Preview Subtitle for Creatures


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:09,887 --> 00:01:15,116
In den beginne schiep God
de hemel en de aarde.

2
00:01:15,203 --> 00:01:18,875
De aarde nu was woest en ledig.

3
00:01:31,589 --> 00:01:34,385
Dit is de planeet aarde, pas ontstaan.

4
00:01:34,467 --> 00:01:42,048
In nog geen vijf miljard jaar koelt ze af
van ruim 3000 graden tot 'n paar honderd.

5
00:01:42,140 --> 00:01:46,971
Hete lucht stijgt op, stoot op de
atmosfeer, er vormen zich wolken,

6
00:01:47,056 --> 00:01:52,365
en eeuwenlang regent het
op de harder wordende korst.

7
00:01:52,452 --> 00:01:58,044
De rusteloze zeen wassen aan, zoeken
hun grenzen en nemen hun vorm aan.

8
00:01:59,086 --> 00:02:04,156
In de warme diepte
ontstaat het wonder van het leven.

9
00:02:04,242 --> 00:02:11,187
Een oneindigheid aan wezens,
die veranderen en aan land gaan.

10
00:02:11,276 --> 00:02:18,028
Ze laten sporen achter van hun komst,
hun overlevingsstrijd en hun einde.

11
00:02:18,110 --> 00:02:21,577
Deze sporen zijn in het land gekerfd,

12
00:02:21,667 --> 00:02:27,021
waar de mens ze, 15 miljoen jaar later,
diep in het Amazonegebied,

13
00:02:27,103 --> 00:02:29,615
tracht te ontcijferen.

14
00:02:31,060 --> 00:02:33,447
Tomas.

15
00:02:42,410 --> 00:02:44,047
Alsjeblieft.

16
00:02:50,683 --> 00:02:52,400
Wat is dat, Dr. Maia ?

17
00:02:52,482 --> 00:02:55,994
Geen idee, Luis.
Zoiets heb ik nog nooit gezien.

18
00:02:56,079 --> 00:02:57,988
Is het belangrijk ?

19
00:02:58,077 --> 00:03:01,464
Ik denk van wel. Heel belangrijk.

20
00:03:04,991 --> 00:03:08,345
Nog een foto, dan graven we het op.

21
00:03:17,061 --> 00:03:20,812
Ik ga naar Morajo Bay, naar het instituut.

22
00:03:20,898 --> 00:03:23,615
- Jullie blijven hier.
- Gaat u lang weg ?

23
00:03:23,696 --> 00:03:29,323
Lang genoeg om uit te zoeken wat het is
en hulp te halen om het op te graven.

24
00:03:35,007 --> 00:03:39,201
Maar het kamp moet bemand blijven.
Jij hebt de leiding.

25
00:04:37,674 --> 00:04:39,868
Je hebt alle vissen weggejaagd.

26
00:04:39,953 --> 00:04:44,386
Op de diepte waarop hij werkt,
horen de vissen niks.

27
00:05:33,308 --> 00:05:35,423
Daar is hij. Zie je hem ?

28
00:05:35,506 --> 00:05:39,382
- Waarom wacht hij ?
- Om aan het drukverschil te wennen.

29
00:05:45,019 --> 00:05:46,814
Daar komt hij.

30
00:05:48,895 --> 00:05:51,487
David, een verrassing voor je.

31
00:05:54,211 --> 00:05:55,848
Carl Maia.

32
00:05:55,930 --> 00:05:59,680
- Ben je het echt ?
- Wat er van me over is, Dr. Reed.

33
00:05:59,766 --> 00:06:03,392
Jij zocht toch skeletten in de Amazone ?

34
00:06:03,483 --> 00:06:06,632
En jij deed onderzoek in Californi.

35
00:06:06,721 --> 00:06:10,551
- Wat doe je in Brazili ?
- We zijn hier nu een maand.

36
00:06:10,637 --> 00:06:12,786
We zoeken een longvis.

37
00:06:12,875 --> 00:06:16,309
Je ziet er nog steeds niet uit
als een ichtyoloog.

38
00:06:16,393 --> 00:06:20,621
Zei de geoloog. Hij verwacht
een professor met een baard.

39
00:06:20,709 --> 00:06:23,778
Ik verwacht in ieder geval niet
mijn studentje.

40
00:06:23,866 --> 00:06:25,856
Geef me je schouder, Kay.

41
00:06:26,944 --> 00:06:28,456
Nog niet getrouwd ?

42
00:06:28,542 --> 00:06:32,373
Volgens David kunnen we
die kosten beter sparen.

43
00:06:32,459 --> 00:06:36,495
- Twee leven toch zo goedkoop als een ?
- Dat ze
[...]
Everything OK? Download subtitles