Preview Subtitle for Different Kinds


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,101 --> 00:00:07,280
Tarih boyunca insanoÄŸlu...

2
00:00:07,469 --> 00:00:09,943
...dünyanın temel işleyişini
anlamaya uğraştı.

3
00:00:11,277 --> 00:00:14,046
Çevremizdeki nesnelerin
özelliklerini belirleyen...

4
00:00:14,359 --> 00:00:17,776
...kuralları ve modelleri...

5
00:00:18,033 --> 00:00:21,945
...bizimle ve birbirleriyle olan
ilişkilerini keşfetmek zorundayız.

6
00:00:22,876 --> 00:00:25,958
Binlerce yıl boyunca,
dünya üzerindeki tüm uygarlıklar...

7
00:00:26,205 --> 00:00:28,980
...dünyamızın bilinmeyen
gerçekleri hakkında...

8
00:00:29,250 --> 00:00:33,570
...bize kesin bilgiler veren
kapsamlı bir düzen buldular.

9
00:00:34,048 --> 00:00:36,830
Bu düzen matematikti.

10
00:00:38,234 --> 00:00:39,522
Ben Marcus DuSautoy...

11
00:00:39,729 --> 00:00:41,343
...ve bir matematikçiyim.

12
00:00:41,994 --> 00:00:44,271
Kendimi patern araştırmacısı
olarak görüyorum.

13
00:00:44,480 --> 00:00:48,338
Dünyamızın görünen karmaşıklığının
ardında yatan...

14
00:00:48,507 --> 00:00:50,984
...gizli yapıların peşine düşerim.

15
00:00:52,514 --> 00:00:54,375
Düzen ve kalıplar ile
ilgili araştırmamda...

16
00:00:54,784 --> 00:00:58,521
...benden önce yaşamış büyük
matematikçilerin çalışmalarından faydalandım

17
00:00:58,783 --> 00:01:01,212
Dünyanın dört bir yanında,
farklı kültürlerin etkisinde yaşamışlar...

18
00:01:01,549 --> 00:01:05,742
...ve buluşlarıyla evrenin yazıldığı dili
ortaya çıkarmışlardır.

19
00:01:06,784 --> 00:01:09,934
Sizi zaman ve mekanda
bir yolcululuğa çıkarmak istiyor...

20
00:01:10,222 --> 00:01:12,130
...ve matematiÄŸin geliÅŸim izlerini...

21
00:01:12,356 --> 00:01:16,439
...uyanışından bugünkü kompleks yapısına
kadar sürmeye davet ediyorum.

22
00:01:18,152 --> 00:01:19,893
Bilgisayarla yaratılmış görüntü -CGI-
methodu...

23
00:01:20,151 --> 00:01:24,780
...tarihin ilk medeniyetlerinin, dünyayı
matematikle anlamalarını sağlayan...

24
00:01:24,951 --> 00:01:28,035
...çığır açıcı keşiflerini ortaya çıkaracak.

25
00:01:29,000 --> 00:01:32,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

26
00:01:37,473 --> 00:01:41,537
"MatematiÄŸin Hikayesi"

27
00:01:44,190 --> 00:01:47,999
"Evrenin Dili"

28
00:01:51,432 --> 00:01:54,860
Dünyamız bir takım
kalıp ve dizilerden oluşur.

29
00:01:55,315 --> 00:01:57,377
Hepsi etrafımızdadır.

30
00:01:57,551 --> 00:01:59,584
Gündüz, gece olur.

31
00:01:59,762 --> 00:02:03,778
Hayvanlar, yeryüzünde sürekli farklı
şekillerde dolaşırlar.

32
00:02:04,491 --> 00:02:07,027
Tabiat sürekli değişir.

33
00:02:08,305 --> 00:02:10,648
Matematiğin ortaya çıkışının
sebeplerinden biri de...

34
00:02:10,820 --> 00:02:15,359
...doğanın bu kalıplarına
anlam yükleme ihtiyacımızdı.

35
00:02:19,000 --> 00:02:22,769
Matematiğin en önemli kavramları,
yer ve miktar...

36
00:02:23,098 --> 00:02:26,120
...fiziksel olarak beynimize iÅŸlenmiÅŸtir.

37
00:02:26,384 --> 00:02:29,175
Hayvanların bile
sayı ve mesafe algısı vardır.

38
00:02:30,251 --> 00:02:32,426
Öyle ki sürünün sayısına göre...

39
00:02:32,656 --> 00:02:35,782
...kavga etmeye ya da
birlikte uçmaya karar verirler.

40
00:02:36,041 --> 00:02:39,790
Avlarının saldırı mesafesinde
olup olmadığını da hesaplarlar.

41
00:02:40,155 --> 00:02:45,278
MatematiÄŸi anlamak
yaşamla ölüm arasındaki çizgidir.

42
00:02:47,166 --> 00:02:49,58
[...]
Everything OK? Download subtitles