Preview Subtitle for Jk


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:24,510 --> 00:01:31,040
ZPÃŒTNÄ° POHLED

3
00:01:33,619 --> 00:01:37,350
SONG KANG-HO, SHIN SAE-KYUNG

4
00:01:43,930 --> 00:01:47,366
CHUN JEONG-MYOUNG, LEE JONG-HYEOK
KIM MIN-JUN, YOON YEO-JEONG

5
00:01:50,937 --> 00:01:54,168
LEE GEUNG-YOUNG, KIM ROI-HA
OH DAL-SOO, ESOM

6
00:01:54,240 --> 00:01:58,074
Yoon je u dlouhou dobu pryè.

7
00:02:01,447 --> 00:02:02,471
Nevolej mu kvùli té nehodì.

8
00:02:03,649 --> 00:02:06,174
Potom, co ho srazilo auto,

9
00:02:06,953 --> 00:02:09,478
leel pøíliš dlouho u krajnice.

10
00:02:14,660 --> 00:02:17,891
Yoon...

11
00:02:17,964 --> 00:02:20,592
Yoon Doo-heon...

12
00:02:21,267 --> 00:02:22,199
Yoon Doo-heon?

13
00:02:23,769 --> 00:02:26,397
U je to dlouho, co opustil Chil-kaka.

14
00:02:27,273 --> 00:02:31,505
Hangangùv Yoon.
Myslím, e je v dùchodu.

15
00:02:31,577 --> 00:02:33,602
Ano, to je.

16
00:02:33,679 --> 00:02:36,705
Pøiveïte ho sem.

17
00:02:36,782 --> 00:02:37,612
Yoon Doo-heon...

18
00:02:37,683 --> 00:02:39,514

19
00:03:09,215 --> 00:03:11,740
SCÉNÁØ A REIE
LEE HYEON-SEUNG

20
00:03:15,121 --> 00:03:17,453
Dávejte pozor.

21
00:03:18,024 --> 00:03:21,460
Lidé tvrdí, e vaøení
vychází ze srdce a duše.

22
00:03:21,527 --> 00:03:23,654
To jsou ale nesmysly.

23
00:03:23,729 --> 00:03:26,061
Vaøení je vìda
zaloená na informacích.

24
00:03:27,333 --> 00:03:28,857
Pane Yoone.

25
00:03:28,935 --> 00:03:30,869
Ano?

26
00:03:31,837 --> 00:03:34,465
Co je na vaøení nejdùleitìjší?

27
00:03:34,540 --> 00:03:37,065
Schopnosti? Umìt s noem?

28
00:03:37,143 --> 00:03:39,168
Èistota!

29
00:03:40,646 --> 00:03:43,774
Sleèno Cho, vy jste nová.
Vezmìte si zástìru.

30
00:03:58,064 --> 00:04:00,191
VÅ¡ichni pozor

31
00:04:02,168 --> 00:04:07,105
Dneska dìláme
hot dog s kimchi.

32
00:04:07,173 --> 00:04:10,609
Nejprve si nakrájejte na kostièky...

33
00:04:23,889 --> 00:04:27,916
Proè nejedete podle instrukcí?
Na opaènou stranu.

34
00:04:27,994 --> 00:04:32,021
Co? Opaènì?

35
00:04:32,798 --> 00:04:34,322
Škrábat v protismìru.

36
00:05:13,439 --> 00:05:16,875
No vida, kohopak to tu máme.
Kdy jste dorazili?

37
00:05:16,942 --> 00:05:18,876
Doo-heone.

38
00:05:18,944 --> 00:05:20,571
Mìl jsi mi zavolat.

39
00:05:32,758 --> 00:05:37,286
Na rovinu øíkám,
e nejlepší nádobí je z Nìmecka.

40
00:05:37,363 --> 00:05:39,388
Znáš pramu, ne?

41
00:05:42,468 --> 00:05:44,197
Kdy chceš pramu zbavit šupin,

42
00:05:44,270 --> 00:05:47,706
je dùleitı, abys škrábal
v protismìru.

43
00:05:47,773 --> 00:05:50,708
Takhle chytneš hlavu

44
00:05:50,776 --> 00:05:53,802
a takhle škrábeš.

45
00:05:53,879 --> 00:05:55,312
Pomùu vám.

46
00:05:57,183 --> 00:05:59,811
Nemyslím, e bys mohl.

47
00:05:59,885 --> 00:06:01,011
Vra se zpátky.

48
00:06:05,491 --> 00:06:07,322
Je to vùbec jedlı?

49
00:06:07,393 --> 00:06:09,623
Je to nudlová polévka z paømy.

50
00:06:09,695 --> 00:06:12,323
Tahle kuchynì teï letí.

51
00:06:12,398 --> 00:06:15,333
Paøma má nízkı obsah tuku
a vysokı obsah bílkovin.

52
00:06:15,401 --> 00:06:19,030
Je to dobré pro oslabené lidi

53
00:06:19,105 --> 00:06
[...]
Everything OK? Download subtitles