Preview Subtitle for O Grady


If preview looks OK then Download subtitles


{0}{40}/Poprzednio w "The Borgias"...
{40}{95}Giovanni Sforza.
{97}{150}I moja kuzynka, Katarzyna Sforza.
{152}{202}Posmakujecie zemsty.
{205}{242}/Król planuje wymarsz.
{245}{327}Mówi, że użyje dział,
[...]
Everything OK? Download subtitles