Preview Subtitle for Turf


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:17,193 --> 00:00:19,055
It's alive!

3
00:00:19,210 --> 00:00:21,210
s06e10 - Collateral Damage
in Gang Turf War

4
00:00:21,211 --> 00:00:23,211
robotchicken.familyguy.cz

5
00:00:35,026 --> 00:00:37,068
p鴈lo瀒l koczi.ok

6
00:00:37,245 --> 00:00:39,806
A nyn, Top Chef - 妚閐sko!

7
00:00:47,445 --> 00:00:48,897
Vaæ°»m é·Žolem je...

8
00:00:49,183 --> 00:00:50,332
V釟 鷎ol...

9
00:00:51,204 --> 00:00:56,815
Vaæ°»m é·Žolem je pé´Œpravit
tradi鑞 skandin醰sk j韉lo lutefisk!

10
00:00:58,473 --> 00:01:01,752
Uhn靦e, ho歩. Je 鑑s rozto鑙t krun!

11
00:01:02,776 --> 00:01:03,894
巈lv s韑a!

12
00:01:06,932 --> 00:01:08,912
Hoæ­©! Mohli...

13
00:01:09,955 --> 00:01:11,849
Pomozte mi! Leo?

14
00:01:12,147 --> 00:01:13,364
Pomoc!

15
00:01:14,686 --> 00:01:17,122
A Loki k, "pros韒, slituj se!"

16
00:01:17,123 --> 00:01:20,145
A j, "promi, k醡o,
v t helm neslyæ°»m ani slovo."

17
00:01:20,999 --> 00:01:22,835
Paprsek z mé–”o obleku.

18
00:01:24,931 --> 00:01:26,924
M釟 historku ze souboje, zelenej?

19
00:01:26,925 --> 00:01:29,174
No, Hulk nié‘™t...

20
00:01:29,275 --> 00:01:32,192
a Hulk nié‘™t, ale potom

21
00:01:32,327 --> 00:01:33,885
Hulk nié‘™t!

22
00:01:33,886 --> 00:01:35,577
- Tak to je hust!
- Dobr pr醕e!

23
00:01:35,612 --> 00:01:36,948
Fakticky!

24
00:01:38,670 --> 00:01:41,933
To j zkopala jednoho chl醦ka
a st鴈lila ho sv齧i pistolemi

25
00:01:41,934 --> 00:01:46,795
a uk醶alo se, 瀍 byl nepr鵶t鴈ln
a taky odoln vi kopancéµ°.

26
00:01:47,316 --> 00:01:49,913
Ach Bo瀍! J jsem
ta nejtrapn靔氻 v tomhle t齧u!

27
00:01:49,914 --> 00:01:52,333
Ani nev韒, pro m
mezi sebou nech醰醫e.

28
00:02:07,231 --> 00:02:11,290
Takhle nemluv! Ty jsi ned韑nou
sou栳st na歟ho t齧u. 巈 ano, ho歩?

29
00:02:11,291 --> 00:02:12,295
- Jasn! - Ano. - Samozé´ˆjm!

30
00:02:12,754 --> 00:02:16,923
Tak瀍 n釟 p歵 protivn韐 by si
m靗 d醫 pozor na 萫rnou Vdovu, co?!

31
00:02:18,057 --> 00:02:19,634
菶RN VDOVA, ZABITA V AKCI
萫rn Vdova n醩 opustila,

32
00:02:19,669 --> 00:02:21,981
ale zanech醰 za sebou dar pozn醤:

33
00:02:22,016 --> 00:02:26,867
Znalost, 瀍 nelze porazit Demogorga,
poj韉a鑕 boh, karatistick齧 kopem.

34
00:02:26,903 --> 00:02:29,336
J ho v歛k m醠em dostal sv齧i 氻py.

35
00:02:29,405 --> 00:02:31,238
å·ˆ jo, hoæ­©?

36
00:02:32,609 --> 00:02:36,945
Co to melu?! Ani nev韒, pro
m mezi sebou nech醰醫e.

37
00:02:49,093 --> 00:02:51,260
P歵 鑤vrtek na NBS

38
00:02:51,261 --> 00:02:53,162
Bez pulzu, ztr醕韒e ho!

39
00:02:54,491 --> 00:02:57,433
Ob鞚 sebevra瀌y bude zachr醤靚a

40
00:02:57,502 --> 00:02:58,801
å·Œje!

41
00:02:58,836 --> 00:03:00,113
Krucin醠, j 瀒ju!

42
00:03:00,115 --> 00:03:03,192
Nejtalentovan靔氻m doktorem v nemocnici

43
00:03:04,076 --> 00:03:07,611
Ale kdy doktora E.T.
pé´ˆpadnou dé–™oni z minulosti


44
00:03:07,646 --> 00:03:10,372
D醡 ho pmo sem!

45
00:03:10,407 --> 00:03:12,263
Hej, æ­®ejde, to je m holka!

46
00:03:12,266 --> 00:03:14,452
Vypadni.

47
00:03:15,457 --> 00:03:17,789
Bude 鑕lit doposud nejv靦氻 v齴v

48
00:03:17,824 --> 00:03:21,526
Um韗! Mus韙e n靋o ud靗at. Doktore!

49
00:03:21,561 --> 00:03:24,162
Hned se vr醫韒.

50
00:03:25,66
[...]
Everything OK? Download subtitles