Preview Subtitle for Burn Notice Down Out Year 2012 Cze 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,366 --> 00:00:02,922
Jmenuji se Michael Westen.
BÙƒval jsem pionem, dokud


2
00:00:04,443 --> 00:00:05,948
Dostal jste status neÛŒdouc.
Jste na *ernÙ€ listin.

3
00:00:07,515 --> 00:00:09,783
Kdy jste neÛŒdouc,
nemÛŒte nic.


4
00:00:09,851 --> 00:00:12,059
Penze, postaven,
ani zÛŒznamy o prÛŒci.


5
00:00:12,127 --> 00:00:14,460
Tr*te v jakÙ€mkoliv mst,
kde se vÛŒs rozhodnou vyhodit.


6
00:00:14,528 --> 00:00:16,362
- Kde to jsem?
- V Miami.

7
00:00:16,430 --> 00:00:19,169
DlÛŒte cokoliv,
co vیm pأijde pod ruku.


8
00:00:19,237 --> 00:00:21,138
SpolÙ€hÛŒte na kadÙ€ho,
kdo s vÛŒmi jet mluv.


9
00:00:22,240 --> 00:00:23,743
Pأtelkyni, co rیda stأl...

10
00:00:23,811 --> 00:00:25,379
Mؤeme je zastأelit?

11
00:00:25,447 --> 00:00:27,180
...na starـho pأtele,
kterÙƒ na vÛŒs donÛŒel FBI...


12
00:00:27,248 --> 00:00:29,952
Znی piony.
Banda ufُukanejch hol*i*ek

13
00:00:30,021 --> 00:00:32,322
...takÙ€ na rodinu...
To je zase tvoje mÛŒma?


14
00:00:32,389 --> 00:00:34,259
Kdy jste zoufalÙƒ...
- Nkdo potأebuje tvou pomoc, Michaele.


15
00:00:34,327 --> 00:00:37,398
...a na piona na dn,
kterÙ€ho jste potkali cestou.


16
00:00:37,466 --> 00:00:39,033
Tak se to dlی, lidi.

17
00:00:39,101 --> 00:00:41,702
Podtreno, se*teno,
dokud jste odepsanÙƒ,


18
00:00:41,770 --> 00:00:43,538
nehnete se z msta.

19
00:00:44,000 --> 00:00:47,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

20
00:00:49,646 --> 00:00:51,147
Odho zbraُ.

21
00:00:52,315 --> 00:00:53,615
Ruce za hlavu!

22
00:00:53,683 --> 00:00:55,683
Poslouchej m, Michaele.
Gray zabil tvÙ€ho bratra.

23
00:00:55,751 --> 00:00:56,784
On zabil Nata.

24
00:01:00,255 --> 00:01:01,422
Michaele, co se stalo?

25
00:01:01,489 --> 00:01:04,091
Card je mrtvÙƒ, Fi.
Te se potأebujeme odsud dostat.

26
00:01:04,158 --> 00:01:06,326
Na mst je taktickÙƒ tÙƒm
s plnou podporou,

27
00:01:06,394 --> 00:01:07,928
a zdی se, e to أd
njakی tkی vیha.

28
00:01:09,899 --> 00:01:12,433
MÛŒme je v pasti.
Chci to skon*it, a u to stoj cokoli.

29
00:01:12,501 --> 00:01:15,069
MÛŒme Westena.
Ú†ekÛŒm instrukce.

30
00:01:15,137 --> 00:01:16,605
StÛŒhnte se a nechte ho jt.

31
00:01:17,874 --> 00:01:19,208
Potvrte, e se mÛŒme stÛŒhnout.

32
00:01:19,276 --> 00:01:20,209
Potvrzuji.

33
00:01:20,277 --> 00:01:21,677
Vechny jednotky, stÛŒhnout.

34
00:01:21,745 --> 00:01:23,846
Nikdy nepأestanu, Westene.

35
00:01:23,914 --> 00:01:27,149
Budu vیs honit tأeba a na konec
svta, kdy bude potأeba.

36
00:01:27,216 --> 00:01:28,784
Tak to se tam potkÛŒme.

37
00:01:30,952 --> 00:01:32,686
Kdy jste na إtku,

38
00:01:32,754 --> 00:01:34,287
je lیkavی mylenka
opustit zemi


39
00:01:34,355 --> 00:01:36,022
a starosti s detaily
si pأipustit pozdji.


40
00:01:36,090 --> 00:01:38,258
Ale je to taky dobrی cesta
jak se nechat chytit.


41
00:01:38,325 --> 00:01:41,527
Protoe vtina zem
te vyaduje biometrickـ إdaje,


42
00:01:41,595 --> 00:01:43,729
tak prvnm krokem
jak se dostat z msta


43
00:01:43,797 --> 00:01:45,064
je sehnat si dobrÙ€ dokumenty.

44
00:01:46,767 --> 00:01:48,835
Nemؤete jen tak nkam
nov pأijt.


45
00:01:48,903 --> 00:01:50,337
[...]
Everything OK? Download subtitles