Preview Subtitle for Cry Murder


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:06,585 --> 00:00:10,105
Wat was ze aan 't verbranden?
- Vakantievideo's.

3
00:00:10,105 --> 00:00:14,825
Ze denkt zeker dat we gek zijn.
Laat het lab snel de as onderzoeken.

4
00:00:14,825 --> 00:00:18,825
Mrs Tulley heeft haar bruggen verbrand.
- Over gisteravond.

5
00:00:18,825 --> 00:00:21,585
Je zoekt het mes ook verder uit.

6
00:00:21,585 --> 00:00:24,782
Chef, ik denk dat we iets hebben.

7
00:00:32,585 --> 00:00:35,345
Hier komt ze aan.

8
00:00:35,345 --> 00:00:37,585
Zie je het verschil?

9
00:00:37,585 --> 00:00:42,056
10 uur 28. En volgens het bonnetje
was het 9 uur 22.

10
00:00:47,105 --> 00:00:48,538
Goed werk, Shap.

11
00:00:49,105 --> 00:00:52,105
Als u iets weet...

12
00:00:52,105 --> 00:00:55,825
..wat de politie kan helpen
de dader te pakken...

13
00:00:55,825 --> 00:00:57,825
..bel ze dan nu, alstublieft.

14
00:00:57,825 --> 00:01:03,825
Al nieuws over 't moordwapen?
- We hebben een mes gevonden.

15
00:01:03,825 --> 00:01:07,534
Onderzoek moet aantonen
of dit het moordwapen is.

16
00:01:13,585 --> 00:01:17,105
Waarom hebt u niks
over dat mes gezegd?

17
00:01:17,105 --> 00:01:21,345
Matthew was haar leven.
U doet of zij de dader is.

18
00:01:21,345 --> 00:01:23,105
Ze heeft 't moeilijk gehad.

19
00:01:23,105 --> 00:01:27,105
U zit vast.
Daarom haalt u die onzin met ons uit.

20
00:01:27,105 --> 00:01:32,054
Lesley, waar was dat vuurtje voor?
- Stomme trut.

21
00:01:33,825 --> 00:01:38,057
We waren zo gelukkig.
Vakanties.

22
00:01:40,345 --> 00:01:43,585
Ik heb er niet bij nagedacht, sorry.

23
00:01:43,585 --> 00:01:48,105
Als hij de dader kende, kunnen we
iets in zijn eigen spullen vinden.

24
00:01:48,105 --> 00:01:52,064
Laat alles in huis zoals het is.

25
00:02:01,585 --> 00:02:06,105
Douggie had moeilijkheden.
Ik ben bij hem gebleven.

26
00:02:06,105 --> 00:02:09,105
Wat voor moeilijkheden?
- Dat wil je niet weten.

27
00:02:09,105 --> 00:02:11,345
De politie wil je spreken.

28
00:02:11,345 --> 00:02:17,056
Ik wil je spreken. Ik kom naarje toe.
- Nee, doe maar niet.

29
00:02:18,105 --> 00:02:22,064
Ik ben wel om vier uur
in het busstation in Oldham.

30
00:02:23,345 --> 00:02:26,105
Je had het mij moeten vragen.

31
00:02:26,105 --> 00:02:30,542
Je weet hoe duur het lab is.
- Het is heel belangrijk.

32
00:02:32,825 --> 00:02:36,825
We willen het nieuws opnemen,
maar krijgen de video niet aan.

33
00:02:36,825 --> 00:02:40,105
Het doet er niet toe, mam.
- Je bent op TV.

34
00:02:40,105 --> 00:02:42,585
Toe nou, mam.
- Druk op record.

35
00:02:42,585 --> 00:02:45,782
Zit de band erin?
- Ik bel je nog wel.

36
00:02:47,825 --> 00:02:51,585
Ze heeft de was van zaterdag verbrand.

37
00:02:51,585 --> 00:02:55,585
Je verspilt geld
aan drie verschillende sporen.

38
00:02:55,585 --> 00:02:57,780
Beperk het een beetje.

39
00:03:03,345 --> 00:03:09,105
Een anonieme belster beweert dat Tulley
'n hufter was en z'n vrouw blij kan zijn.

40
00:03:09,105 --> 00:03:11,105
Een gek?
- Dat gaan we na.

41
00:03:11,105 --> 00:03:13,825
Chef, Matthew Tulley's ouders...

42
00:03:13,825 --> 00:03:19,345
..komen net uit Parijs en vragen waarom
we geen contact hebben gezocht.

43
00:03:19,345 --> 00:03:22,585
Met een ouija-bord?
Ze
[...]
Everything OK? Download subtitles