Preview Subtitle for Paris Ei Yeonin


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,080 --> 00:00:01,990
The Eastern Spirit Subbing Squad
представя


2
00:00:02,025 --> 00:00:03,980
ДА СЕ ВЛЮБИШ В ПАРИЖ
Епизод 18


3
00:00:03,990 --> 00:00:06,750
Ки Джу и Су Хьок са братя.

4
00:00:07,290 --> 00:00:12,450
Нима не си приличат?
- Да не си полудяла? Какво говориш?

5
00:00:13,790 --> 00:00:15,660
Искаш ли да ти разкажа?

6
00:00:16,500 --> 00:00:20,660
Ки Джу и Су Хьок са братя
от различни бащи.

7
00:00:22,100 --> 00:00:25,270
Хан Ки Хе е родила Ки Джу,
когато е била на 17.

8
00:00:25,840 --> 00:00:31,000
И президентът го е записал като
свой син, защото се е срамувал.

9
00:00:32,050 --> 00:00:36,420
Не. Не ти вярвам.
Не съм чула нищо такова от Ки Джу.

10
00:00:36,450 --> 00:00:39,820
Разбира се, че не си чула.
Той сам не знае за това.

11
00:00:39,950 --> 00:00:44,980
Защо ми разкриваш тази тайна?
- За да развалиш годежа.

12
00:00:45,015 --> 00:00:47,820
Какво?
- Скъсай с него.

13
00:00:47,960 --> 00:00:51,420
Или всички ще разберат за това.

14
00:00:51,470 --> 00:00:53,930
Той сигурно ще полудее, като разбере.

15
00:00:53,970 --> 00:00:56,330
Сестра му всъщност му е майка.

16
00:00:56,470 --> 00:00:59,840
Племенникът му е брат,
а баща му е негов дядо.

17
00:01:00,880 --> 00:01:03,340
Какво ще стане,
ако всички разберат?

18
00:01:03,580 --> 00:01:05,940
Корейците обичат семейните клюки.

19
00:01:06,480 --> 00:01:09,850
Ако се разбере за това,

20
00:01:10,690 --> 00:01:14,750
"GD Motors" ще банкрутира по-рано,
отколкото се предполагаше.

21
00:01:15,780 --> 00:01:20,960
Акционерите ще искат
да преизберат президента.

22
00:01:21,500 --> 00:01:23,860
Неговата кариера ще приключи.

23
00:01:24,000 --> 00:01:25,900
Сега и завинаги.

24
00:01:29,770 --> 00:01:31,700
Така че развали годежа.

25
00:01:33,040 --> 00:01:35,710
Ако наистина го обичаш,
ще направиш това.

26
00:01:38,750 --> 00:01:42,010
Не? Искаш да му разкажа?

27
00:01:43,650 --> 00:01:46,880
Ако не бъде мой, ще направя
живота му непоносим.

28
00:01:47,960 --> 00:01:51,120
Да. Не искам да ви виждам
щастливи заедно.

29
00:01:55,160 --> 00:02:00,230
Така че решавай.
Ако развалиш годежа, аз ще си мълча.

30
00:02:02,270 --> 00:02:04,930
Ако не искаш
да видиш края на Ки Джу,

31
00:02:05,070 --> 00:02:07,630
ще развалиш годежа точно сега.

32
00:02:08,000 --> 00:02:11,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

33
00:02:29,660 --> 00:02:34,000
Какво значи това? Чий е този проект?
Кажи ми какво става.

34
00:02:34,040 --> 00:02:38,000
Какъв е проблемът? Какво за проекта?
Това е моят проект.

35
00:02:38,140 --> 00:02:40,300
Защо това толкова те ядоса?

36
00:02:40,440 --> 00:02:43,100
Млъкни и отговори на въпроса ми.

37
00:02:43,480 --> 00:02:48,310
Защо първо не ме пуснеш?
Всички камери ни снимат. Успокой се.

38
00:02:49,150 --> 00:02:52,810
Искаш да ме удариш?
Давай. Дай ми повод да те осъдя.

39
00:02:56,460 --> 00:02:58,320
Хайде! Удари ме!

40
00:03:00,160 --> 00:03:02,020
Удари ме!

41
00:03:03,460 --> 00:03:08,830
По-добре се приготви. Обещавам ти,
че няма да оставя това така.

42
00:03:16,980 --> 00:03:20,240
Обяснете какво се случва.
Някакви проблеми с проекта?

43
00:03:20,280 --> 00:03:22,150
Не, не, нищо сериозно.

44
00:03:22,220 --> 00:03:25,480
Моля, не се вълнувайте.
Заемете местата си.

45
00:03:26,920 --
[...]
Everything OK? Download subtitles