Preview Subtitle for Hope


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00Ψ00Ψ07,227 --> 00Ψ00Ψ11,476
eliΞ Rekao sam ti da su
te bube na njoj termiti.

3
00Ψ00Ψ11,511 --> 00Ψ00Ψ16,517
Nisi morala da je stavi u buvaru.
-To nije buvara. Tamo je.

4
00Ψ00Ψ18,168 --> 00Ψ00Ψ21,872
Nada je kanjena. 30 min.
zbog udaranja Deremija.

5
00Ψ00Ψ23,773 --> 00Ψ00Ψ29,172
UdaranjaΠ To joj ne prilii. Zato
je pas kanjenΠ -Zbog silovanja.

6
00Ψ00Ψ29,918 --> 00Ψ00Ψ33,445
Znam da ne bi trebali da dele eliju.
Ponestalo mi je plastine ograde.

7
00Ψ00Ψ33,480 --> 00Ψ00Ψ36,939
Nije silovao dete, nego lampu.

8
00Ψ00Ψ36,974 --> 00Ψ00Ψ39,629
Razbio je sijalicu.
-Ne brinite za Nadu.

9
00Ψ00Ψ39,909 --> 00Ψ00Ψ44,884
Nauila je da se iba u uzi.
Ubila je boga u Deremiju.

10
00Ψ00Ψ45,153 --> 00Ψ00Ψ48,881
Sledei put e dobro razmisliti pre
nego to mazne igraku moje cure.

11
00Ψ00Ψ50,252 --> 00Ψ00Ψ54,053
Briga nas za Deremija. On
je problematian. -Tikvan je.

12
00Ψ00Ψ54,257 --> 00Ψ00Ψ57,883
ODGAJANJE NADE

13
00Ψ01Ψ28,722 --> 00Ψ01Ψ33,314
Veeraj pre nego to se otopi.
-Sladoled i maslineΠ Digli smo rukeΠ

14
00Ψ01Ψ33,349 --> 00Ψ01Ψ36,131
Ne smemo da ostavimo hranu
dok prskaju kuu za termite.

15
00Ψ01Ψ36,166 --> 00Ψ01Ψ40,881
Jedemo sve iz friidera. Nana hasa
sat vremena. -Kao da imamo kozu.

16
00Ψ01Ψ41,798 --> 00Ψ01Ψ46,011
Pazi se. Danas je neraspoloena.
Zveknula je dete u vrtiu.

17
00Ψ01Ψ47,343 --> 00Ψ01Ψ50,184
PoinjeΞ Rekao sam tiΞ

18
00Ψ01Ψ51,296 --> 00Ψ01Ψ56,904
taΠ -Stvarno je udarila deteΠ -Da.
Deca se tuku, pa taΠ -PoinjeΞ

19
00Ψ01Ψ56,969 --> 00Ψ02Ψ03,500
ta toΠ -Zna kako sve
Kardaijanove imaju velike prdareΠ

20
00Ψ02Ψ03,898 --> 00Ψ02Ψ07,560
Pa snimi da im i mati
ima veliku prdaruΠ

21
00Ψ02Ψ07,595 --> 00Ψ02Ψ12,120
Nadina mati je bila serijski
ubica. -Ona samo deteΞ

22
00Ψ02Ψ12,346 --> 00Ψ02Ψ16,802
Don Vejn Gejsi je bio deteΞ Kao i
Ted BandiΞ Sea se Semovog sinaΠ

23
00Ψ02Ψ17,021 --> 00Ψ02Ψ21,892
Sem se hvalio novim detetom.
-Ne radi se samo o Lusi.

24
00Ψ02Ψ22,142 --> 00Ψ02Ψ25,798
Deda i baba su ludaci. U zatvoru
su zbog pokuaja otmice nje.

25
00Ψ02Ψ25,833 --> 00Ψ02Ψ29,550
Jo su u zatvoruΠ -Da. Stalno
vidim aleta na auto-putu 8.

26
00Ψ02Ψ29,585 --> 00Ψ02Ψ33,267
Skuplja smee. Dobro izgleda.
Mada, kome ne une radno odelo.

27
00Ψ02Ψ33,302 --> 00Ψ02Ψ36,157
ljepila je jedno dete.
Nema razloga za brigu.

28
00Ψ02Ψ36,192 --> 00Ψ02Ψ41,813
GotovaΞ -Svaka ast, nanoΞ
-Gde su magneti za friiderΠ

29
00Ψ02Ψ42,644 --> 00Ψ02Ψ45,983
MolimΠ -Magneti u
obliku voa na frizu.

30
00Ψ03Ψ16,303 --> 00Ψ03Ψ19,599
Za novi poziv, molimo spustite
slualicu i ubite ponovo.


31
00Ψ04Ψ16,981 --> 00Ψ04Ψ20,782
Termiti, haΠ -Aha. Jadna
drvoderaka gamad.

32
00Ψ04Ψ20,817 --> 00Ψ04Ψ23,667
Kad vide ator, verovatno
pomisle da su u cirkusu.

33
00Ψ04Ψ26,389 --> 00Ψ04Ψ30,135
Daj mi. Staviu sve deje
stvari u skladini kontejner.

34
00Ψ04Ψ30,335 --> 00Ψ04Ψ33,686
Deratizator puta gas.
Poto nema vajde veeras,

35
00Ψ04Ψ33,721 --> 00Ψ04Ψ37,002
imamo pet minuta.
mugnimo unutra na brzaka.

36
00Ψ04Ψ37,037 --> 00Ψ04Ψ40,076
ak iako nas uhvati na delu,
izgleda veoma diskretno.

37
00Ψ04Ψ40,613 --> 00Ψ04Ψ44,536
I ja volim da radimo po atorima.
Ali tebi treba pet minuta,

38
00Ψ04Ψ44,571 --> 00Ψ04Ψ47,329
a meni ponekad deset,
moram da odb
[...]
Everything OK? Download subtitles