Preview Subtitle for Cinema Paradiso Cd 1


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00Ψ01Ψ56,759 --> 00Ψ02Ψ00,804
NOVI BIOSKOP
PARADIZO

3
00Ψ02Ψ01,055 --> 00Ψ02Ψ05,518
OBRADA I PREVOD
Studio DONATO

4
00Ψ02Ψ06,769 --> 00Ψ02Ψ09,522
Da, Salvatore.
Salvatore Di Vita.

5
00Ψ02Ψ13,817 --> 00Ψ02Ψ17,321
Kako to mislite,
ne poznajete gaΠ

6
00Ψ02Ψ17,404 --> 00Ψ02Ψ21,200
Da, jeste.
Ja sam njegova majka.

7
00Ψ02Ψ21,283 --> 00Ψ02Ψ25,663
Sa Sicilije zovem,
ve celi dan.

8
00Ψ02Ψ28,749 --> 00Ψ02Ψ31,168
Shvatam, nije tu.

9
00Ψ02Ψ33,963 --> 00Ψ02Ψ37,132
Recite mu, molim vas...

10
00Ψ02Ψ39,718 --> 00Ψ02Ψ44,181
656-220-56.

11
00Ψ02Ψ44,223 --> 00Ψ02Ψ46,183
Hvala. Dovienja.

12
00Ψ02Ψ51,355 --> 00Ψ02Ψ53,274
Mama, dabe zove.

13
00Ψ02Ψ53,315 --> 00Ψ02Ψ56,277
On ima puno obaveza,
ko zna gde je sada.

14
00Ψ02Ψ56,318 --> 00Ψ02Ψ58,529
Nee ni da se seti da pozove.

15
00Ψ02Ψ59,738 --> 00Ψ03Ψ01,866
Ma hajde, zaboravi.

16
00Ψ03Ψ01,949 --> 00Ψ03Ψ04,869
Nije bio ovde 30 godina.

17
00Ψ03Ψ06,996 --> 00Ψ03Ψ08,706
Zna kakav je.

18
00Ψ03Ψ11,625 --> 00Ψ03Ψ13,085
Setie se.

19
00Ψ03Ψ13,127 --> 00Ψ03Ψ17,381
Sigurna sam da hoe.
Bolje ga poznajem od tebe.

20
00Ψ03Ψ17,464 --> 00Ψ03Ψ22,261
Ako posle uje da mu nismo
rekle naljutie se.

21
00Ψ03Ψ23,721 --> 00Ψ03Ψ28,267
Htela bih da razgovaram sa
gospodinom Di Vita Salvetore.

22
00Ψ03Ψ28,350 --> 00Ψ03Ψ30,811
Ja sam njegova majka.

23
00Ψ04Ψ05,179 --> 00Ψ04Ψ07,973
Koj moj buljiΠ

24
00Ψ04Ψ58,107 --> 00Ψ04Ψ59,525
Salvatore...

25
00Ψ05Ψ00,818 --> 00Ψ05Ψ02,736
Koliko je satiΠ

26
00Ψ05Ψ04,321 --> 00Ψ05Ψ06,240
Vrlo kasno.

27
00Ψ05Ψ08,993 --> 00Ψ05Ψ13,706
Izvini. Nisam mogao da ti
javim da neu da dodjem.

28
00Ψ05Ψ15,332 --> 00Ψ05Ψ17,376
Spavaj.

29
00Ψ05Ψ21,547 --> 00Ψ05Ψ23,465
Zvala je tvoja majka.

30
00Ψ05Ψ25,176 --> 00Ψ05Ψ27,636
Zamenila me je s nekim drugim.

31
00Ψ05Ψ28,888 --> 00Ψ05Ψ30,723
ta si joj reklaΠ

32
00Ψ05Ψ30,806 --> 00Ψ05Ψ34,018
Pravila sam se neveta. Nisam
htela da je razoaram.

33
00Ψ05Ψ34,101 --> 00Ψ05Ψ36,020
Dugo smo priale.

34
00Ψ05Ψ37,730 --> 00Ψ05Ψ40,649
Rekla je da nisi bio kod
nje trideset gosina.

35
00Ψ05Ψ40,691 --> 00Ψ05Ψ43,819
Kad bude htela da te vidi
doi e u Rim.

36
00Ψ05Ψ43,903 --> 00Ψ05Ψ46,614
Zvala je samo da to kaeΠ

37
00Ψ05Ψ51,076 --> 00Ψ05Ψ52,745
Ne.

38
00Ψ05Ψ52,828 --> 00Ψ05Ψ57,082
Rekla je i da je neko umro...
neki Alfredo.

39
00Ψ05Ψ58,167 --> 00Ψ06Ψ00,336
Sahrana je sutra.

40
00Ψ06Ψ01,420 --> 00Ψ06Ψ04,215
Ko ti je onΠ RoakΠ

41
00Ψ06Ψ06,425 --> 00Ψ06Ψ08,385
Nije. Spavaj.

42
00Ψ07Ψ23,919 --> 00Ψ07Ψ27,173
Ovo e dete da me otera u grob.
Kako da drim misuΠ

43
00Ψ07Ψ41,228 --> 00Ψ07Ψ42,730
TotoΞ

44
00Ψ07Ψ54,742 --> 00Ψ07Ψ57,161
Bolje ikad nego nikad.

45
00Ψ07Ψ57,244 --> 00Ψ08Ψ01,790
Koliko puta da ponovimΠ
Bez zvona, ja se izgubim.

46
00Ψ08Ψ01,874 --> 00Ψ08Ψ06,128
Stalno spava.
ta radi nou, jedeΠ

47
00Ψ08Ψ06,212 --> 00Ψ08Ψ10,549
Oe, u mojoj kui
ne jedemo ak ni u podne.

48
00Ψ08Ψ10,633 --> 00Ψ08Ψ14,094
To i veterinar kae.
Zato sam umoran.

49
00Ψ08Ψ14,178 --> 00Ψ08Ψ18,015
Znam ja zato si ti umoran.
Nemoj da misli da ne znam.

50
00Ψ08Ψ18,098 --> 00Ψ08Ψ21,519
Sada idi kui.
Imam posla.

51
00Ψ08Ψ21,602 --> 00Ψ08Ψ23,521
- Mogu da ostanemΠ
- Ne, ne moe.

52
00Ψ08Ψ23,604 --> 00Ψ08Ψ26,440
- Mogu, moguΞ
- Toto, tutanjΞ


[...]
Everything OK? Download subtitles