Preview Subtitle for Don S Plum


If preview looks OK then Download subtitles


00:00:05,040 --> 00:00:12,001
Don's Plum

2
00:02:18,680 --> 00:02:19,440
Vystupova.

3
00:02:20,080 --> 00:02:22,640
- Mal si ma zobra do Vegas.
- Je to mj ivot.

4
00:02:22,880 --> 00:02:25,840
Nestrpm, aby si o om tlachala.
Nie som hajzel.

5
00:02:26,080 --> 00:02:28,160
Nie som zlm chlapom, jasn?

6
00:02:28,480 --> 00:02:33,600
Take sa odstr z mojho auta,
lebo si chcem by ist,

7
00:02:33,840 --> 00:02:36,840
e odde hrubou silou
z mjho ivota.

8
00:02:38,400 --> 00:02:39,800
Jeii Kriste!

9
00:02:40,760 --> 00:02:41,600
Prep.

10
00:02:42,880 --> 00:02:45,400
- Ni ti nie je?
- Kretn!

11
00:02:45,720 --> 00:02:46,760
Nie!

12
00:02:47,920 --> 00:02:49,160
Maj sa dobre.

13
00:02:49,840 --> 00:02:50,760
Zatia..

14
00:02:51,000 --> 00:02:54,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

15
00:03:26,160 --> 00:03:28,280
Chcem a o nieo poprosi.

16
00:03:34,800 --> 00:03:38,000
Pojde so mnou
do krmy za kamomi? Teraz.

17
00:03:38,240 --> 00:03:39,280
Trochu neskr.

18
00:03:39,840 --> 00:03:40,760
Teraz?

19
00:03:41,160 --> 00:03:42,640
Neskr, dnes veer.

20
00:03:45,520 --> 00:03:47,080
Nie, nemem.

21
00:03:49,280 --> 00:03:51,200
Neme alebo nechce?

22
00:03:51,440 --> 00:03:53,960
- Chcem, ale nemem.
- o?

23
00:03:55,680 --> 00:04:01,000
Nemem. Musm si spravi
vlasy. Viem, znie to trochu...

24
00:04:03,480 --> 00:04:05,080
Musm si ich spravi.

25
00:04:07,080 --> 00:04:10,240
Zajtra vstvam skoro.
Asi o smej.

26
00:04:10,480 --> 00:04:14,640
Vstanem o iestej, len preto,
e mus vsta o smej.

27
00:04:15,000 --> 00:04:20,800
Ostane na noc, zobud ma
o 6.00, ale pospme ete 2 hodiny.

28
00:04:21,040 --> 00:04:24,480
Ak chce, aby som zosta,
mem to tak zariadi.

29
00:04:35,160 --> 00:04:38,000
- Dm ti moje slo.
- Prosm a.

30
00:04:38,120 --> 00:04:40,840
Ale po na stretnutie s mojimi priatemi.

31
00:04:40,920 --> 00:04:44,840
Cho sm, a spravm si es, ne zatelefonuje.

32
00:04:54,600 --> 00:04:56,320
Dostanem pusu?

33
00:04:57,960 --> 00:04:59,600
- Nie!
- V pohode.

34
00:05:00,800 --> 00:05:02,240
Nechme to na neskr.

35
00:05:03,320 --> 00:05:05,240
- Musm s.
- V pohode.

36
00:05:05,480 --> 00:05:07,840
- Take zavol?
- Najradej.

37
00:05:47,520 --> 00:05:48,520
au.

38
00:05:48,760 --> 00:05:50,480
- o sa deje?
- Ni moc.

39
00:05:50,720 --> 00:05:52,560
- Idem sksi chyti astie.
- Kam?

40
00:05:52,840 --> 00:05:54,800
Do Vegas.
Mohol by si ma zobra?

41
00:05:55,040 --> 00:05:56,440
- Do Vegas?
- No.

42
00:05:57,520 --> 00:05:58,600
Vegas...

43
00:06:04,040 --> 00:06:05,320
au!

44
00:06:06,040 --> 00:06:07,720
- Ian!
- Ano!

45
00:06:08,120 --> 00:06:09,520
Ako to ide?

46
00:06:10,680 --> 00:06:12,400
V pohode.

47
00:06:14,600 --> 00:06:15,640
Sadni si.

48
00:06:39,680 --> 00:06:41,240
T je sexi, o?

49
00:06:42,280 --> 00:06:46,040
Vyrazila by si si dnes
veer s mojimi priatemi?

50
00:06:47,400 --> 00:06:48,720
Boe...
Nie.

51
00:06:55,560 --> 00:06:56,800
Mm niekoho.

52
00:06:57,360 --> 00:06:58,640
Nezmysly!

53
00:06:59,240 --> 00:07:00,680
Ale vbec nie.

54
00:07:01,200 --> 00:07:04,320
Neviem, o urobi
s dnenm veerom. A ty?

55
00:07:05,280 --> 00:07:08,200
Le
[...]
Everything OK? Download subtitles