Preview Subtitle for Nae Yeojachinguneun Gumiho


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,000 --> 00:00:02,010
Brought to you by WITH S2
Written In The Heavens Subbing Squad

2
00:00:02,130 --> 00:00:04,220
This is a FREE fansub. NOT for SALE!
Get it for FREE @ withs2.com

3
00:00:05,550 --> 00:00:07,170
Noona! Noona!

4
00:00:08,000 --> 00:00:09,040
Ne!

5
00:00:10,840 --> 00:00:12,700
Nenํ moje p๘ํtelkyn์!

6
00:00:17,730 --> 00:00:19,410
Prosํm, nevyklแdej si to špatn์.

7
00:00:19,530 --> 00:00:21,110
Nemแm s nํ takov vztah.

8
00:00:21,230 --> 00:00:23,920
Vyskytla se ur่itแ situace.
Proto jsme nakonec do่asn์ skon่ili spolu.

9
00:00:24,040 --> 00:00:24,980
Situace?

10
00:00:25,300 --> 00:00:26,850
Jakแ situace?

11
00:00:26,970 --> 00:00:28,170
To...

12
00:00:31,240 --> 00:00:33,400
nenํ zrovna vhodn้ to tu ๘ํkat.

13
00:00:33,520 --> 00:00:37,030
N์co nevhodn้ho o vztahu
muž-žena, nenํ to snad jasn้?

14
00:00:37,150 --> 00:00:39,460
Už jsem ๘ekl, že to tak nenํ!

15
00:00:41,860 --> 00:00:43,580
Dob๘e, Dae Woongu.

16
00:00:44,120 --> 00:00:48,680
Pokud nenํ vhodn้ mi to ๘ํkat, nemyslํm si, že je nutn้, abych to slyšela.

17
00:00:50,090 --> 00:00:54,110
Ty a jแ spolu stejn์ nemแme žแdn zvlแštnํ vztah.

18
00:00:56,390 --> 00:00:59,010
Nenech svou p๘ํtelkyni, aby si to vyklแdala špatn์.

19
00:00:59,130 --> 00:01:00,650
Odchแzํm.

20
00:01:00,770 --> 00:01:02,320
Noona!

21
00:01:03,660 --> 00:01:05,690
Tohle všechno je kv๙li tob์!

22
00:01:07,290 --> 00:01:08,430
Noona!

23
00:01:09,000 --> 00:01:12,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

24
00:01:15,050 --> 00:01:15,950
Noona!

25
00:01:17,010 --> 00:01:19,090
Noona, neodchแzej!
Noona!

26
00:01:19,900 --> 00:01:22,300
Jแ ti to vysv์tlํm.

27
00:01:22,420 --> 00:01:25,890
N์kolik poslednํch dnํ jsi mi ani nevolal,
ani jsi neposlal žแdnou textovou zprแvu.

28
00:01:26,010 --> 00:01:28,340
Protože si byl zaneprแzdn์n rand์nํm s touto holkou?

29
00:01:28,460 --> 00:01:30,390
My spolu opravdu nechodํme.

30
00:01:30,510 --> 00:01:34,140
- Tak pro่ jste spolu?
- Trvala na tom, že p๙jde za mnou!

31
00:01:34,260 --> 00:01:37,970
P๘ed pแr dny jsem se s d์de่kem
hแdal o m้ budoucnosti.

32
00:01:38,090 --> 00:01:40,660
Cht์l jsem trochu relaxovat,
tak jsem jel na venkov.

33
00:01:40,780 --> 00:01:42,990
Zp๙sobil jsem jํ tam n์jak้ probl้my.

34
00:01:43,110 --> 00:01:46,060
A skon่ilo to tak, že za mnou jela až do Soulu.

35
00:01:46,180 --> 00:01:49,040
Takže ona utekla z domova?

36
00:01:49,160 --> 00:01:50,290
Utekla z domova?

37
00:01:50,670 --> 00:01:53,980
Ach, tohle se nedแ po่ํtat jako ๚t์k z domova.

38
00:01:54,100 --> 00:01:56,710
Jejํ babi่ka je velice zastrašujํcํ.

39
00:01:56,830 --> 00:02:00,460
Ale jak m๙žeš vedle sebe mํt takovou holku?

40
00:02:01,350 --> 00:02:04,350
Nemแ kam jํt a nikoho tu neznแ.

41
00:02:04,890 --> 00:02:08,310
A tak้ jsem jํ opravdu ty potํže zp๙sobil.

42
00:02:08,600 --> 00:02:13,170
P๘ilepila se k tob์ jenom proto, že t์ vidํ jako
dobrosrde่n้ho ่lov์ka.

43
00:02:13,920 --> 00:02:17,200
Co tv๙j d์de่ek a teta?
Oni ti nevynadali?

44
00:02:17,320 --> 00:02:17,970
Co?

45
00:02:19,370 --> 00:02:23,250
Ach... vynadali.

46
00:02:24,690 --> 00:02:25,710
Dae Woongu...

47
00:02:26,500 --> 00:02:28,550
zranili t์?

48
00:02:29,840 --> 00:02:31,450
Bolํ to?

49
00:02:31,570 --> 00:02:33,770
[...]
Everything OK? Download subtitles