Preview Subtitle for Samurai Girl Real Bout High School


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,700 --> 00:00:10,457
Eeuwen zullen voorbijgaan. De mensen
zullen minder wreed worden.

2
00:00:10,620 --> 00:00:15,614
Ze zullen met afschuw terugdenken
aan hun meedogenloze voorvaderen.

3
00:00:15,780 --> 00:00:20,376
Hoe ze de ene man de andere
met scherp staal lieten doorklieven...

4
00:00:20,540 --> 00:00:26,297
ter vermaak van het publiek
in de spelen der gladiatoren.

5
00:02:47,140 --> 00:02:53,613
Uw stad Dorostorum zal worden voltooid
op de Dag van de Zonnewende.

6
00:02:53,820 --> 00:02:58,450
Gouverneur Timarchus heet u welkom
in het nieuwe collosseum.

7
00:02:58,620 --> 00:03:02,977
Als bewijs van zijn clementie...

8
00:03:03,140 --> 00:03:07,133
vechten uw landgenoten
niet louter ter uwer vermaak...

9
00:03:07,300 --> 00:03:09,973
maar ook voor hun vrijheid.

10
00:03:20,820 --> 00:03:25,132
Het volk van Dorostorum
groet hen die gaan sterven.

11
00:03:32,300 --> 00:03:34,097
Haal m'n ruiters.

12
00:04:08,100 --> 00:04:15,529
Timarchus, er zit bloed op uw hand.
- Dit klimaat is mensen onwaardig.

13
00:04:15,700 --> 00:04:19,056
Er zijn hier ook geen mensen.

14
00:04:23,740 --> 00:04:25,412
Dood hem.

15
00:05:22,420 --> 00:05:23,773
Een jaar eerder

16
00:05:23,940 --> 00:05:26,818
Een royaal aanbod, Caesar.

17
00:05:26,980 --> 00:05:33,089
Maar ik vecht al drie jaar
aan uw zijde...

18
00:05:33,260 --> 00:05:36,332
om het rijk uit te breiden.

19
00:05:37,980 --> 00:05:40,369
Het enige dat ik verlang...

20
00:05:40,540 --> 00:05:44,294
is om een geregeld bestaan te leiden
in Rome.

21
00:05:44,460 --> 00:05:49,329
Je zult ook een geregeld bestaan
leiden, m'n beste Timarchus.

22
00:05:50,060 --> 00:05:54,497
Maar wel hier, in Dorostorum.

23
00:05:55,340 --> 00:06:00,016
Maar excellentie...
- Dit is geen makkelijke beslissing.

24
00:06:00,180 --> 00:06:05,334
Ik ga terug naar Rome en de goden
weten hoe hard ik je daar nodig heb.

25
00:06:07,140 --> 00:06:12,419
Maar mijn behoeften vallen in het niet
bij de behoeften van Rome.

26
00:06:12,580 --> 00:06:17,335
En deze mensen moeten van Rome
gaan houden...

27
00:06:17,500 --> 00:06:21,698
net zoals jij en ik van Rome houden.

28
00:07:14,140 --> 00:07:16,449
Ik heb geen geld, Lucan.

29
00:07:17,980 --> 00:07:22,053
Je bent het me schuldig.
Betaal het me terug.

30
00:07:22,220 --> 00:07:25,292
Ik kan je nu niets geven.

31
00:07:28,300 --> 00:07:33,818
Niet haar. Ze is niet te koop.
- Maximus, alles is te koop.

32
00:07:34,980 --> 00:07:38,973
Doe dit niet, Lucan.
Alsjeblieft.

33
00:07:46,100 --> 00:07:50,935
Wacht een paar dagen. Ik betaal je
zodra m'n schip terug is.

34
00:07:51,100 --> 00:07:54,012
Dat gaat niet.
Dit is een principezaak.

35
00:07:54,180 --> 00:07:56,899
Gaan je principes boven een vriend?

36
00:07:57,060 --> 00:08:02,339
Jessemina is niet zomaar een slaaf.
Ze is als een vrouw voor me.

37
00:08:03,340 --> 00:08:06,218
Dit kun je me niet aandoen.

38
00:08:09,140 --> 00:08:12,769
Maximus, doe iets.

39
00:08:16,220 --> 00:08:20,816
Wat ben jij een schoft.
- Vaarwel, Maximus.

40
00:08:30,020 --> 00:08:35,253
De Romeinen hebben weer gewonnen.
- Noem je die slaven gladiatoren?

41
00:08:35,420 --> 00:08:38,412
Je bent te kieskeurig.
- Priscium...

42
00:08:38,580 --> 00:08:
[...]
Everything OK? Download subtitles