Preview Subtitle for Mystery Files


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,563 --> 00:00:05,322
Postoji legenda o
istraiva*u iz 13. st.

2
00:00:05,323 --> 00:00:12,051
koji odlazi iz Venecije i putuje
tisu«e kilometara do Kine.

3
00:00:12,323 --> 00:00:18,202
Ondje taj pustolov upravlja
provincijom, vodi vojske u bitke

4
00:00:18,203 --> 00:00:24,965
i vra«a se ku«i bogat, ali i nose«i
tajne izrade tjestenine i sladoleda.

5
00:00:25,563 --> 00:00:32,362
Ostavlja ime u povijesti kao jedan
od najve«ih istraiva*a. No je li?

6
00:00:32,363 --> 00:00:36,802
Postoji mnogo toga to ni u
divljoj mati ne moe biti istina.

7
00:00:36,803 --> 00:00:41,562
Znanstvenici trae u kineskim
tekstovima potvrdu o putovanju

8
00:00:41,563 --> 00:00:46,732
i prou*avaju mleta*ke arhive u
potrazi za dokazima o tom putniku.

9
00:00:47,883 --> 00:00:50,642
No unato* detaljnoj istrazi,

10
00:00:50,643 --> 00:00:55,607
njegovo je putovanje
obavijeno tajnom i sumnjom.

11
00:00:55,803 --> 00:00:59,682
Neki se pitaju je li veliki
istraiva* uop«e postojao.

12
00:00:59,683 --> 00:01:03,976
Bolji ljudi od mene smatraju
da Marko Polo nije postojao.

13
00:01:04,283 --> 00:01:09,167
Istinita pri*a ili prava
pustolovina? Ili mitska legenda?

14
00:01:09,203 --> 00:01:13,769
Otvaramo Zagonetne dosjee
o putovanjima Marka Pola.

15
00:01:14,000 --> 00:01:17,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

16
00:01:32,203 --> 00:01:37,213
ZAGONETNI DOSJEI:
MARKO POLO

17
00:01:39,803 --> 00:01:45,654
Marko Polo poznat je kao velik
istraiva*. Prvi Europljanin u Kini.

18
00:01:47,083 --> 00:01:51,642
O velikoj se pustolovini *italo i
prije nastanka tiskarskog stroja

19
00:01:51,643 --> 00:01:55,094
i jo je se moe kupiti u knjiarama.

20
00:01:55,403 --> 00:01:59,722
Frances Wood kustosica je
kineskih zbirki Britanske knjinice

21
00:01:59,723 --> 00:02:01,962
i detaljno je prou*ila knjigu.

22
00:02:01,963 --> 00:02:06,562
Ve«ina zamilja Marka
Pola kao hrabrog mladi«a

23
00:02:06,563 --> 00:02:10,571
koji je hodao
od Venecije do Kine.

24
00:02:10,723 --> 00:02:15,842
Ondje je upoznao velikog
cara i sluio mu 20 godina

25
00:02:15,843 --> 00:02:20,922
i onda se vratio u dronjcima
jer je putovanje bilo teko,

26
00:02:20,923 --> 00:02:25,042
ali je nosio sa sobom tajnu
proizvodnje pageta, sladoleda

27
00:02:25,043 --> 00:02:28,528
i dragulje koji su mu
bili uiveni u dronjke.

28
00:02:28,563 --> 00:02:34,282
Ova fantasti*na pri*a zaokuplja
matu *itatelja ve« stolje«ima.

29
00:02:34,283 --> 00:02:39,242
No je li istinita? Dr. David Trotter
stru*njak je za Marka Pola.

30
00:02:39,243 --> 00:02:44,332
On tvrdi da Polo nije bio
prvi Europljanin u Kini.

31
00:02:44,883 --> 00:02:49,482
Unato* popularnom miljenju,
Polo nije bio prvi Europljanin ondje.

32
00:02:49,483 --> 00:02:53,642
I drugi su bili prije njega.
Bilo je redovitih posjetitelja

33
00:02:53,643 --> 00:02:56,242
iz raznih europskih zemalja.

34
00:02:56,243 --> 00:03:02,402
Znanstvenici tvrde da glavni
elementi pri*e o Polu nisu istiniti.

35
00:03:02,403 --> 00:03:04,962
Ako to vrijedi i za cijelu pri*u,

36
00:03:04,963 --> 00:03:09,202
onda pustolovine Marka Pola
ne bi trebalo smatrati povijesnim

37
00:03:09,203 --> 00:03:12,202
ili zemljopisnim
zapisom stvarne osobe,

38
00:03:12,203 --> 00:03:15,522
nego kao izmiljenu legendu.

39
00:03:15,523 --> 00:03:20,2
[...]
Everything OK? Download subtitles