Preview Subtitle for Della


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:53,932 --> 00:00:58,005
"Pநூn seslal svளூ zநூkony
s hromy a blesky,

3
00:00:59,252 --> 00:01:01,971
"a nebral na nikoho ohled."

4
00:01:02,252 --> 00:01:06,643
MIMO Zà®®KON

5
00:02:06,868 --> 00:02:11,870
Pல்eklad DADA77 a Oik
றுprava Oik

6
00:02:16,810 --> 00:02:20,007
Hej! Stவ்jte!

7
00:02:24,490 --> 00:02:26,367
- Ahoj.
- Ahoj.

8
00:02:27,090 --> 00:02:29,240
- Jedete do Silvertownu?
- Jo.

9
00:02:29,330 --> 00:02:33,721
- Dovezete mக் tam?
- Mவ்௱eஞு nastoupit. Tam ne, dozadu!

10
00:02:34,770 --> 00:02:36,203
Tak dobல்e.

11
00:02:46,930 --> 00:02:50,445
Proழூ ho nepustil sem?
Je tu jeஞுtக் mங்sto.

12
00:02:50,570 --> 00:02:52,639
Vy byste vedle sebe snes negra?

13
00:02:52,769 --> 00:02:54,487
Neskonழூila obழூanskநூ vநூlka tங்m,

14
00:02:54,609 --> 00:02:57,487
௱e ழூernoஞுi a bக்loஞுi
majங் rovnநூ prநூva?

15
00:03:00,609 --> 00:03:02,406
Vy jste Ameriழூan?

16
00:03:02,529 --> 00:03:05,362
Ne, pல்ijel jsem pல்ed nக்kolika
dny z Evropy.

17
00:03:05,609 --> 00:03:08,646
ம Evropa... to je krநூsnநூ zemக்.

18
00:03:08,729 --> 00:03:10,845
- Znநூte ji?
- Ne.

19
00:05:29,966 --> 00:05:32,605
Jakநூ nebeskநூ hudba.

20
00:05:33,206 --> 00:05:35,117
To je hudba pro vaஞுe uஞுi.

21
00:06:19,485 --> 00:06:22,921
Zmக்na potahu na Greenbourgu!

22
00:06:23,525 --> 00:06:25,914
Na pக்t minut
si protநூhnக்te nohy.

23
00:06:27,085 --> 00:06:29,679
- Sbohem vஞுem, co tady pல்estupujங்.
- ஸ்௰astnou cestu.

24
00:06:29,885 --> 00:06:31,762
Nashledanou.

25
00:06:31,845 --> 00:06:34,154
Nechoஞ்te daleko, brzy vyjedeme.

26
00:07:32,204 --> 00:07:34,479
Tak jo, je ழூas, vyrazங்me.

27
00:09:17,681 --> 00:09:19,956
Jsme tady!
Doly v Silvertownu!

28
00:09:24,841 --> 00:09:27,833
Proழூ jste pல்eruஞுili prநூci?
Zpநூtky na svநூ mங்sta!

29
00:09:27,961 --> 00:09:29,997
Honem!

30
00:09:32,041 --> 00:09:33,759
- Pan Novநூk?
- Ano, pane.

31
00:09:33,841 --> 00:09:36,480
Jmenuji se James Cooper,
jsem zodpovக்dnன் za doly.

32
00:09:36,601 --> 00:09:39,479
- Mநூm radost, ௱e jste pல்ijel.
- Takளூ mக் tக்ஞுங், pane Coopere.

33
00:09:39,601 --> 00:09:42,240
Firma mi dala sumu penக்z,
abych vநூm je dovezl.

34
00:09:42,321 --> 00:09:44,755
Ano vங்m, 12 tisங்c dolarவ்,
na mzdy hornங்kவ்.

35
00:09:44,841 --> 00:09:47,514
Pல்esnக்.
Dal jsem si je do kufru.

36
00:10:03,680 --> 00:10:06,069
Co se stalo, mவ்j synu?

37
00:10:07,400 --> 00:10:09,470
Mவ்j...
Mவ்j kufல்ங்k zmizel...

38
00:10:09,680 --> 00:10:12,956
Zmizel? Jak to?
To nenங் mo௱nளூ!

39
00:10:13,040 --> 00:10:17,477
- Ukradli ho!
- Co௱e? Loupe௱?

40
00:10:17,600 --> 00:10:21,149
Jak se to stalo?
Jak je mohli ukradnout?

41
00:10:21,400 --> 00:10:23,960
Takovன் pytel nezmizங்
mநூvnutங்m kouzelnளூho proutku!

42
00:10:24,240 --> 00:10:27,516
Chci, aby jste mi laskavக் vysvக்tlil,
jak to mohlo zmizet?

43
00:10:27,600 --> 00:10:30,831
Spoleழூnost vநூm svக்ல்ila penங்ze a
zodpovக்dnost je na vநூs!

44
00:10:30,920 --> 00:10:33,639
Je nemyslitelnளூ,
௱e se nechநூte okrநூst!

45
00:10:33,960 --> 00:10:36,394
A co mநூm teஞ் ல்ங்ct hornங்kவ்m?

46
00:10:37,120 --> 00:10:40,032
Odpovக்zte, a nestவ்jte tady
jako hlupநூk!

47
00:10:41,680 --> 00:10:44,830
Urழூitக் zde jeஞுtக் byly
na kல்i௱ovatce Greenbourg...

48
00:10:47,319 --> 00:10:50,311
Kam jdete? Pane Novநூk!

49
00:11:54,118 --> 00:11:56,552
- Helou!

[...]
Everything OK? Download subtitles