Preview Subtitle for Confessions 2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,944 --> 00:00:02,695
U kaznenopravnom sustavu

2
00:00:03,196 --> 00:00:06,449
seksualni zloèini smatraju
se osobito okrutnima.


3
00:00:06,699 --> 00:00:10,703
U New Yorku detektivi koji
istrauju ta kaznena djela


4
00:00:10,738 --> 00:00:13,957
èlanovi su elitnog Odjela za rtve.

5
00:00:14,207 --> 00:00:16,209
Ovo su njihove prièe.

6
00:00:21,965 --> 00:00:23,967
Volim starije komade!

7
00:00:25,468 --> 00:00:29,973
Ovo bi trebalo prestati za
tjedan-dva. Rujan je pakao.

8
00:00:30,223 --> 00:00:34,727
Zašto? -Zlostavljanja u ljetnim
kampovima prijave kad se vrate.

9
00:00:35,228 --> 00:00:38,731
Tulumi na fakultetima i
alkohol donose silovanja.

10
00:00:39,232 --> 00:00:42,735
A više je i nasilja u obitelji,
jer su djeca u Å¡koli.

11
00:00:43,236 --> 00:00:48,741
Gdje da poènem? -Samo æemo
èešljati izjave i provjeravati alibije.

12
00:00:48,992 --> 00:00:53,246
Ako nağemo nešto konkretno,
zvat æemo vas. -To sam veæ èula.

13
00:00:53,496 --> 00:00:56,499
Ništa namjerno ne tajimo
od vas, gÄŸice Greylek.

14
00:00:57,000 --> 00:01:01,254
Odsad planiram dolaziti na
mjesta zloèina i pratiti ispitivanja.

15
00:01:01,504 --> 00:01:05,008
To neæe dugo trajati.
-elim ovaj posao dobro raditi.

16
00:01:05,258 --> 00:01:07,010
Ja sam to veæ èuo.

17
00:01:07,260 --> 00:01:11,764
Nisam kurvu ni taknuo! -ena ti
izgleda kao da ju je sredio Tyson.

18
00:01:12,015 --> 00:01:16,019
Prvo si je premlatio ili silovao?
Jer je zagorjela veèera?

19
00:01:16,269 --> 00:01:19,772
Gadura kae da sam je
silovao? -Ima ošteæenja vagine.

20
00:01:20,023 --> 00:01:25,778
Prisilio si je na seks. A bit æeš
siæušan meğu mišiæima u zatvoru.

21
00:01:26,529 --> 00:01:30,783
Ne bojim se. -Slatko meso.
To æe reæi kad te dohvate u mraku.

22
00:01:31,000 --> 00:01:34,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

23
00:01:40,543 --> 00:01:44,297
Ako elite pratiti, u sobi za
razgovore B je Lisa Deering.

24
00:01:44,797 --> 00:01:48,551
Nadam se da na osumnjièenome
neæe biti tragova, kapetane.

25
00:01:48,801 --> 00:01:51,804
Ne ide nikamo ako ne
dobijemo priznanje. -Zašto?

26
00:01:52,055 --> 00:01:56,059
Nije me mu ozlijedio! -Ti
udarci su bili ljubavna milovanja?

27
00:01:56,309 --> 00:02:01,814
Ništa se nije dogodilo. -Zaustavit æe
ga samo svjedoèenje protiv njega.

28
00:02:02,065 --> 00:02:07,320
Vi ne poznajete Franka. A ja ga
trebam. -Lisa, postaje sve gori.

29
00:02:07,570 --> 00:02:12,325
Prošli ste put trebali 30
Å¡avova. -Pala sam niza stube.

30
00:02:12,825 --> 00:02:17,830
Mogu li sad iæi? -Ako sad odete,
iduæi æete put završiti u mrtvaènici.

31
00:02:19,582 --> 00:02:24,337
Na hitnoj je trogodišnjak sa
sumnjivim prijelomom. -Idem i ja.

32
00:02:25,588 --> 00:02:28,341
Moda nije ništa.
-Kakve su Å¡anse za to?

33
00:02:28,841 --> 00:02:33,346
Deèko kae da ima informacije o
seksualnom napadu. -Za moj stol.

34
00:02:35,098 --> 00:02:37,350
Izvoli, sjedni.

35
00:02:43,856 --> 00:02:46,109
Opusti se, odahni.

36
00:02:47,110 --> 00:02:50,613
Kako se zoveš? -Eric Byers.

37
00:02:54,867 --> 00:02:58,121
Ja ne... Nisam znao Å¡to da radim.

38
00:02:59,622 --> 00:03:03,876
A onda sam mislio... -Moeš
li mi reæi što se dogodilo?

39
00:03:08,381 --> 00:03:11,384
To je teško reæi. -Polako.

40
00:03:20,8
[...]
Everything OK? Download subtitles