Preview Subtitle for Deception


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:05,749 --> 00:00:08,049
Zlanta Obala, Australija

3
00:00:36,050 --> 00:00:39,050
APSOLUTNA OBMANA

4
00:01:25,151 --> 00:01:27,286
Izvolite, gospodine.

5
00:01:27,288 --> 00:01:29,288
Hvala,
lepa damo.

6
00:01:33,493 --> 00:01:34,660

7
00:01:38,731 --> 00:01:39,932
Imate ono to mi treba?

8
00:01:39,934 --> 00:01:41,967
Da,
ali imamo problem.

9
00:01:41,969 --> 00:01:43,902
Pri*aj.
Mislim da on zna.


10
00:01:43,904 --> 00:01:45,304
Zato?

11
00:01:45,306 --> 00:01:48,207
Pratio me je
jedan od njegovih ljudi.

12
00:01:48,209 --> 00:01:50,042
Ostani gde si.
Dolazim do tebe.

13
00:01:50,044 --> 00:01:53,078
Ja sam pored moje jahte.
To je na pristanitu tri.
Molim te pouri.

14
00:02:14,100 --> 00:02:16,235
FBI! Bacite oruje!

15
00:02:17,403 --> 00:02:18,871
Upomo«!

16
00:02:25,345 --> 00:02:26,545

17
00:02:27,680 --> 00:02:30,048
Ulazi.
Ulazi odmah!

18
00:02:30,050 --> 00:02:31,116
Ne!

19
00:02:31,118 --> 00:02:32,184

20
00:02:34,821 --> 00:02:36,555
Hajde,
Idemo!

21
00:02:44,063 --> 00:02:45,197

22
00:02:48,668 --> 00:02:51,870
Upomo«! Upomo«!

23
00:02:51,872 --> 00:02:53,405
Ne. Ne pucajte.

24
00:03:00,213 --> 00:03:01,280

25
00:03:16,296 --> 00:03:19,064
Vidi da li mogu
da ga presretnu pre
nego to se dokopa mora.

26
00:03:19,066 --> 00:03:23,035
Ú†etiri *oveka na brodu,
jedan od njih je upucan.

27
00:03:23,037 --> 00:03:24,303

28
00:03:24,305 --> 00:03:25,771
Ta*no.

29
00:03:41,588 --> 00:03:42,654

30
00:04:28,034 --> 00:04:30,435
Ah, Rebeka,
svedok je u L vozu,
kako mu bee ime?

31
00:04:30,437 --> 00:04:32,304
Kryling, sa K,

32
00:04:32,306 --> 00:04:35,874
Robert L. On ima
enu, dvoje dece,
i ivi u Bruklinu.

33
00:04:35,876 --> 00:04:37,509

34
00:04:38,478 --> 00:04:40,779
Izgleda da «e
da nadrlja.

35
00:04:40,781 --> 00:04:42,281
Nadam se.

36
00:04:42,283 --> 00:04:44,750
Ulaganja i rizik
idu ruku pod ruku.


37
00:04:44,752 --> 00:04:46,251
Ovo je politi*ki
motivisano


38
00:04:46,253 --> 00:04:48,186
gonjenje
koje «e pasti.


39
00:04:48,188 --> 00:04:49,921
Nema dokaza
da sam


40
00:04:49,923 --> 00:04:53,158
ili moja firma
po*inila bilo kakvu zloupotrebu.


41
00:04:53,160 --> 00:04:55,027
Milijardu dolara
penzijskog fonda

42
00:04:55,029 --> 00:04:57,729
upravo je nestalo a vi
tvrdite da nema zloupotrebe?

43
00:04:57,731 --> 00:05:00,132
Lae vre«o govana.

44
00:05:00,134 --> 00:05:02,367
Oh, uostalom,
Hank te trai.

45
00:05:02,369 --> 00:05:05,437
On obi*no tek posle tre«e
olje kafe moe da se
nosi samnom.

46
00:05:05,439 --> 00:05:07,272
Mislim da to ima neke veze
sa Sakvinovom pri*om.

47
00:05:07,274 --> 00:05:09,308
Zvu*alo je hitno.

48
00:05:09,310 --> 00:05:11,543
Pa, ne moe da me otpusti.
Znam ge su "sva tela sahranjena".

49
00:05:11,545 --> 00:05:14,279
Da, zato to si ti
ta to ih je i
smestila tamo.

50
00:05:14,281 --> 00:05:16,114
Oni razmatraju tubu.

51
00:05:16,116 --> 00:05:17,716
Ovo je
besmisleno!

52
00:05:17,718 --> 00:05:19,184
To je krivi*no delo.

53
00:05:19,186 --> 00:05:20,919
Ne, ono to je Sakvin
uradio je krivi*no delo.

54
00:05:20,921 --> 00:05:22,654
Njihov direktor ide u
u zatvor na 10 g
[...]
Everything OK? Download subtitles