Preview Subtitle for La Vita E Bella Year 1997 Cze 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:27,081 --> 00:00:30,960
Hollywood Classic Entertainment
uvádí

3
00:00:36,758 --> 00:00:41,054
Mùj pøíbìh je prostý,
ale vyprávìt ho není snadné.

4
00:00:41,971 --> 00:00:48,478
Jako každá pohádka obsahuje
smutek, ale i zázraky a štìstí.

5
00:00:53,942 --> 00:00:59,781
Ze života krás nic mi neuniká,
chaos má ve mnì svého služebníka.

6
00:01:00,073 --> 00:01:05,495
O mé služby však zájem není,
tady jsem, neèekám pohlazení.

7
00:01:05,620 --> 00:01:09,374
Nektar léta piju
a slunce nebem pluje.

8
00:01:09,582 --> 00:01:14,128
Život jak vlak se øítí
a brzda nefunguje.

9
00:01:14,295 --> 00:01:17,548
Ach, pøi Bakchovi sladkém...

10
00:01:18,383 --> 00:01:21,219
- Nefungujou brzdy! Brzdy!
- No jo, já tì slyším!

11
00:01:21,344 --> 00:01:24,180
- Ale brzdy opravdu nefungujou!
- Brzdi!

12
00:01:25,265 --> 00:01:29,143
- To byla jen báseò, ne?
- Brzdy nefungujou!

13
00:01:29,352 --> 00:01:33,648
Narazíme do skály,
spadneme do propasti!

14
00:01:37,277 --> 00:01:39,362
Pozor, jedeme do lesa!

15
00:01:44,075 --> 00:01:47,412
Doprava! Rovnì!

16
00:01:52,667 --> 00:01:57,130
- Král pøijíždí!
- Tamhle je!

17
00:01:58,131 --> 00:02:01,134
Je tam spousta lidí, jeï rovnì!

18
00:02:02,218 --> 00:02:03,845
Nefungujou nám brzdy!

19
00:02:04,053 --> 00:02:06,055
Z cesty, uhnìte!

20
00:02:06,264 --> 00:02:09,601
Z cesty, uhnìte!

21
00:02:17,066 --> 00:02:25,491
ŽIVOT JE KRÁSNÝ

22
00:02:33,958 --> 00:02:37,462
Jdi se projít.
Nebo tam dorazíme zítra.

23
00:02:37,921 --> 00:02:41,799
- Mám ten šroub. Chceš ho?
- Jo, díky.

24
00:02:42,008 --> 00:02:47,847
- Co bys chtìl teï?
- Nic, dej mi deset minut.

25
00:02:48,014 --> 00:02:51,476
- Už mlèím.
- Nebo tam budeme o pùlnoci.

26
00:02:52,143 --> 00:02:54,562
- Chceš ten šroub?
- Ne.

27
00:02:54,771 --> 00:02:58,024
- Chci 5 minut klidu.
- Dobøe.

28
00:03:03,571 --> 00:03:07,617
Jestli ten šroub najdu,
mám ti ho hodit?

29
00:03:07,784 --> 00:03:11,329
- Ne, dej mi jen tìch 10 minut!
- Dobøe.

30
00:03:12,789 --> 00:03:14,832
- Pùjdu si umýt ruce.
- Výbornì.

31
00:03:21,756 --> 00:03:24,842
Ahoj, holèièko, jak jde život?

32
00:03:25,760 --> 00:03:30,765
- To sem dala maminka?
- Ne, paní domácí.

33
00:03:30,974 --> 00:03:35,270
Máte tu tržištì? To je krása!

34
00:03:35,478 --> 00:03:37,480
Kolik to stojí? Jak jsi stará?
Kde máš maminku?

35
00:03:37,689 --> 00:03:40,525
- Jak se jmenuješ?
- Eleonora.

36
00:03:40,817 --> 00:03:44,571
- Tìší mì. Já jsem princ Guido.
- Princ?

37
00:03:44,904 --> 00:03:50,743
Ano, princ. Tos nevìdìla?
Všechno mi tu patøí!

38
00:03:51,160 --> 00:03:53,830
Tento principiát je principiálnì
principálùv, totiž princùv.

39
00:03:54,038 --> 00:03:58,668
Pøejmenuju ho na Addis Abeba.
Pøevezu sem velbloudy a pštrosy.

40
00:03:58,835 --> 00:04:03,047
- Pštrosy a velbloudy?
- A hrochy.

41
00:04:03,172 --> 00:04:07,552
- Mám schùzku s princeznou.
- Kdy? - Právì teï!

42
00:04:12,640 --> 00:04:18,146
- Dobrý den, princezno!
- To jsem se lekla. Není vám nic?

43
00:04:18,271 --> 00:04:21,274
Nikdy mi nebylo líp.
Vždycky chodíte z domu takhle?

44
00:04:21,441 --> 00:04:27,614
- Chtìla jsem vypálit vosí hnízdo.
- Štípla vás vosa? Kam?

45
00:04:2
[...]
Everything OK? Download subtitles