Preview Subtitle for Doorways


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:26,744 --> 00:00:30,081
ULAZ

3
00:00:51,999 --> 00:00:57,554
Izvini što te budim kad si najzad
zaspao, ali više nije moglo da èeka.

4
00:00:58,387 --> 00:01:03,794
Koliko je sati? -Javili su da treba
danas da radim. Ni zbog sahrane

5
00:01:03,919 --> 00:01:11,173
ne može da se odloži jer me i sutra
èeka posao. Trebaæu im cele nedelje.

6
00:01:12,073 --> 00:01:18,049
To je valjda dobro? -Zvala sam Džefa
Hantera, ali nisu hteli da ga bude.

7
00:01:18,174 --> 00:01:24,518
Zar agent ne bi trebalo da
zove tebe? -Biæe još bolje.

8
00:01:27,253 --> 00:01:32,874
Grozno mi je zbog sahrane. Prenesi
Rodžeru moje sauèešæe. -Naravno.

9
00:01:32,999 --> 00:01:38,540
Trebalo bi da se naspavaš. -A kako
kad mi je žena velika tv zvezda?

10
00:01:44,716 --> 00:01:48,846
Naspavaj se. -Sreæno.

11
00:02:16,523 --> 00:02:23,031
Zašto jedeš? Sendi dolazi na ruèak.
-Kao prvo: zašto mi brojiš obroke?

12
00:02:23,156 --> 00:02:27,852
A drugo: Sendi neæe doæi. -Šteta.

13
00:02:28,518 --> 00:02:35,519
Da li je bolesna? -Aha, od dolaženja
ovde. Otišla je ranije na Džulijard.

14
00:02:37,060 --> 00:02:43,096
Je l'? A kad? -Htela bi da
se s tobom rastane u suzama?

15
00:02:43,221 --> 00:02:50,010
Iskreno, volela bih. -Onda se smatraj
sreænom. Bila je sva uštogljena.

16
00:02:50,135 --> 00:02:55,832
Ponavljala je kako æe joj ovo
ostati u dragim uspomenama.

17
00:02:55,957 --> 00:03:00,862
Ne mogu da poverujem. -Ponaša se kao
da ima 25 godina jer koristi tampone.

18
00:03:00,987 --> 00:03:05,568
Sali, molim te. Da li
ti je dala novu adresu?

19
00:03:05,693 --> 00:03:09,416
Možeš da Džeki i
mene odvezeš u bioskop?

20
00:03:11,673 --> 00:03:15,028
Ovo je sjajan odmor!

21
00:03:40,873 --> 00:03:45,428
Znaš, bila mi je kao sestra.
-I to mnogo starija sestra.

22
00:03:45,553 --> 00:03:51,264
Prosto ne znam kako je mogla da ima
sina tih godina. Kao da si joj unuk.

23
00:03:51,389 --> 00:03:56,822
Trebalo bi da proveriš vid.
-Izvanredno mesto. -Hvala.

24
00:03:56,947 --> 00:04:03,469
Baš je lep. Kunem se
da nisi ni dana ostario.

25
00:04:04,430 --> 00:04:09,505
Džejn, draga. Hvala što si
došla. -Mislila sam da bi trebalo.

26
00:04:09,630 --> 00:04:14,359
Izvinite, htela bih prva
da prièam. -Pa upravo jeste.

27
00:04:14,484 --> 00:04:19,995
Ne to, govor u slavu pokojnice. Hoæu
da budem prva. -Svakako, svakako.

28
00:04:20,870 --> 00:04:24,818
Shvatam ako mislite da
treba da prièate sa mnom.

29
00:04:27,067 --> 00:04:32,367
Hvala što si me spasila.
-Od obožavateljki? -Divno izgledaš.

30
00:04:32,492 --> 00:04:37,238
Ne znam da li se seæaš, ali njen
prsten je kod mene. Hoæeš ga nazad?

31
00:04:37,363 --> 00:04:42,458
A šta æu s njim? -Za Margaret,
ili da je sahraniš s njom?

32
00:04:42,583 --> 00:04:47,002
Nju smo veæ spalili, a to ionako
pokradu. Zadrži, volela te je.

33
00:04:47,127 --> 00:04:49,668
Uvek si na vreme plaæala stanarinu.

34
00:04:49,793 --> 00:04:56,611
Gde da stave posluženje? -Šta?
Stanite, ja to nisam naruèio.

35
00:04:56,840 --> 00:05:02,156
Tražio sam èaj i sitne kolaèe.
Ma do ðavola, stavi u trpezariju.

36
00:05:03,768 --> 00:05:07,782
Moje sauèešæe. -Bila je divna
žena. -Bob Benson ketering.

37
00:05:07,932 --> 00:05:11,539
Koji je to ðavo? -To je od nas.

38

[...]
Everything OK? Download subtitles