Preview Subtitle for Doktor


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:20,269 --> 00:01:23,999
DOKTOR 鯖VAGO

2
00:01:31,212 --> 00:01:34,374
ç•ŒSTA EPIZODA

3
00:02:09,475 --> 00:02:12,633
Uzmi krzno, vojni鐺, uzmi!

4
00:02:21,484 --> 00:02:25,546
Maé‘¢a! Mlada maé‘¢a!
Maé‘¢a! Uzmite maé‘¢u!

5
00:02:26,155 --> 00:02:30,286
Dobra maé‘¢a! Upola cene!
Veoma dobra maé‘¢a!

6
00:02:30,492 --> 00:02:34,856
- 閣a 詁 mi dobra ma鑢a?
- Dugo niste bili u Moskvi?

7
00:02:35,062 --> 00:02:40,121
Kineska kuhinja je veoma popularna.
Prelivajte uljem dok meso ne postane mekano.

8
00:02:40,400 --> 00:02:45,135
- Dodajte perå—½n ili lovorov list
radi ukusa. - Imate li govedinu?

9
00:02:45,370 --> 00:02:50,061
- Govedinu? 閣a to pri鐶te?
- Mundir! Nije skup. - Koja slu枌a?

10
00:02:50,274 --> 00:02:56,006
- Vi啼 ne postoji. - Ovo je iz Palate pravde!
Nje vi啼 nema? - Ta鈩o. - Kako onda 枴vite?

11
00:02:56,213 --> 00:03:02,240
- Kao i svi, dan za dan. é–£a to nosi?
- Plovku. - Daj je meni, ti uzmi mundir.

12
00:03:02,450 --> 00:03:08,384
- 閣a 詁 mi mundir slu枌e koje vi啼 nema?
- Pa å—¾a ako je nema? Zima dolazi!

13
00:03:08,622 --> 00:03:12,150
Mundir je topao.
Idi svojim putem!

14
00:03:12,358 --> 00:03:15,855
- Ho詁 da se menjamo?
- Ne, ne...

15
00:03:16,995 --> 00:03:20,095
- é–£a ti je?
- Nije mi niå—¾a!

16
00:04:23,983 --> 00:04:28,411
- Ko je? - Ja, ja... Otvori!
- Koji ja? Ime?

17
00:04:28,720 --> 00:04:31,380
Otac Va啼g deteta.

18
00:04:35,759 --> 00:04:37,552
Juroé‘¢a...

19
00:04:43,331 --> 00:04:47,228
- Otvorite...
- Sa鐺kajte, nemojte odmah!

20
00:04:52,038 --> 00:04:56,340
- Otvorite!
- Ne, Jura, u vojsci je epidemija!

21
00:04:56,541 --> 00:05:02,006
I u Moskvi ima par slu鐶jeva kolere, a na
Sa啾 je ovde! Ne詁 u詈 dok se ne okupa!

22
00:05:06,216 --> 00:05:11,615
- Ima logike. - Znala sam da 詁 me
shvatiti! Odmah se vra訛m! Odmah...

23
00:05:37,908 --> 00:05:43,506
- Evo ti é‘›st ve. - A ti uzmi plovku. Jedan
鑰vek mi je dao u vozu. - Spremi誦 ve鐺ru.

24
00:05:44,814 --> 00:05:50,410
- Uzmi. - Kakav je to papir? - Kerenke, zar
ne zna? - Koliko ovo vredi? - Samo im daj!

25
00:05:50,652 --> 00:05:55,684
- Kako ti je otac? - On je odbornik u
gradskoj vladi. Ispri鐶誦 ti sve kasnije.

26
00:05:56,057 --> 00:06:00,283
- Jesi li ljut na mene?
- Ne, potpuno si u pravu.

27
00:06:09,867 --> 00:06:13,697
- é–£a Vam je to?
- Ve! Idem u kupatilo!

28
00:06:13,937 --> 00:06:16,734
Uzmi! Danas sam velikodu啾n.

29
00:06:16,939 --> 00:06:21,269
Slede詁g meseca 詁 do詈
sa ven鐶nim prstenom! Razume?

30
00:06:31,018 --> 00:06:33,278
Hvala Bogu...

31
00:06:33,486 --> 00:06:38,849
Mrzim uniformu,
mrzim tu prljavo zelenu boju.

32
00:06:40,659 --> 00:06:42,925
ネak i miris.

33
00:06:54,503 --> 00:06:57,135
Ne sada, Juroé‘¢a!

34
00:06:58,039 --> 00:07:00,864
Suvi啼 dugo te nije bilo.

35
00:07:01,174 --> 00:07:03,672
Odvikla sam se.

36
00:07:04,077 --> 00:07:09,711
Probudio se! ネuje li ga?
Hajdemo! Doi da ti pokaæž¡m tvog sina.

37
00:07:10,382 --> 00:07:12,011
Hajde!

38
00:07:14,285 --> 00:07:17,022
Doi kod mame, srce!

39
00:07:24,127 --> 00:07:30,027
Sa啾, tata je do啾o!
Ovo je on, na tata.

40
00:07:31,932 --> 00:07:35,000
Pogledaj, pogledaj na啼g tatu!

41
00:08:09,296 --> 00:08:12,623
- A gde je Markel?
- Radi.

42
00:08:12,832 --> 00:08:15,764
Jedini é‘›sta ulica u kvartu.

43
00:08:16,868 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles