Preview Subtitle for Crisis


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ03,680 --> 00Ψ00Ψ06,720
Promatraju vas.

2
00Ψ00Ψ06,722 --> 00Ψ00Ψ08,639
Vlada ima tajni sustav,

3
00Ψ00Ψ08,641 --> 00Ψ00Ψ13,194
maSinu koja vas Spijunira
svaki sat svakoga dana.

4
00Ψ00Ψ13,196 --> 00Ψ00Ψ14,946
Ja znam jer sam je ja napravio.

5
00Ψ00Ψ14,948 --> 00Ψ00Ψ17,615
Stvorio sam maSinu da otkrije
teroristiCka djela,

6
00Ψ00Ψ17,617 --> 00Ψ00Ψ19,183
ali maSina vidi sve...

7
00Ψ00Ψ19,185 --> 00Ψ00Ψ22,453
Nasilne zloCine u koje su
upleteni obiCni ljudi,

8
00Ψ00Ψ22,455 --> 00Ψ00Ψ24,255
ljudi kao ti,

9
00Ψ00Ψ24,257 --> 00Ψ00Ψ28,242
zloCine koje Vlada
smatra nevaZnim.

10
00Ψ00Ψ28,244 --> 00Ψ00Ψ31,062
Nisu htjeli niSta da poduzmu,
pa sam odluCio da to napravim ja.

11
00Ψ00Ψ31,064 --> 00Ψ00Ψ33,297
Ali potreban mi je partner,

12
00Ψ00Ψ33,299 --> 00Ψ00Ψ35,933
netko sa sposobnostima
da intervenira.

13
00Ψ00Ψ35,935 --> 00Ψ00Ψ39,804
TraZeni od strane vlasti,
radimo u tajnosti.

14
00Ψ00Ψ39,806 --> 00Ψ00Ψ41,706
Nikada nas neCete naCi.

15
00Ψ00Ψ41,708 --> 00Ψ00Ψ43,257
Bilo Zrtva ili napadaC,

16
00Ψ00Ψ43,259 --> 00Ψ00Ψ46,510
ako se tvoj broj pojavi,
mi Cemo naCi tebe.

17
00Ψ00Ψ47,396 --> 00Ψ00Ψ51,860
PreveoΨmiro844

18
00Ψ00Ψ52,000 --> 00Ψ00Ψ55,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

19
00Ψ01Ψ00,608 --> 00Ψ01Ψ01,742
Dobro jutro, Mr. Reese.

20
00Ψ01Ψ01,744 --> 00Ψ01Ψ03,911
Ako ti tako kaZeS.

21
00Ψ01Ψ03,913 --> 00Ψ01Ψ05,630
Ima li koji "Croquillants" tuΠ

22
00Ψ01Ψ05,632 --> 00Ψ01Ψ08,165
Ako je to krofna, onda da.

23
00Ψ01Ψ08,167 --> 00Ψ01Ψ10,051
Pa, Sto smo dobiliΠ

24
00Ψ01Ψ10,053 --> 00Ψ01Ψ12,637
NiSta previSe, naZalost.

25
00Ψ01Ψ12,639 --> 00Ψ01Ψ14,880
MaSina je izbacila broj koji je

26
00Ψ01Ψ14,986 --> 00Ψ01Ψ18,343
jedan od najmanjih digitalnih
otisaka koji sam ikada vidio.

27
00Ψ01Ψ18,344 --> 00Ψ01Ψ20,294
Nema slikeΠ

28
00Ψ01Ψ20,296 --> 00Ψ01Ψ23,481
Nema svatko u New Yorku vozaCku
dozvolu, Mr. Reese.

29
00Ψ01Ψ23,483 --> 00Ψ01Ψ25,016
Prve tri brojke su od
socijalnog osiguranja,

30
00Ψ01Ψ25,018 --> 00Ψ01Ψ28,102
Sto sugerira da je Jordan Hester
roDen u Georgiji.

31
00Ψ01Ψ28,104 --> 00Ψ01Ψ30,404
Pretpostavljam da bih ga prepoznao
po njegovom naglasku.

32
00Ψ01Ψ30,406 --> 00Ψ01Ψ33,157
Ili nju.
Nemogu Cak niti potvrditi spol.

33
00Ψ01Ψ33,159 --> 00Ψ01Ψ36,027
Hesterov Zivot je izvan toka.
Nema slika na internetu,

34
00Ψ01Ψ36,029 --> 00Ψ01Ψ38,145
i niSta na druStvenim stranicama.

35
00Ψ01Ψ38,147 --> 00Ψ01Ψ39,497
Nikada nisam razumio zaSto ljudi

36
00Ψ01Ψ39,499 --> 00Ψ01Ψ41,666
stavljaju sve informacije o
sebi na tim stranicama.

37
00Ψ01Ψ41,668 --> 00Ψ01Ψ44,285
Koristilo je da naS posao
bude lakSi u CIA-i.

38
00Ψ01Ψ44,287 --> 00Ψ01Ψ46,370
Naravno, zato sam to i napravio.

39
00Ψ01Ψ46,372 --> 00Ψ01Ψ49,323
HoCeS mi reCi da si ti izumio

40
00Ψ01Ψ49,325 --> 00Ψ01Ψ51,258
internetsku druStvenu mreZu, FinchΠ

41
00Ψ01Ψ51,260 --> 00Ψ01Ψ54,378
MaSina je trebala viSe informacija.

42
00Ψ01Ψ54,380 --> 00Ψ01Ψ56,681
Njihovo socijalno stanje,
njihove udruge.

43
00Ψ01Ψ56,683 --> 00Ψ01Ψ59,600
Vlada je to pokuSavala
shvatiti godinama.

44
00Ψ01Ψ59,602 --> 00Ψ02Ψ01,835
Ispostavilo se da je veCina ljudi
sretna da dobrovoljno volontira.

45
00Ψ02Ψ01,837 --> 00Ψ02Ψ05,056
Posao je zavrSio vrlo profitabilno.

46
00Ψ02Ψ05,058 --> 00Ψ02Ψ07,308
NaZalost, Jordan Hester izgleda

47
00Ψ02Ψ07,310 --> 00Ψ02Ψ09,010
vrlo opreza
[...]
Everything OK? Download subtitles