Preview Subtitle for A Leopard


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:09,737 --> 00:01:15,910
Olduk軋 am. Umarm biraz
balk yakalamamz uzun srmez.

3
00:01:16,160 --> 00:01:19,372
Bunu è»»vir.
Yava.

4
00:01:19,956 --> 00:01:24,794
- Yava.
- Yava yapyorum.

5
00:01:25,044 --> 00:01:29,299
Ah, Matty, bak.
O byk tekneyi gryor musun?

6
00:01:29,549 --> 00:01:34,596
Whidbey Adas'nn en gzel teknesi.
''Sabah Yldz''.

7
00:01:34,846 --> 00:01:40,018
Bir gn sana tekne kullanmasn
reteceim. ヌok gzel bir ey.

8
00:01:40,268 --> 00:01:44,856
- Balk tutmaktan da m gzel?
- Evet. Biliyor musun, evlat?

9
00:01:45,106 --> 00:01:49,694
Sanrm, bymeni istemiyorum.

10
00:01:49,944 --> 00:01:53,948
- O zaman kiminle denize alrm?
- Babamla?

11
00:01:54,199 --> 00:01:55,658
Kesinlikle, olmaz.

12
00:02:12,425 --> 00:02:16,971
- Nick, konumamz gerek.
- Seninle konumak 輟k gzel, Rudy.

13
00:02:17,222 --> 00:02:18,515
Selam, Warren.

14
00:02:18,765 --> 00:02:24,229
- First Seattle'n bildirisini aldn m?
- Evet, elime geè¼»i.

15
00:02:24,479 --> 00:02:27,941
O zaman bir sorun olduunu
biliyorsun.

16
00:02:28,191 --> 00:02:31,736
Sorun olan First Seattle deil,
bu martiniler.

17
00:02:31,986 --> 00:02:35,532
ンzin verir misin?
Nerede kalmtk?. First Seattle ...

18
00:02:37,200 --> 00:02:40,787
- Anne.
- Selam, evlat.

19
00:02:41,037 --> 00:02:45,375
- Nasl gidiyor?.
- Elini è»»k.

20
00:02:45,625 --> 00:02:47,544
Patates è¼¹val kadar arlatn.

21
00:02:47,794 --> 00:02:52,465
Btn parti boyunca onu tadn m?
Seni asla evlendiremeyeceiz.

22
00:02:52,715 --> 00:02:54,342
Evet.

23
00:02:56,010 --> 00:02:59,681
Picasso. Mavi dnem.

24
00:02:59,931 --> 00:03:04,644
Artistin ad Kandinsky.
Wassily Kandinsky.

25
00:03:04,894 --> 00:03:09,607
Rus asll Alman.
1866-1944.

26
00:03:09,858 --> 00:03:14,487
Picasso'nun mavi dnemi mecazidir
ve 1904'de sona erdi.

27
00:03:14,737 --> 00:03:18,575
Bu sulu boya renkler karmakarktr
ve 191 1'de yaplmtr.

28
00:03:24,205 --> 00:03:25,665
Picasso.

29
00:03:28,334 --> 00:03:31,379
Herkes sussun.
Konuma yapacam.

30
00:03:31,629 --> 00:03:36,217
Herkesden 輟k elenebiliyorsam,
iyi bir partideyim demektir.

31
00:03:36,467 --> 00:03:41,681
Likrm iè¼»iniz, yemeimi yediniz,
koltuuma ket軋p dktnz.

32
00:03:41,931 --> 00:03:45,643
Bunlarn karln demenin
vakti geldi. ï¾–zellikle sen, Bobby Long.

33
00:03:45,894 --> 00:03:49,314
Seni grmediimi mi sandn?

34
00:03:50,398 --> 00:03:55,236
- Kesinlikle è»»kilmez biri.
- Small Frye Okuluna nakit gerekli.

35
00:03:55,486 --> 00:03:59,657
Siz elinizi cebinize atarken, ...

36
00:03:59,908 --> 00:04:07,165
ben de size mdremiz, Rebecca
Tingley'i takdim etmek istiyorum.

37
00:04:10,502 --> 00:04:12,837
Bay Parsons. Teekkr ederim.

38
00:04:13,796 --> 00:04:19,385
Personelin bir ka yesini tantarak
konumama balamak istiyorum.

39
00:04:19,636 --> 00:04:24,766
Sadk retmenimiz ve kayt efimiz
Bayan Angela Green.

40
00:04:41,115 --> 00:04:43,618
Ne dnyorsun?

41
00:04:45,370 --> 00:04:50,041
- Ben her zaman kaba mym?
- Kesinlikle.

42
00:05:00,301 --> 00:05:03,721
Selam.
Gel, otur.

43
00:05:13,815 --> 00:05:19,028
- Ona gzel haberi verelim mi?
- ンlk bizden duymas en iyisi.

[...]
Everything OK? Download subtitles