Preview Subtitle for Cowards Bend The Knee Or The Blue Hands


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,890 --> 00:00:07,025
Nashledanou na jinm kanle

2
00:00:08,000 --> 00:00:11,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

3
00:00:37,300 --> 00:00:39,179
Thni, Bendere

4
00:00:39,900 --> 00:00:45,540
Fryv pokoj - Nevstupovat - Zmizni!
Radji ty psn ani nechci chpat.

5
00:00:45,560 --> 00:00:47,359
- Aha!
- Bendere!

6
00:00:47,480 --> 00:00:49,160
J jsem prv te vbec nehrl na holofoner.

7
00:00:49,279 --> 00:00:51,679
Jo a jde ti to naprosto mizern.

8
00:00:51,800 --> 00:00:54,319
Sna욏m se.
Chodm na kurzy.

9
00:00:54,440 --> 00:00:59,999
Kurzy? To je hust. Nen u na ase,
aby ses pestal sna엍t nco dokzat?

10
00:01:00,120 --> 00:01:02,160
J vm, ale nejde s tm pestat.

11
00:01:02,279 --> 00:01:04,679
Pamatuje, jak jsem v sob ml
ty ervy a byl jsem chytr?

12
00:01:04,800 --> 00:01:09,559
Uml jsem hrt na holofoner
a Leela m mla rda.

13
00:01:09,679 --> 00:01:10,919
Ale to u je dvno.

14
00:01:11,039 --> 00:01:14,880
V ter mm recitl na holofoner
a rd bych tam nkoho ml.

15
00:01:15,000 --> 00:01:16,319
Prosm?

16
00:01:16,440 --> 00:01:21,919
Fajn, tak j pjdu. V, nkdy si peju,
aby tvoji skuten rodie je쉞 엍li.

17
00:01:22,039 --> 00:01:24,039
Ale ne asto.

18
00:01:24,160 --> 00:01:27,880
Lekce na holofoner
Pes 20 let zbavujeme hudbu zbavy


19
00:01:28,000 --> 00:01:29,880
Hej!

20
00:01:32,600 --> 00:01:34,000
Dobr den, pan Melangerov.

21
00:01:34,119 --> 00:01:36,880
Ahoj, Filipe. A vy muste
bt pan Bender.

22
00:01:37,000 --> 00:01:41,039
Filip mi o vs tolik vyprvl.
Je pravda, 엁 jste robot?

23
00:01:41,160 --> 00:01:45,440
Dvm pednost termnu
"Stroj na lsku."

24
00:02:04,679 --> 00:02:08,359
Pni, va쉋 dt je skvl.
Jak siln ho muste bt?

25
00:02:08,479 --> 00:02:10,359
Docela siln.

26
00:02:11,120 --> 00:02:13,280
Mj prvn holofoner

27
00:02:15,120 --> 00:02:17,600
Ehm, "Mrzut hlem욑".

28
00:02:24,799 --> 00:02:26,680
Promi!

29
00:02:35,239 --> 00:02:37,120
To je stra쉏deln.

30
00:02:42,239 --> 00:02:43,440
Pestate!

31
00:02:44,740 --> 00:02:47,819
Pane Bendere, va쉋
dt zkrtka vyuovat nemohu.

32
00:02:47,939 --> 00:02:51,419
V tom p曝pad nashledanou,
madam!

33
00:02:53,860 --> 00:02:57,259
Doufme, 엁 brzko pindete na aj.

34
00:02:58,419 --> 00:02:59,580
Je to beznadjn.

35
00:02:59,699 --> 00:03:03,340
V hlav sly싴m tu skvlou hudbu,
ale moje hloup ruce nesthaj.

36
00:03:03,460 --> 00:03:07,419
V co m nramn bav?
Vysmt se ne쉞st ostatnch lid.

37
00:03:07,539 --> 00:03:09,099
Ha ha ha ha ha ha!

38
00:03:09,219 --> 00:03:11,979
Ahoj, kluci! Pi쉕i jste o skvlou
zsilku na vesmrnou Zemi.

39
00:03:12,099 --> 00:03:14,780
- Kde jste byli cel odpoledne?
- Eh, na koncert!

40
00:03:14,900 --> 00:03:18,740
Oh, nebyl to nudistick jazz?
Mj exp曝tel Sean hrl na saxofon.

41
00:03:18,860 --> 00:03:22,900
Cel hodiny jsem dokzala poslouchat, jak
sedval nah na moj pohovce a improvizoval.

42
00:03:23,020 --> 00:03:25,740
Tak엁 muzikanti t po脯dn
rozpaluj, co?

43
00:03:25,860 --> 00:03:31,539
Jo, je to divn. Sean byl nevzdlanec,
bez ambic, nechutn a hrb訟.

44
00:03:31,659 --> 00:03:32,259
No jo, krasavec!

45
00:03:32,379 --> 00:03:37,580
Ale kdy hrl, ctila
[...]
Everything OK? Download subtitles