Preview Subtitle for Alf S3e09 Changes


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,267 --> 00:00:06,252
ћоже ли да из¤м погачата на ”или,
 ейт?

2
00:00:06,416 --> 00:00:09,901
Ќе!
- ƒобре.

3
00:00:13,400 --> 00:00:15,637
јко не се върне вкъщи ”или
до полунощ,

4
00:00:15,801 --> 00:00:18,561
тогава може ли да ¤
из¤м?

5
00:00:19,701 --> 00:00:22,385
«дравей, скъпи.
- «дравейте, всички.

6
00:00:22,549 --> 00:00:24,869
«драсти, тате. - «драсти, тате.
- ћоже ли да из¤м погачата ти?

7
00:00:25,033 --> 00:00:27,985
Ќе.
- ќстави го ”или да си каже.

8
00:00:28,149 --> 00:00:30,519
”или?
- Ќе.

9
00:00:30,683 --> 00:00:35,385
ћамка му! -  ак мина срещата
на профсъюза?

10
00:00:35,449 --> 00:00:37,470
јми, избраха ме за ръководител
на протестната демонстраци¤.

11
00:00:37,534 --> 00:00:40,103
 акво ти говори това?
- ќ, започвате стачка?

12
00:00:40,267 --> 00:00:42,886
—трахувам се, че да.

13
00:00:44,716 --> 00:00:46,836
—амо при мисълта за това ми
прилошава

14
00:00:47,000 --> 00:00:49,070
на стомаха.

15
00:00:49,234 --> 00:00:53,474
“огава погачата само ще
влоши нещата.

16
00:00:54,684 --> 00:00:57,785
ј Ћ ‘

17
00:00:58,251 --> 00:01:01,477
—≈«ќЌ 3, ≈ѕ»«ќƒ 9

18
00:01:01,966 --> 00:01:05,760
ѕ–ќћ≈Ќ»

19
00:01:06,000 --> 00:01:09,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

20
00:02:05,934 --> 00:02:08,619
”или?

21
00:02:08,783 --> 00:02:11,218
—къпи, какво има?

22
00:02:11,382 --> 00:02:14,285
“ази стачка.

23
00:02:14,449 --> 00:02:17,936
—трахувам се, че ще продължи
доста време.

24
00:02:18,100 --> 00:02:21,552
ќ, скъпи, имаме спест¤вани¤.
ўе се справим.

25
00:02:21,716 --> 00:02:24,136
Ќе е само това,  ейт.
»ма много хора,

26
00:02:24,137 --> 00:02:26,137
които завис¤т от социалните
служби.

27
00:02:26,300 --> 00:02:28,770
 ъм кого ще се обърнат,
когато не сме там?

28
00:02:28,934 --> 00:02:32,637
”или, ти работиш здраво,
имаш право на компенсации.

29
00:02:32,801 --> 00:02:36,570
¬ъв вс¤ка стачка има невинни
хора, които ще страдат,

30
00:02:36,734 --> 00:02:39,570
но от друга страна, ако си стоите
здраво зад своите искани¤,

31
00:02:39,734 --> 00:02:41,303
не можете наистина да поемете
отговорност за всеки...

32
00:02:41,467 --> 00:02:43,685
 ейт?
- ƒа?

33
00:02:43,849 --> 00:02:46,127
ћисл¤, че ще мога да
засп¤.

34
00:02:49,100 --> 00:02:51,218
¬ъпрос.

35
00:02:51,382 --> 00:02:55,951
ћоже би е твърде рано.
¬същност...

36
00:02:56,115 --> 00:03:00,903
«агрижен съм как тази стачка ще се
отрази на всички, особено на мен.

37
00:03:01,067 --> 00:03:05,419
√овориш като истински филантроп.

38
00:03:05,583 --> 00:03:09,685
«нам. » имам решение
на въпроса в 5 прости думички...

39
00:03:09,849 --> 00:03:13,585
”или си намира нова работа.

40
00:03:13,749 --> 00:03:17,737
“ова са 4 думи.
- ƒа. Ќ¤мам толкова пръсти.

41
00:03:17,901 --> 00:03:20,203
¬същност, аз си мислех,

42
00:03:20,367 --> 00:03:21,969
че тр¤бва да се върна
отново на работа.

43
00:03:25,215 --> 00:03:30,537
ƒобър лаф,  ейт!
- ¬инаги съм работила, јлф.

44
00:03:30,701 --> 00:03:32,670
Ѕ¤х брокер на къщи,
по мой избор,

45
00:03:32,734 --> 00:03:34,670
докато не забремен¤х с Ћин,
по мой избор.

46
00:03:34,672 --> 00:03:36,500
¬ърнах се обратно на работа,
по мой избор,

47
00:03:36,501 --> 00:03:38,501
докато не забремен¤х с Ѕра¤н,
по мой избор.

48
00:03:38,511 --> 00:03:40,670
» таман щ¤х
[...]
Everything OK? Download subtitles