Preview Subtitle for Chalet Girl


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:42,082 --> 00:00:46,082
www.titlovi.com

3
00:00:49,082 --> 00:00:54,188
Kakav divlji okret! Podseæa
me na svoje dane na dasci.

4
00:00:54,263 --> 00:00:57,142
Mislim da si ti jedino video dasku

5
00:00:57,224 --> 00:01:02,359
sa drugovima igrajuæi
igricu. -Da, dobra opaska.

6
00:01:03,063 --> 00:01:06,073
Takmièenje je neverovatno.
Devojke su odliène.

7
00:01:06,108 --> 00:01:09,578
Ali ona o kojoj svi govore,
Kim Metjuz, je još nema.

8
00:01:09,653 --> 00:01:14,329
Imamo par njenih slika kao
mladog skejterskog èudesa.

9
00:01:14,408 --> 00:01:18,333
Poèela se takmièiti sa 7 god.
Osvojila je nacionalni mešoviti

10
00:01:18,412 --> 00:01:22,462
kup sa samo 11 god.
-Privlaèna, èak i tada.

11
00:01:22,541 --> 00:01:27,129
Stvarno? Rekla sam 11. -Objektivno.
-Pre 2 godine, sa 17,

12
00:01:27,212 --> 00:01:31,926
osvojila je Å¡ampionat u Londonu.
-Roditelji su je podravali

13
00:01:32,009 --> 00:01:35,513
sa ponosom i prostim,
napravljenim parolama.

14
00:01:35,596 --> 00:01:40,830
Onda ništa. Od tad joj se gubi trag.
-Desila se nesreæa tada, Rik.

15
00:01:40,865 --> 00:01:44,011
Automobilska, kada je izgubila mamu.

16
00:01:44,046 --> 00:01:47,157
Mislimo na tebe, Kim. Gde god bila,

17
00:01:47,232 --> 00:01:51,408
Å¡ta god radila, nadamo se
da i dalje voziš i uivaš.

18
00:01:51,486 --> 00:01:54,706
Današnji specijalitet:
2 za 1 kolutovi luka.

19
00:01:54,781 --> 00:01:58,794
Kolutovi, 2 za 1. Molimo, ne preterujte.

20
00:02:06,376 --> 00:02:09,346
Mislio sam da je nebitna pošta.
-Velika crvena slova.

21
00:02:09,421 --> 00:02:11,799
Vana je. Èak i piše "Hitna dostava".

22
00:02:11,882 --> 00:02:15,637
Na svakoj tako piše...
-Skoro je hiljadarka.

23
00:02:18,513 --> 00:02:21,312
Ne moeš ignorisati.

24
00:02:21,391 --> 00:02:25,112
Ali, mi smo lovatori, zar
ne? Prodaæemo bentlija.

25
00:02:25,187 --> 00:02:29,567
O ne, neko ga je ukrao. Plan B?

26
00:02:29,650 --> 00:02:32,403
Blefiraju. Smisliæu nešto.

27
00:02:34,488 --> 00:02:40,703
Kako napreduje? -Ništa za sad.

28
00:02:41,870 --> 00:02:47,784
Prièaæu sa Les. Rešiæu nekako.
-Å ta bih ja bez tebe? -Istrunuo bi.

29
00:02:50,160 --> 00:02:56,078
Moj raspored je... pun.

30
00:02:56,159 --> 00:03:03,817
Moda ako budeš fina prema meni?
- Les, ne budi ÄŸubre uvek.

31
00:03:03,892 --> 00:03:05,940
To je za tebe fino?

32
00:03:06,019 --> 00:03:09,364
Kako je moj letnji
posao postao doivotni?

33
00:03:09,439 --> 00:03:12,943
Jedna poznanica je upravo
upala u odliènu šemu.

34
00:03:13,026 --> 00:03:19,124
Ketering. Slui Å¡ampanjac i
kavijar burujima. 12.50 po satu.

35
00:03:20,033 --> 00:03:25,460
Buruji i Å¡ampanjac ili Les i...

36
00:03:25,539 --> 00:03:29,510
Mogu nabaviti broj.
Moraš biti uglağena.

37
00:03:29,584 --> 00:03:37,551
UglaÄŸena? Mogu to.
-Ja sam Arabela. -Ja Henrijeta.

38
00:03:37,634 --> 00:03:43,473
Izabela. -Petronela. -Kim.

39
00:03:43,557 --> 00:03:48,062
Belo vina? Da.
Crveno vino?

40
00:03:48,145 --> 00:03:52,483
Da. Dezert vino?

41
00:03:53,775 --> 00:03:55,676
Ne.

42
00:04:05,662 --> 00:04:07,162
Sranje.

43
00:04:09,583 --> 00:04:15,256
Fina si devojka, ali nisam sigurna.
-Da pokušam. Niste sigurni

44
00:04:15,380 --> 00:04:20,014
da sam prava de
[...]
Everything OK? Download subtitles