Preview Subtitle for Planet Earth


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:30,320 --> 00:00:34,400
На нашатa планетa има само
3 проценти слаткa водa.

3
00:00:36,840 --> 00:00:40,720
и покрај тоа, тие драгоцени води
се богати со изненадувања.

4
00:00:53,400 --> 00:00:58,680
Сиот живот на Земјата, конечно,
зависи од водата.

5
00:01:12,293 --> 00:01:16,968
СЛАТКА ВОДА

6
00:01:28,680 --> 00:01:32,640
Мистериозните Тепуис
(индијански-планини) во Венецуела -

7
00:01:33,760 --> 00:01:38,280
изолирани планински рамнини кои се
издигнуваат високо над џунглата.

8
00:01:47,680 --> 00:01:52,520
Ова била инспирација за "Изгубениот свет"
на Артур Конан Дојл,

9
00:01:52,600 --> 00:01:55,640
измислено праисториско
копно.

10
00:02:01,800 --> 00:02:06,440
Овде, чудни кули од песок се
извајани во тек на илјадници години

11
00:02:06,560 --> 00:02:09,680
под опсадата на ветровите
и млазевите дождови.

12
00:02:22,480 --> 00:02:26,440
Влагата се подига од испарувањата
на водата од површината на морето

13
00:02:26,520 --> 00:02:29,440
и оди кон копното
носена од ветрот.

14
00:02:41,200 --> 00:02:45,120
Кога ќе ги досегне планините,
влагата бива потисната нагоре

15
00:02:45,240 --> 00:02:50,440
и како се лади, таа се кондензира во
облаци и потоа се претвора во дожд -

16
00:02:50,560 --> 00:02:53,640
изворот на сите
слатки води.

17
00:03:03,640 --> 00:03:08,520
Овдека тропските дождови
скоро се секојдневна појава.

18
00:03:19,680 --> 00:03:24,560
Патешествието на свежата вода почнува
овде, високо во планините.

19
00:03:40,720 --> 00:03:43,840
Растејќи од скромни потоци
до моќни реки,

20
00:03:43,960 --> 00:03:47,520
водата ќе патува стотици
километри до морето.

21
00:04:24,320 --> 00:04:28,680
Ангелските водопади, се
највисоките водопади на светот.

22
00:04:42,600 --> 00:04:47,600
Нивната вода паѓа во непрекинат
млаз скоро илјада метри.

23
00:04:56,560 --> 00:04:58,520
Висината на овие
водопади е толкава

24
00:04:58,640 --> 00:05:02,920
така што пред водата да досегне
до дното на Ѓаволскиот Кањон

25
00:05:03,000 --> 00:05:06,120
се распрснува во
облик на фина магла.

26
00:05:37,200 --> 00:05:38,760
Во повисоките делови,

27
00:05:38,880 --> 00:05:42,200
планинските потоци се
полни со енергија.

28
00:05:44,840 --> 00:05:47,720
Тие се спојуваат
образувајќи реки,

29
00:05:47,840 --> 00:05:49,240
добиваат сила,

30
00:05:49,360 --> 00:05:51,160
создавајќи брзаци.

31
00:06:01,000 --> 00:06:03,040
Водата овде е ладна.

32
00:06:03,160 --> 00:06:06,560
Сиромашна со хранливи материи,
ама богата со кислород.

33
00:06:10,240 --> 00:06:12,440
Малкуте суштества кои
живеат во тие брзаци

34
00:06:12,560 --> 00:06:15,200
мораат да се борат
за гол опстанок.

35
00:06:17,280 --> 00:06:20,320
Безрбетниците доминираат
по горните текови.

36
00:06:20,440 --> 00:06:24,040
Хелграмит, со сплескано тело
како би ја намалил тежината,

37
00:06:24,200 --> 00:06:28,400
има густи шкрги за издвојување
на кислородот од водата.

38
00:06:32,560 --> 00:06:37,000
Ларвите она црните мушички
се прицврстуваат со кукички,

39
00:06:40,280 --> 00:06:42,200
но ако се откачат,

40
00:06:42,320 --> 00:06:45,840
и понатаму се држат со
помош на силиконски нишки.

41
00:06:58,720 --> 00:07:02,320
Животот во брзаците
има и некои предности -

42
00:07:02,440 --> 00:07:
[...]
Everything OK? Download subtitles