Preview Subtitle for Lie To Me S02e05 Grievous Bodily Harm Fqm


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00Ψ00Ψ12,630 --> 00Ψ00Ψ14,732
On lae.

3
00Ψ00Ψ17,099 --> 00Ψ00Ψ20,334
Kurvin sin se poigravao
sa nama cijelo vrijeme.

4
00Ψ00Ψ20,402 --> 00Ψ00Ψ23,737
Ne, cekajte. - Zaista
misli da sam tako glupΠ

5
00Ψ00Ψ23,805 --> 00Ψ00Ψ26,240
Nisam to rekaoΞ

6
00Ψ00Ψ26,852 --> 00Ψ00Ψ29,019
NeΞ NeΞ

7
00Ψ01Ψ03,255 --> 00Ψ01Ψ06,357
Reije i prekovremeni su dvije
stvari koje bi trebali imati na pameti.

8
00Ψ01Ψ06,424 --> 00Ψ01Ψ09,693
Trebali bi razmatrati mijenjanje
komapnijine investicije.

9
00Ψ01Ψ09,761 --> 00Ψ01Ψ13,864
Pocela si opet izlaziti, zar neΠ
- Prestani Cal, odmahΞ

10
00Ψ01Ψ13,932 --> 00Ψ01Ψ17,801
Burzovni meetarΠ
Financijski menaderΠ BankarΠ

11
00Ψ01Ψ17,869 --> 00Ψ01Ψ20,971
Mislio sam da ce se htjeti malo
zabaviti. - Zabavljam se, ne brini.

12
00Ψ01Ψ21,039 --> 00Ψ01Ψ23,908
O daΠ
Da TorresΠ

13
00Ψ01Ψ23,975 --> 00Ψ01Ψ27,745
Ima posjetitelja u uredu,
Sally Robinson iz Londona.

14
00Ψ01Ψ31,282 --> 00Ψ01Ψ33,817
toΠ
- Koja SallyΠ

15
00Ψ01Ψ33,885 --> 00Ψ01Ψ37,988
Robinson. Ljubav iz kole
ili netoΠ - U mom ureduΠ

16
00Ψ01Ψ44,162 --> 00Ψ01Ψ46,296
Jesam teΞ

17
00Ψ01Ψ47,999 --> 00Ψ01Ψ51,468
Svemoguci Boe. - Da, ali
moji me prijatelji jo zovu Terry.

18
00Ψ01Ψ51,536 --> 00Ψ01Ψ55,306
Doi ovamo.
Sally Robinson, haΠ

19
00Ψ01Ψ55,373 --> 00Ψ01Ψ59,643
to ti je to u depu
CalΠ Lijepo odigrano Mia.

20
00Ψ01Ψ59,711 --> 00Ψ02Ψ04,481
Ria. - Svejedno hvala.
Isprike zbog njegovog ponaanja.

21
00Ψ02Ψ04,549 --> 00Ψ02Ψ07,952
Terry Marsh, njegov bivi
partner u zlocinu. - Doslovno receno.

22
00Ψ02Ψ08,019 --> 00Ψ02Ψ11,555
Gillian Foster, trenutni partner u
zlocinu. Drago mi je Terry. - Meni takoer.

23
00Ψ02Ψ11,623 --> 00Ψ02Ψ15,059
U redu, dosta toga.
Dovienja, dr. Foster.

24
00Ψ02Ψ15,126 --> 00Ψ02Ψ19,430
Cal. To je tako armantno.
- Pa prolo je 22 godine, zar neΠ

25
00Ψ02Ψ19,497 --> 00Ψ02Ψ24,969
Sluajte Jill, hocete nam se pridruiti na
picu kasnijeΠ - Ustvari Gillian. I ima posla.

26
00Ψ02Ψ25,036 --> 00Ψ02Ψ30,541
Uzet cu to. - Zovi ako
me treba. - Evo me.

27
00Ψ02Ψ31,910 --> 00Ψ02Ψ33,978
cemu nazdravljamoΠ

28
00Ψ02Ψ34,045 --> 00Ψ02Ψ37,548
Hajdemo reci Sally
Robinson, gdjegod bila.

29
00Ψ02Ψ37,616 --> 00Ψ02Ψ40,017
Budalo.

30
00Ψ02Ψ43,922 --> 00Ψ02Ψ47,992
Sve u redu TerryΠ - Ne
zapocinji te stvari sa mnom, Cal.

31
00Ψ02Ψ48,059 --> 00Ψ02Ψ51,195
toΠ - Sa ocima,
kao da mi cita sudbinu.

32
00Ψ02Ψ51,263 --> 00Ψ02Ψ54,531
Samo mi je drago
to te vidim. Doista.

33
00Ψ02Ψ56,299 --> 00Ψ02Ψ59,236
lako sam znatieljan zato sada.

34
00Ψ02Ψ59,304 --> 00Ψ03Ψ03,474
Da budem iskren, razmislio sam
dvaput da li da te potraim, velika briga.

35
00Ψ03Ψ03,541 --> 00Ψ03Ψ06,543
Terry Marsh razmiIja
dvaput. Pa to je novo, zar neΠ

36
00Ψ03Ψ06,611 --> 00Ψ03Ψ09,613
Idemo.
- GdjeΠ

37
00Ψ03Ψ09,681 --> 00Ψ03Ψ13,951
Reci cu ti Cal, nagodit cu se
sa tobom. Prolost ostaje prolost.

38
00Ψ03Ψ14,019 --> 00Ψ03Ψ18,555
to je ucinjeno je ucinjeno.
To sve ostavljamo iza sebe.

39
00Ψ03Ψ18,623 --> 00Ψ03Ψ20,891
PotenoΠ

40
00Ψ03Ψ23,995 --> 00Ψ03Ψ26,597
U redu, sve
ostavljamo iza sebe.

41
00Ψ03Ψ36,207 --> 00Ψ03Ψ40,411
Bok Ijupka damo.
Ja sam Terry.

42
00Ψ03Ψ42,013 --> 00Ψ03Ψ46,317
Trebala bi pozdraviti mog tatu.
- Bok tata. Ja sam Cara. Ovo je Alice.

43
00Ψ03Ψ46,384 --> 00Ψ
[...]
Everything OK? Download subtitles