Preview Subtitle for Star Academie


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,011 --> 00:00:05,025
Star Wars: The Clone Wars
Epizoda 3x06: "Akademija"

2
00:00:11,526 --> 00:00:14,026
Tisti, ki uveljavljajo zakon,
se ga morajo tudi držati.

3
00:00:17,486 --> 00:00:19,158
Svet v krizi!

4
00:00:19,544 --> 00:00:21,211
Mirni planet Mandalore

5
00:00:21,591 --> 00:00:24,289
je stisnjen v primežu korupcije.

6
00:00:24,573 --> 00:00:26,216
V pomanjkanju vseh dobrin,

7
00:00:26,537 --> 00:00:29,704
se morajo civilisti obrniti na
èrni trg, da bi lahko preživeli.


8
00:00:30,208 --> 00:00:31,805
Pripravljena na vse,
da bi rešila svoje ljudi,


9
00:00:31,973 --> 00:00:34,791
Vojvodinja Satine je prosila
svojo prijateljico Padme Amidala,


10
00:00:34,916 --> 00:00:36,716
da naj govori s Jedi svetom,

11
00:00:36,841 --> 00:00:40,517
v upanju, da bodo poslali
pomoè za njen trpeèi svet.


12
00:00:42,497 --> 00:00:44,737
Jedi svet ti je dodelil nalogo, Ahsoka.

13
00:00:44,862 --> 00:00:46,486
Tvoja naloga je,
da jo uresnièiš.

14
00:00:46,654 --> 00:00:49,880
Kaj ne misliš, da sem malo
zapravljena za to nalogo?

15
00:00:50,498 --> 00:00:52,930
Po besedah senatorke Amidala,
Mandalore

16
00:00:53,055 --> 00:00:54,578
je moèno skorumpiran svet.

17
00:00:54,746 --> 00:00:56,233
Ta krog treba prekiniti.

18
00:00:56,358 --> 00:00:59,185
Bodoèi voditelji na kraljevi
akademiji morajo razumeti

19
00:00:59,310 --> 00:01:00,792
škodo korupcije.

20
00:01:00,960 --> 00:01:04,215
Yoda èuti, da edino mladi padawan,
kot ti, lahko uèinkovito vpliva na njih.

21
00:01:19,707 --> 00:01:23,447
Moja gospa, èe smem,
kaj jediji vedo o naših pogledih?

22
00:01:23,572 --> 00:01:26,484
Ali res želite, da se vmešajo
v izobraževanje naših otrok?

23
00:01:26,652 --> 00:01:31,197
Premier, menim, da ni strahu pred
izpostavljenostjo novim idejam.

24
00:01:33,625 --> 00:01:34,872
Vojvodinja Satine.

25
00:01:35,905 --> 00:01:37,078
Premier Almec.

26
00:01:37,246 --> 00:01:40,122
Uèitelj Skywalker,
lepo vas je ponovno videti.

27
00:01:40,247 --> 00:01:41,833
Ta je vaša padawan, domnevam.

28
00:01:42,001 --> 00:01:45,342
Ja, moja gospa. Vam lahko
predstavim Ahsoko Tano?

29
00:01:45,991 --> 00:01:47,920
Vojvodinja.
Premier.

30
00:01:48,557 --> 00:01:51,962
Hvaležna sem, da nam je lahko
Jedi svet posodil vas dva,

31
00:01:52,087 --> 00:01:55,023
da nam pomagata izobraževati
prihodnje voditelje in mirovnike.

32
00:01:55,237 --> 00:01:57,182
Prosim, zahvalite se
uèitelju Yodi v mojem imenu.

33
00:01:58,714 --> 00:02:01,805
Bojim se, da zaradi naših
omejenih sredstev,

34
00:02:02,154 --> 00:02:04,314
se moram takoj vrniti na bojišèe.

35
00:02:04,648 --> 00:02:07,150
Torej ne boste ostali,
Uèitelj Skywalker?

36
00:02:07,415 --> 00:02:08,253
Ne.

37
00:02:08,621 --> 00:02:11,935
Vendar vam zagotavljam, da je
padawan Tano visoko usposobljen Jedi.

38
00:02:12,280 --> 00:02:14,199
In goji popolno zaupanje sveta.

39
00:02:14,546 --> 00:02:15,450
Zelo dobro.

40
00:02:15,618 --> 00:02:17,810
Kadet Korkie, Amis, Lagos.

41
00:02:18,162 --> 00:02:21,892
To so nekateri od kadetov,
ki jih boste pouèevali, Padawan Tano.

42
00:02:22,208 --> 00:02:23,917
Lepo, da smo se spoznali.

43
00:02:24,085 --> 00:02:26,402
Lepo orožje.
Ga lahko vidim?

44
00:02:26,665 --> 00:02:28,196
Bojim se
[...]
Everything OK? Download subtitles