Preview Subtitle for Before You Go


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
Sigurna si da je kola vredna svega ovoga?

2
00:00:03,760 --> 00:00:04,760
Dene,diplomira«u,preseli«u se na sever

3
00:00:04,761 --> 00:00:05,761
I radi«u

4
00:00:05,762 --> 00:00:07,434
U tuilatvu.

5
00:00:07,435 --> 00:00:08,435
Prijavljuje se za stipendiju?

6
00:00:08,519 --> 00:00:10,003
Imam jednu sad.Za navijanje.

7
00:00:10,071 --> 00:00:11,605
Navijanje?Oh.

8
00:00:11,689 --> 00:00:13,640
Zdravo Marti.Dobrodola u cheertown.

9
00:00:13,724 --> 00:00:15,442
Potrebna su mi dva studenta prava
da mi pomognu.

10
00:00:15,560 --> 00:00:17,978
Ú†ovek je osuÙŽen na doivotnu robiju

11
00:00:18,062 --> 00:00:19,279
Zbog manje plja*ke

12
00:00:19,363 --> 00:00:21,364
Ukraden mi je lap top iz moje sobe.

13
00:00:21,432 --> 00:00:23,099
Hej,Luise jesi video moj lap top?

14
00:00:23,150 --> 00:00:24,618
Mislim da je neko bio ovde.

15
00:00:24,702 --> 00:00:28,238
Ne,ti ne shvata.
Ovo je upozorenje od Overtona.

16
00:00:28,289 --> 00:00:29,939
Ti stvarno planiras da leti

17
00:00:29,991 --> 00:00:31,408
Na ovom takmi*enju,zar ne?

18
00:00:31,459 --> 00:00:33,326
Naravno da ho«u.A ta je sa bebom?

19
00:00:33,411 --> 00:00:35,295
Ovaj nastup nas vodi na nacionalno.

20
00:00:35,363 --> 00:00:36,496
Nemam izbora.

21
00:00:36,581 --> 00:00:38,832
Recimo da ima.

22
00:00:38,916 --> 00:00:40,166
Nisam znala da ce biti

23
00:00:40,251 --> 00:00:42,085
Tako puno ljudi sa kamerama

24
00:00:42,136 --> 00:00:43,720

ta «e tvoja hellcat porodica
re«i kada saznaju?

25
00:00:43,787 --> 00:00:45,288
Postara«emo se tako
da oni ne saznaju.

26
00:00:45,339 --> 00:00:47,624
Jesi li ikada rekla tvojoj
mami da me voli?

27
00:00:47,675 --> 00:00:49,759
Ne.

28
00:00:49,810 --> 00:00:51,011
Mislim,moda.

29
00:00:51,095 --> 00:00:52,312
Da.

30
00:00:52,396 --> 00:00:53,847
Moramo da razgovaramo o tome to se desilo.

31
00:00:53,931 --> 00:00:54,898
Nita se nije desilo.

32
00:00:54,966 --> 00:00:56,149
ViÙŽa se sa mojom cimerkom.

33
00:00:56,234 --> 00:00:57,817
Ne«u dozvoliti da je
glupava greka povredi.

34
00:00:57,902 --> 00:01:00,136
Meni se to nije *inilo kao greka.

35
00:01:00,187 --> 00:01:01,688
Potrebno mi je malo prostora.
Prostora?

36
00:01:01,756 --> 00:01:02,689

ta to zna*i?

37
00:01:02,773 --> 00:01:04,307
Ti i ja.Razdvojeni.

38
00:01:04,375 --> 00:01:06,309
Zato,jesam li uradila neto pogreno?

39
00:01:06,360 --> 00:01:09,145
Ja moda nisam materijal za dobru vezu.

40
00:01:10,031 --> 00:01:11,665
Izlazi napolje.

41
00:01:15,253 --> 00:01:16,319
Prevod by bojanderos

42
00:01:17,000 --> 00:01:20,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

43
00:01:48,986 --> 00:01:50,537
Kre«emo tek za dva dana.

44
00:01:50,621 --> 00:01:52,038
Znam to,hvala.

45
00:01:52,123 --> 00:01:53,823
Pakuje se ve« sada.

46
00:01:53,874 --> 00:01:55,492
Ho«u da se rasteretim za regionalno.

47
00:01:55,543 --> 00:01:56,859
Tako to se pakujem

48
00:01:56,911 --> 00:01:58,027
Odravam koncentraciju

49
00:01:58,079 --> 00:02:00,297
Shvata da je to malo *udno.

50
00:02:00,364 --> 00:02:01,414
Ne shvatam nita,ok.

51
00:02:01,499 --> 00:02:03,366
Mnogo stvari mi prolazi kroz glavu.

52
00:02:03,417 --> 00:02:06,169
Prvo je ve*e
rotilj festivala,dame.

53
00:02:06,220 --
[...]
Everything OK? Download subtitles