Preview Subtitle for Dress Rehearsal


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,169 --> 00:00:04,907
Ona eli, ona eli...
-Videli smo u Hitu...

2
00:00:05,004 --> 00:00:07,265
Reditelj i glavna glumica ostavili
su blistava svetla Broadwaya

3
00:00:07,307 --> 00:00:10,034
ruku pod ruku za niskobudetno
pozorište? -To je divan naslov, zar ne?

4
00:00:10,076 --> 00:00:11,777
Podseti me zašto se opet krijemo ovde.

5
00:00:11,778 --> 00:00:16,607
A kada reiram, skroz sam
fokusiran na nešto ili nekog.

6
00:00:16,649 --> 00:00:19,910
Šta æe Jimmy i Karen misliti o tome?
-Ne zanima me njihovo mišljenje.

7
00:00:19,952 --> 00:00:22,646
Rekao si Jimmiju da me se
kloni? Ja nisam tvoje vlasništvo.

8
00:00:22,688 --> 00:00:25,115
Imaš hrabrosti, Jimmy.

9
00:00:25,157 --> 00:00:28,092
Mislim, koliko toga
zaista znaš o ovom momku?

10
00:00:29,126 --> 00:00:31,554
Kako bi ti to popravila? -Mislila
sam da eliš samo moje mišljenje.

11
00:00:31,596 --> 00:00:34,189
Da li ste vi nekad izlazili? -Ne.

12
00:00:34,231 --> 00:00:36,526
Toliko eliš da reiraš ovu
predstavu? Pa, sada imaš šansu.

13
00:00:36,568 --> 00:00:38,502
Otkad to napredujemo preko
Odnosa sa javnošæu?

14
00:00:38,503 --> 00:00:40,863
Dakle, angaovao sam njenu majku.
Zar je to zaista tako neoprostivo?

15
00:00:40,905 --> 00:00:42,573
Roğendan joj je. -Boe.

16
00:00:42,574 --> 00:00:46,968
Ljubavno pismo iz "Timesa"

17
00:00:47,010 --> 00:00:49,137
Potrebni su nam svi dobri
naslovi koje moemo da dobijemo.

18
00:00:49,179 --> 00:00:51,180
Sreæno sa tim, draga.

19
00:00:52,516 --> 00:00:54,617
Jesi li za još neko piæe? -Definitivno.

20
00:00:56,118 --> 00:00:59,491
Generalna proba

21
00:01:01,023 --> 00:01:08,789
Halo? Halo?

22
00:01:08,831 --> 00:01:11,833
Gde su svi nestali?

23
00:01:13,168 --> 00:01:16,996
Poèinjemo za pola sata. Ivy.

24
00:01:17,038 --> 00:01:20,708
Eileen? Julia?

25
00:01:55,708 --> 00:01:58,202
Tome?! Tome! Isuse, zašto vrištiš?

26
00:01:58,244 --> 00:02:01,205
Sanjao sam uasan
san. Bila je premijera.

27
00:02:01,247 --> 00:02:05,208
Ne budi smešan. To je
nedeljama daleko. -Hvala Bogu.

28
00:02:05,250 --> 00:02:07,518
Danas je generalna proba.

29
00:02:08,921 --> 00:02:11,022
Šta?

30
00:02:19,998 --> 00:02:22,699
Hej.

31
00:02:24,735 --> 00:02:30,666
Izvini. Mora da sam zaspao.

32
00:02:30,708 --> 00:02:32,968
Znam da ne voliš da ostajem preko noæi.

33
00:02:33,010 --> 00:02:35,504
U redu je, samo, ozbiljno moraš da ideš.

34
00:02:35,546 --> 00:02:37,312
Moram da se spremim.

35
00:02:37,313 --> 00:02:40,708
Danas je generalna proba, zar ne?
-Ma ko da je mislio da je dobra ideja

36
00:02:40,750 --> 00:02:44,045
da svoje prvi uspeh doiviš pred
svojim prijateljima i porodicom,

37
00:02:44,087 --> 00:02:49,050
oèigledno nije bio glumac. -Tom
eli da u ovom ne uèestvujem.

38
00:02:49,092 --> 00:02:51,719
U stvari, mislim da je
je upotrebio ovaj izraz:

39
00:02:51,761 --> 00:02:53,761
"Povrediæu te ako se pojaviš."

40
00:02:54,797 --> 00:02:57,824
Nervozan je. eli da bude savršeno.
-Da, puno toga se dešava okolo.

41
00:02:57,866 --> 00:03:00,827
Tvoja predstava takoğe? Da
pogağam, ne shvataš je više.

42
00:03:00,869 --> 00:03:04,898
Ne brini. Razabraæeš
je opet, sigurna sam.

43
00:03:04,940 --> 00:03:07,100
Znaš, kad si mi to poslednji put rekla,

44
00:03:07,142 --> 00:03
[...]
Everything OK? Download subtitles