Preview Subtitle for Murder One


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:37,771 --> 00:01:41,771
www.titlovi.com

3
00:01:44,771 --> 00:01:48,007
U nedjelju,
13. kolovoza 1961...

4
00:01:48,007 --> 00:01:50,777
... o*i Amerike bile su uprte
u glavni grad drave...

5
00:01:50,777 --> 00:01:54,447
... gdje je Roger Maris dovravao
44. i 45. optr*avanje...

6
00:01:54,447 --> 00:01:55,949
... protiv Senatora.

7
00:01:55,949 --> 00:01:58,118
Tog istog dana, bez
ikakva upozorenja...

8
00:01:58,118 --> 00:02:00,453
... komunisti Isto*ne Njema*ke
zatvorili su granicu...

9
00:02:00,453 --> 00:02:03,256
... izmeÙŽu isto*nog i
zapadnog Berlina.

10
00:02:03,256 --> 00:02:04,491
To spominjem samo zato...

11
00:02:04,491 --> 00:02:06,726
... da pokaem s kakvim
ljudima imamo posla...

12
00:02:06,726 --> 00:02:08,995
... zbilja prepredenima.

13
00:02:08,995 --> 00:02:11,564
Kako sam rade«i u Berlinu
imao posla s njima...

14
00:02:11,564 --> 00:02:13,054
... znam o *emu govorim.

15
00:02:13,933 --> 00:02:15,835
Vratimo se u proli lipanj.

16
00:02:15,835 --> 00:02:18,705
Obzirom na nenormalnu
situaciju podijeljenog grada...

17
00:02:18,705 --> 00:02:21,107
... ivot u Berlinu bio je
manje-vie normalan.

18
00:02:21,107 --> 00:02:23,409
Promet je slobodno tekao
kroz Brandenburka vrata...

19
00:02:23,409 --> 00:02:24,744
... i nije bilo velikih
problema...

20
00:02:24,744 --> 00:02:26,479
... u prolasku s jedne strane
eljezne zavjese...

21
00:02:26,479 --> 00:02:27,780
... na drugu.

22
00:02:27,780 --> 00:02:30,683
Neki su isto*nonjema*ki policajci
bili grubi i sumnji*avni.

23
00:02:30,683 --> 00:02:33,052
Drugi su bili sumnji*avi
i grubi.

24
00:02:33,052 --> 00:02:35,622
Isto*ni sektor, pod
komunisti*kom upravom...

25
00:02:35,622 --> 00:02:37,157
... jo je bio u ruevinama...

26
00:02:37,157 --> 00:02:39,592
... ali ljudi su ili za
svakodnevnim poslom...

27
00:02:39,592 --> 00:02:40,752
... paradiraju«i.

28
00:03:33,179 --> 00:03:34,847
Te stalne provokacije...

29
00:03:34,847 --> 00:03:37,183
... nisu isprovocirale
zapadne Berlince.

30
00:03:37,183 --> 00:03:38,741
Bili su prezaposleni
obnovom.

31
00:03:39,953 --> 00:03:42,655
Zapadni sektor, pod
zatitom Saveznika...

32
00:03:42,655 --> 00:03:44,624
... bio je miran, napredan...

33
00:03:44,624 --> 00:03:47,320
... i uivao sve blagoslove
demokracije.

34
00:03:51,698 --> 00:03:53,099
Pukim slu*ajem...

35
00:03:53,099 --> 00:03:55,329
... ovo je tvrtka u
kojoj radim.

36
00:04:12,585 --> 00:04:13,916
Danke schÙ‘n.

37
00:04:21,928 --> 00:04:23,122
Danke schÙ‘n, Fritz.

38
00:04:30,637 --> 00:04:32,195
Danke schÙ‘n.

39
00:04:44,384 --> 00:04:46,682
Ve« rekoh danke schّn.

40
00:04:55,328 --> 00:04:56,761
Sitzen machen.

41
00:05:06,272 --> 00:05:08,035
Schlemmeru!

42
00:05:12,178 --> 00:05:13,702
Dobro jutro, g. MacNamara.

43
00:05:14,847 --> 00:05:16,516
Schlemmeru, koliko sam
ti puta rekao...

44
00:05:16,516 --> 00:05:17,984
Ne elim da ti ljudi stoje
u stavu mirno...

45
00:05:17,984 --> 00:05:19,352
... svaki put kad
doÙŽem u ured.

46
00:05:19,352 --> 00:05:22,588
Znam. Izdao sam striktne
zapovijedi.

47
00:05:22,588 --> 00:05:24,791
Moe li im to u«i u
njihove pruske glave?

48
00:05:24,791 --> 00:05:26,159
Sada ive u demokraciji.

[...]
Everything OK? Download subtitles