Preview Subtitle for Canadian Bacon


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:47,800 --> 00:01:51,190
Dan schakelen we nu over
naar Kelly Breen.

2
00:01:51,320 --> 00:01:53,390
Een grote dag voor Niagara Falls

3
00:01:53,520 --> 00:01:57,195
waar de presidentiКle stoet zo langskomt.

4
00:01:57,320 --> 00:02:00,312
Er zijn niet veel mensen op de been.

5
00:02:00,440 --> 00:02:05,389
En dat is gek, want in 1901 is voor
't laatst een president hier geweest.

6
00:02:05,520 --> 00:02:08,671
Dat was William McKinley
en hij werd hier vermoord.

7
00:02:27,960 --> 00:02:30,918
PRESlDENT KOMT VANDAAG
OP BEZOEK

8
00:03:09,440 --> 00:03:13,911
De president houdt een toespraak
in de onlangs gesloten wapenfabriek.

9
00:03:14,040 --> 00:03:18,352
Toen Hacker dichtging,
kwamen 10.000 werknemers op straat.

10
00:03:18,480 --> 00:03:22,155
Na de Koude Oorlog vonden
hun producten geen aftrek meer.

11
00:03:22,280 --> 00:03:27,991
Het publiek komt niet alleen voor de
toespraak, maar ook voor de wapens.

12
00:03:28,120 --> 00:03:33,240
Je kunt kiezen uit veel koopjes,
van raketten tot lichte wapens.

13
00:03:33,360 --> 00:03:36,955
Een van de ontslagen werknemers
zorgde voor wat ophef.

14
00:03:37,080 --> 00:03:43,349
Deze ex-werknemer besmeurde het
gelaat van de directeur, RJ Hacker.

15
00:03:43,480 --> 00:03:45,630
Hij wist op tijd te ontsnappen.

16
00:04:12,840 --> 00:04:16,515
TOT ZlENS lN DE HEL, HACKER

17
00:05:20,400 --> 00:05:25,110
Omdat er zoveel ex-werknemers
naar beneden springen,

18
00:05:25,240 --> 00:05:27,879
is er 'n stimuleringsbeleid ontwikkeld:

19
00:05:28,000 --> 00:05:32,312
Hulpsheriffs die een zelfmoord
voorkomen, krijgen 25 dollar.

20
00:05:32,440 --> 00:05:35,238
Voor elk lijk krijgen ze 50 dollar.

21
00:05:35,360 --> 00:05:38,557
Spring.

22
00:05:40,320 --> 00:05:46,236
- De hoeveelste is dit?
- De derde van vandaag.

23
00:05:46,360 --> 00:05:50,148
De negende van deze week.
Zo lopen we leuk binnen.

24
00:05:52,960 --> 00:05:56,873
- 450 dollar en de week is nog niet om.
- Goed, hХ?

25
00:05:57,000 --> 00:06:01,437
ln dit tempo halen we
ons oude salaris bij Hacker wel.

26
00:06:01,560 --> 00:06:02,788
Precies.

27
00:06:06,160 --> 00:06:08,037
Waar is die kerel mee bezig?

28
00:06:15,040 --> 00:06:20,273
Het is een vrij land. Als hij dat wil,
mag ie naar Canada zwemmen.

29
00:06:20,400 --> 00:06:24,757
- Er is veel werk daar.
- Boomer, hou je mond en kijk.

30
00:06:26,960 --> 00:06:30,111
- HИ, is dat niet...
- Dat is onze vriend Roy Boy.

31
00:06:30,240 --> 00:06:31,275
Spring.

32
00:06:31,400 --> 00:06:35,439
Nee, hij heeft m'n zondagse muts op.
We moeten hem helpen.

33
00:06:35,560 --> 00:06:40,190
Niet springen, Roy Boy.
Er is hulp onderweg.

34
00:06:47,440 --> 00:06:50,034
Mooi schot.

35
00:06:50,560 --> 00:06:52,869
Wie deed dat?

36
00:06:53,000 --> 00:06:54,353
Dokter.

37
00:06:54,480 --> 00:07:00,112
Dat was heel mooi van je, Honey.
God, wat hou ik van je.

38
00:07:00,240 --> 00:07:02,595
Geintje.

39
00:07:11,120 --> 00:07:17,434
Dus jij schoot op me,
omdat ik niet verder wilde leven?

40
00:07:17,560 --> 00:07:20,472
Ja, moet ik het karwei
soms afmaken?

41
00:07:20,600 --> 00:07:22,238
Roy Boy, hou je in.

42
00:07:22,360 --> 00:07:26,399
lk wilde alleen aantonen
hoe ellendig we 't hebben.

43

[...]
Everything OK? Download subtitles