Preview Subtitle for Chicken Run


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:02:32,120 --> 00:02:34,580
P쉞!

3
00:02:42,540 --> 00:02:44,660
Nejde to!

4
00:02:53,580 --> 00:02:56,160
Zptky.

5
00:03:40,540 --> 00:03:42,950
Pane Tweedy.

6
00:03:43,040 --> 00:03:46,750
Jak se ta slepice dostala
za plot?

7
00:03:46,830 --> 00:03:49,200
Nevm, lsko. J--

8
00:03:49,250 --> 00:03:52,830
- Dej to do po脯dku.
Hned!

9
00:04:00,080 --> 00:04:05,330
Nau妖m t si
se mnou nezahrvat.

10
00:04:08,500 --> 00:04:11,330
Tohle je pouen pro vs v쉋chny!

11
00:04:11,370 --> 00:04:17,040
ë¡Ÿdn slepice neunikne
z Tweedyho farmy!

12
00:07:33,790 --> 00:07:37,290
Dobr rno, Ginger.
Zpt z dovolen?

13
00:07:37,370 --> 00:07:39,290
Nebyla jsem na dovolen,
Babsi.

14
00:07:39,370 --> 00:07:41,500
Byla jsem zaven na samotce.

15
00:07:41,580 --> 00:07:44,580
Tak, to jsi mla spoustu asu
sama pro sebe, 엁?

16
00:07:48,040 --> 00:07:51,950
Ní•¿TUP!

17
00:07:52,040 --> 00:07:54,000
Seate se.
Bude pehldka.

18
00:07:54,080 --> 00:07:57,370
Lev, prav, lev, prav.

19
00:07:57,410 --> 00:08:00,910
- Lev, prav, lev, prav. !
Rychle. Upravte se.

20
00:08:01,000 --> 00:08:02,950
Kze! Klid!

21
00:08:03,040 --> 00:08:06,830
Jako kdy jsem byl u R. A. F. a
starì‹´ dstojnk vyhlsil polach,

22
00:08:06,870 --> 00:08:09,370
muste se seadit
a vyrovnat.

23
00:08:09,450 --> 00:08:13,870
- Zalez!
- Nech toho, ty star blzne. Jen ns spo妖taj.

24
00:08:13,910 --> 00:08:16,830
kdo ti dovolil
oslovit starì‹´ho dstojnka?

25
00:08:16,870 --> 00:08:20,790
- Pro, kdysi u R. A. F. --
- Fowlere, u jdou. Zptky do ady.

26
00:08:20,870 --> 00:08:22,870
dobe, dobe.

27
00:08:24,370 --> 00:08:28,120
Musm t napomenout, dve
Jsi neposlu쉗.

28
00:08:29,540 --> 00:08:31,660
P-ZOR!

29
00:08:36,700 --> 00:08:40,790
Vtej zpt, dve.
M njk nov pln?

30
00:08:56,330 --> 00:08:59,830
Myslm, 엁 spodem jsme
to u zkou쉋li.

31
00:08:59,870 --> 00:09:02,450
Aha! Horem. To jo.

32
00:09:13,700 --> 00:09:15,620
Jak jsi na tom s vejci?

33
00:09:15,700 --> 00:09:17,700
Snesla jsem pt vajec
dnes rno. Pt!

34
00:09:17,790 --> 00:09:20,080
- No-, J mla--
- Ticho!

35
00:09:28,620 --> 00:09:32,580
Ale, ne. Edwina.

36
00:09:34,040 --> 00:09:36,660
Bunty, Pro jsi
ji nedala njak sv vejce?

37
00:09:36,700 --> 00:09:40,830
Dala bych ji, ale nic mi neekla.
Nikomu to neekla.

38
00:09:50,120 --> 00:09:53,540
Edwina jede na dovolenou?

39
00:10:50,870 --> 00:10:54,750
Musme se odsud dostat.

40
00:10:54,830 --> 00:10:57,660
Ginger!
Pokraujeme?

41
00:10:57,700 --> 00:11:00,330
Ach, ano, pokraujeme. Dobr.

42
00:11:00,410 --> 00:11:04,330
Meku, vyi v쉋m.
Sraz dnes veer v boud 17.

43
00:11:31,700 --> 00:11:33,750
Volali jste ns? Nick a--

44
00:11:33,830 --> 00:11:36,700
- Fetcher.
- K va쉏m slu얺m.

45
00:11:40,830 --> 00:11:42,830
Tudy.

46
00:11:45,870 --> 00:11:47,790
Potebujeme vc
vc.

47
00:11:47,870 --> 00:11:50,330
Nen problm, sleinko.

48
00:11:50,370 --> 00:11:52,660
- Co tento kvalitn run dlan ajov servis?
- Ne.

49
00:11:52,700 --> 00:11:54,660
- Nebo tento krsn nhrdelnk?
- Je hezk--

50
00:11:54,700 --> 00:11:59,080
A co tento model 쉆t,
kter nos slepice v Pa曝엍.

5
[...]
Everything OK? Download subtitles