Preview Subtitle for Bot


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,438 --> 00:00:05,824
Преди много години,
в една далечна земя,


2
00:00:05,825 --> 00:00:10,489
аз - Аку, трансформиращият се
господарят на тъмнината,


3
00:00:10,546 --> 00:00:14,175
освободих невиждано зло.

4
00:00:14,217 --> 00:00:20,217
Но глупав самурайски воин,
владеещ магически меч, ми се опълчи.


5
00:00:25,637 --> 00:00:28,158
Преди да нанесе последният удар,

6
00:00:28,159 --> 00:00:32,659
аз отворих портал във времето
и го изпратих в бъдещето,


7
00:00:32,660 --> 00:00:35,026
където злото е закон.

8
00:00:35,204 --> 00:00:39,538
Сега той търси начин
да се върне в миналото,


9
00:00:39,575 --> 00:00:44,535
за да промени бъдещето на Аку.

10
00:00:45,000 --> 00:00:48,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

11
00:01:13,661 --> 00:01:16,175
САМУРАЙ ДЖАК

12
00:01:16,176 --> 00:01:18,862
по идея на Генди Тартаковски

13
00:01:22,493 --> 00:01:27,590
"РОБО САМУРАЙ
СРЕЩУ МОНДОБОТ"


14
00:04:01,471 --> 00:04:03,632
Няма изход.

15
00:04:40,677 --> 00:04:42,677
Непредсказуем.

16
00:04:52,489 --> 00:04:54,489
Нелогичен.

17
00:05:12,876 --> 00:05:14,876
Невъзможен.

18
00:05:31,294 --> 00:05:34,627
Той е Избраният.

19
00:06:07,330 --> 00:06:09,491
Бързо, спаси го!

20
00:06:40,664 --> 00:06:44,930
Не се тревожи.
В добро състояние си.


21
00:07:01,718 --> 00:07:06,155
Къде съм?
- В град Андромеда.

22
00:07:06,189 --> 00:07:12,189
Е, градът е там горе. А ти си
в каналите на Андромеда, нашият дом.


23
00:07:13,430 --> 00:07:15,694
Как се озовах тук?

24
00:07:17,233 --> 00:07:23,233
Ти се сби с Мондобот,
и не се справяше никак зле.


25
00:07:25,008 --> 00:07:27,743
Но той е твърде силен!
Проклет да е!


26
00:07:27,744 --> 00:07:32,244
Кой е този Мондобот?
- Ела с мен. Ще ти обясня.

27
00:07:38,621 --> 00:07:42,524
Градът ни имаше нужда от защитник,
затова построихме Мондобот.


28
00:07:42,525 --> 00:07:45,694
Най-могъщата защитна система
построявана някога.


29
00:07:45,695 --> 00:07:49,465
Той можеше да ни
защити от всеки злодей.


30
00:07:49,466 --> 00:07:55,466
Но нещо ужасно се обърка.
Мондобот се обърна срещу нас.


31
00:07:55,839 --> 00:08:01,839
Той започна да унищожава всичко.
И оттогава живеем тук.


32
00:08:02,245 --> 00:08:08,005
Съжалявам. Иска ми се
да можех да направя нещо.

33
00:08:08,051 --> 00:08:12,348
Ами, можеш.
Виждаш ли, ти си Избраният.


34
00:08:12,388 --> 00:08:14,583
Избраният?
- Да.

35
00:08:14,624 --> 00:08:19,644
Ние построихме Андромеда
върху древен град на великани.


36
00:08:23,333 --> 00:08:27,273
Великани, които могат
да унищожат Мондобот.


37
00:08:29,005 --> 00:08:32,274
Все още не разбирам,
това как ме засяга.

38
00:08:32,275 --> 00:08:35,787
Ти имаш същото оръжие
като великаните.


39
00:08:35,788 --> 00:08:39,114
Покажи ми!
- Плувай до града на великаните.

40
00:08:39,115 --> 00:08:44,615
С това ще можеш да дишаш под вода.
Там, ще откриеш ключът.


41
00:08:45,000 --> 00:08:48,146
Best watched using Open Subtitles MKV Player

[...]
Everything OK? Download subtitles