Preview Subtitle for Doktor


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:20,266 --> 00:01:24,300
DOKTOR IVAGO

2
00:01:30,910 --> 00:01:34,046
DESETA EPIZODA

3
00:02:01,240 --> 00:02:04,274
Mogli bi malo èaja da ponudite.

4
00:02:16,122 --> 00:02:18,956
Grlo mi je suvo kao barut.

5
00:02:23,663 --> 00:02:27,995
- Koliko još za danas?
- Trojica ili èetvorica.

6
00:02:30,470 --> 00:02:33,236
Ostaæemo ovde do jutra.

7
00:02:36,742 --> 00:02:42,373
- Hvala mnogo. Te optube Å¡to ste
smislili, veoma su nehumane. - Znate Å¡ta...

8
00:02:49,522 --> 00:02:52,056
To je od gladi.

9
00:02:58,197 --> 00:03:00,164
A èaj?

10
00:03:00,800 --> 00:03:03,333
To je dovoljno.

11
00:03:05,204 --> 00:03:07,732
Dajte sledeæeg!

12
00:03:09,375 --> 00:03:11,073
Hvala.

13
00:03:29,662 --> 00:03:31,924
Dovoljno je!

14
00:03:32,431 --> 00:03:36,362
- Šta se tamo dešava?
- Petrolej ponestaje.

15
00:03:39,939 --> 00:03:44,605
Ima nekoliko stranica unutra...

16
00:03:48,948 --> 00:03:56,846
Mi, sinovi radnièke klase, napravili smo
dogovor sa smræu, a samim tim i sa pobedom.

17
00:03:57,957 --> 00:04:02,756
Tako je odgovorio istraitelju
o svojim politièkim stavovima.

18
00:04:03,863 --> 00:04:08,390
To nisu njegove reèi. To su
reèi druga Trockog. Ko je tamo?

19
00:04:12,204 --> 00:04:15,001
Zdravo, Pavel Feropontoviè.

20
00:04:16,008 --> 00:04:18,672
Kakvo iznenaÄŸenje...

21
00:04:18,878 --> 00:04:27,745
Drugovi, za one koji ga ne poznaju,
ovo je opunomoæenik CK, drug Neverov!

22
00:04:33,426 --> 00:04:36,028
Da li æe optueni...

23
00:04:41,334 --> 00:04:44,570
Ime, prezime, oèevo ime?

24
00:04:47,406 --> 00:04:52,140
Treba li da Vam se proèiste uši?
Ime, prezime, oèevo ime!

25
00:04:55,314 --> 00:05:01,444
Odbijam da odgovaram
na vaša pitanja.

26
00:05:02,688 --> 00:05:04,786
Zbog èega?

27
00:05:12,365 --> 00:05:16,531
Ja vas ne priznajem.

28
00:05:17,303 --> 00:05:19,904
To nema znaèaja.

29
00:05:24,410 --> 00:05:27,404
Zove se Pavel Pavloviè Antipov.

30
00:05:28,915 --> 00:05:30,876
Moj sin.

31
00:05:38,724 --> 00:05:41,420
Hvala, drue Neverov...

32
00:05:42,595 --> 00:05:48,890
- U èemu je suština stvari?
- Drugovi, ovo je veoma neobièan sluèaj!

33
00:05:49,235 --> 00:05:52,328
On zahteva paljivo ispitivanje.

34
00:05:53,339 --> 00:05:58,604
Ja ništa ne shvatam. Njegovo
prezime nije Antipov, veæ Streljnikov.

35
00:05:58,844 --> 00:06:06,372
Drug Streljnikov je heroj revolucije. To se
mora imati na umu èak i ako je za nešto kriv.

36
00:06:06,652 --> 00:06:12,085
Jeste li proèitali ukaz naèelnika
Revolucionarnog suda, druga Daniševskog?

37
00:06:12,425 --> 00:06:15,322
Nalazi se iznad naših glava.

38
00:06:15,928 --> 00:06:21,027
Samo su u buroaskim sudovima
krivica i kazna povezane.

39
00:06:21,233 --> 00:06:24,029
Kod nas su one razdvojene.

40
00:06:24,770 --> 00:06:27,533
Uverena sam, zauvek.

41
00:06:29,341 --> 00:06:32,069
Zbog èega je pritvoren?

42
00:06:32,278 --> 00:06:37,872
Pucao je na snage druga Kamenjeva iz svog
oklopnog voza èitavih èetrdeset minuta.

43
00:06:38,984 --> 00:06:44,718
Zahtevam odlaganje odluke povodom ovog
sluèaja. To je vano politièko pitanje.

44
00:06:45,224 --> 00:06:49,458
Nemamo prava da donesemo
brzopletu odluku.

45
00:06:49,762 --> 00:06:52,559
Osim toga, rat je rat!

46
00:06:53,065 --> 00:06:59,427
On je pucao na neprijatelja, a ispalo je da
su na
[...]
Everything OK? Download subtitles