Preview Subtitle for Egypt


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:09,847 --> 00:00:15,397
Preko hiljadu godina pre roَenja Hrista,
mladi faraon je umro.

3
00:00:18,007 --> 00:00:25,079
Sahrana mu je brzo odrana i ime izbrisano
sa svih spomenika koje je izgradio.

4
00:00:25,527 --> 00:00:28,439
Sva se«anja na njegovu
vladavinu «e ubrzo nestati.

5
00:00:32,327 --> 00:00:39,885
Izbrisan je iz istorije za 3000 godina.
Zvao sa Tutankamon.

6
00:00:43,333 --> 00:00:49,486
EGIPAT
1. epizoda

7
00:01:03,375 --> 00:01:07,762
POTRAGA ZA TUTANKAMONOM

8
00:01:14,207 --> 00:01:17,165
Pri*a o de*aku Tutankamonu

9
00:01:17,247 --> 00:01:23,639
«e biti neraskidivo povezana za
ivot jednog Engleza, Hauarda Kartera.

10
00:01:30,127 --> 00:01:36,158
Karter je prvo doao u Egipat kao slikar,
unajmljen da skicira i nacrta drevne natpise.

11
00:01:37,327 --> 00:01:40,683
Brzo je postao veoma poznati arheolog.

12
00:01:43,607 --> 00:01:50,520
Teka oluja u zimu 1898. godine, dovela je
Kartera u hramove zapadne Tebe, blizu Luksora,

13
00:01:50,607 --> 00:01:53,758
da popravi nanetu tetu i
obnovi stare natpise.

14
00:01:54,607 --> 00:01:59,317
Jutro njegovog povratka ku«i
«e zauvek promeniti njegov ivot.

15
00:02:14,767 --> 00:02:15,961
'Jutro.

16
00:02:58,927 --> 00:03:06,878
Jesi li naao neto? -Lenorde... Ne, ne,
konj se sapleo. Tlo je klizavo.

17
00:03:07,287 --> 00:03:12,564
Izgleda kao da si naao neto.
-Nisam. -Pa, dozvoli mi onda.

18
00:03:14,927 --> 00:03:21,764
Hvala ti. Iz hrama su.
Natpisi su izbrisani zbog oluje.

19
00:03:22,167 --> 00:03:25,125
Hteo sam da ih zabeleim.
-Veoma ti se dopadaju, zar ne?

20
00:03:25,727 --> 00:03:28,685
Na kraju krajeva, uvek ih moe prodati.

21
00:03:29,047 --> 00:03:31,641
Karter je znao da bi njegovo
otkri«e moglo biti veoma bitno,

22
00:03:31,727 --> 00:03:33,843
ali bez finansija su mu ruke bile vezane.

23
00:03:33,927 --> 00:03:37,044
Deir el-Bahri, kae?
-Da, gospodine.

24
00:03:37,127 --> 00:03:39,766
Mislio sam da je cela oblast
prokopana. -I ja takoَe.

25
00:03:39,847 --> 00:03:42,839
Pretpostavljam da je bujica
prekrila tlo i naka*ila se.

26
00:03:43,767 --> 00:03:48,522
Dakle, ovo je crte...? -Mesto na kome
se moj konj sapleo. To je deo grobnice.

27
00:03:48,607 --> 00:03:51,405
Mogla bi da bude carska grobnica?
-Ta*no.

28
00:03:51,487 --> 00:03:54,399
Nema znakova plja*kaa grobva?
-Dokazi kau da ne.

29
00:03:54,487 --> 00:03:59,601
O, Boe! Zaista misli da bi
ovo mogla da bude grobnica?

30
00:04:00,407 --> 00:04:04,599
Da, gospodine, zaista to mislim.
-Kada moemo po*eti?

31
00:04:04,994 --> 00:04:09,833
DEIR EL-BAHRI, 1901. GOD.
OTVARANjE GROBNICE

32
00:04:10,447 --> 00:04:15,766
Teodor Dejvis, bostonski advokat u
penziji, finansirao je Karterova iskopavanja

33
00:04:15,847 --> 00:04:17,838
i to je svima obelodanio.

34
00:04:20,487 --> 00:04:23,479
Dozvoli mi da ti predstavim
lorda Kromera,

35
00:04:23,567 --> 00:04:28,039
glavnog britanskog konzula u Egiptu.
-Drago mi je, gospodine.

36
00:04:28,127 --> 00:04:32,522
Sve je spremno? -Da, jeste.
-Odli*no, hajde da pogledamo. Vodi nas.

37
00:04:38,647 --> 00:04:39,921
Pazite glave.

38
00:04:40,047 --> 00:04:44,996
Postoje dokazi da je grobnica moda
ve« oplja*kana, a za
[...]
Everything OK? Download subtitles