Preview Subtitle for City Slickers 1 Cd 2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:02:02,000 --> 00:02:03,400
Zdravo Curly.

3
00:02:04,100 --> 00:02:05,500
Seæaš me se?

4
00:02:06,100 --> 00:02:07,500
Mitch Robbins?

5
00:02:08,000 --> 00:02:10,200
Bio sam sa tobom kao goniè stoke.

6
00:02:10,500 --> 00:02:13,500
Seæaš se? Otelili smo ono tele zajedno.

7
00:02:14,900 --> 00:02:16,100
Kako si?

8
00:02:16,800 --> 00:02:20,100
ao mi je. Glupo je to Å¡to kaem jer...

9
00:02:21,000 --> 00:02:24,200
Ali zašto da se bavimo time?
Zašto da te deprimiram?

10
00:02:25,400 --> 00:02:26,700
Uostalom...

11
00:02:27,900 --> 00:02:30,000
mislim puno o tebi.

12
00:02:30,700 --> 00:02:32,400
Ti si izmenio moj ivot.

13
00:02:33,300 --> 00:02:35,200
Bio si u pravu, kauboju.

14
00:02:36,400 --> 00:02:37,900
"Jedna stvar."

15
00:02:38,700 --> 00:02:40,300
"Samo jedna stvar."

16
00:02:50,400 --> 00:02:52,700
Gradska rulja.

17
00:03:02,100 --> 00:03:03,800
ivog sam ga sahranio!

18
00:03:35,100 --> 00:03:36,000
Alo?

19
00:03:48,400 --> 00:03:58,400
GRADSKI KAUBOJI II

20
00:03:58,800 --> 00:04:04,800
Legenda o Krlijevom zlatu

21
00:05:08,100 --> 00:05:09,100
Da!

22
00:06:09,500 --> 00:06:10,800
Zdravo mama.

23
00:06:12,000 --> 00:06:15,600
8. je septembar 1952.

24
00:06:16,500 --> 00:06:19,900
vraæamo se od tetke Marsha, moj vodenjak puca...

25
00:06:20,100 --> 00:06:23,200
tvoj otac vozi preko razdvajanja
kod Saw Mill River Parkway-a...

26
00:06:23,500 --> 00:06:25,900
i uurbano me odvozi u bolnicu...

27
00:06:26,400 --> 00:06:28,500
i taèno u 05:16...

28
00:06:30,200 --> 00:06:32,300
ti dolaziš na ovaj svet.

29
00:06:33,300 --> 00:06:35,900
Sreæan roğendan dušo!

30
00:06:36,400 --> 00:06:39,300
Ne mogu da verujem da imaš 40 godina.

31
00:06:41,700 --> 00:06:44,700
Suviše sam uzrujana da prièam.
Evo ti tvoj otac.

32
00:06:45,100 --> 00:06:48,000
- Zdravo tata.
- Zdravo deèko. Sretan roğendan.

33
00:06:48,200 --> 00:06:49,500
Hvala. Kako si?

34
00:06:49,600 --> 00:06:53,000
Imam cistu na testisima.
Evo ti majke.

35
00:06:53,300 --> 00:06:55,200
Ne brini, dobro je.

36
00:06:55,500 --> 00:06:58,500
I kakav je oseæaj kad imaš 40 godina?

37
00:06:58,800 --> 00:07:01,600
- U stvari mama, odlièno se oseæam.
- Zašto? Šta nije u redu?

38
00:07:01,800 --> 00:07:04,800
Mama, dobro je. Nikad bolje.

39
00:07:06,200 --> 00:07:08,800
I ti si tu? Zdravo Barbara.

40
00:07:09,000 --> 00:07:11,000
Slušajte oboje, neka...

41
00:07:11,200 --> 00:07:14,200
Leo, Leo! Taj pas hoæe da izağe.

42
00:07:14,500 --> 00:07:16,700
Leo! Nemoguæ je.

43
00:07:17,000 --> 00:07:19,600
Daæu da ga uštroje.
- Govori o psu.

44
00:07:19,800 --> 00:07:21,100
Prestani!

45
00:07:21,200 --> 00:07:23,600
Moram da idem, piša na tepih!

46
00:07:23,700 --> 00:07:25,200
Govori o mom ocu.

47
00:07:28,100 --> 00:07:29,700
Æao mama.

48
00:07:29,900 --> 00:07:32,800
Æao, anğeoski roğendanko moj.

49
00:07:34,100 --> 00:07:35,100
Æao.

50
00:07:36,100 --> 00:07:38,800
- Sretan roğendan dušo.
- Hvala.

51
00:07:41,000 --> 00:07:42,800
O Boe!

52
00:07:43,500 --> 00:07:46,000
- Kakva noæna mora.
- Oni su ti ipak roditelji.

53
00:07:46,700 --> 00:07:49,700
Ne, ne mislim na njih.
Imao sam noænu moru koja...

54
00:07:50,400 --> 00:07:53,100
Ne el
[...]
Everything OK? Download subtitles