Preview Subtitle for Bounty Hunters


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,438 --> 00:00:05,824
ѕреди много години,
в една далечна зем¤,


2
00:00:05,825 --> 00:00:10,489
аз - јку,
господар¤т на тъмнината,


3
00:00:10,546 --> 00:00:14,175
освободих невиждано зло.

4
00:00:14,217 --> 00:00:20,217
Ќо глупав самурайски воин,
владеещ магически меч, ми се опълчи.


5
00:00:25,637 --> 00:00:28,158
ѕреди да нанесе последни¤т удар,

6
00:00:28,159 --> 00:00:32,659
аз отворих портал във времето
и го изпратих в бъдещето,


7
00:00:32,660 --> 00:00:35,026
където злото е закон.

8
00:00:35,204 --> 00:00:39,538
—ега той търси начин
да се върне в миналото,


9
00:00:39,575 --> 00:00:44,535
за да промени бъдещето на јку.

10
00:00:45,000 --> 00:00:48,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

11
00:01:13,661 --> 00:01:16,175
—јћ”–ј… ƒ∆ј 

12
00:01:16,176 --> 00:01:18,936
по иде¤ на √енди “артаковски

13
00:01:21,469 --> 00:01:24,872
ƒобре, значи искаш
само малко отгоре?

14
00:01:24,873 --> 00:01:27,364
Ќ¤ма проблеми.

15
00:01:27,408 --> 00:01:32,141
ѕо тези места не идват много хора,

16
00:01:32,180 --> 00:01:35,308
но аз ще ви направ¤ безупречен.

17
00:01:35,350 --> 00:01:39,520
— “онино си в добри ръце,
защото аз съм най-добри¤т!

18
00:01:39,521 --> 00:01:41,989
÷¤л живо режа коса.

19
00:01:42,023 --> 00:01:46,326
Ѕез значение колко е дълга или къса,
режа вс¤каква.

20
00:01:46,327 --> 00:01:52,190
ћама ми¤! “ова е ƒжуджунга,
аборигенът наемник.

21
00:01:52,233 --> 00:01:56,537
Ќеговата тръба е уцелила
и най-неуловимата пл¤чка.

22
00:01:56,538 --> 00:01:59,166
“атуиран терор!

23
00:02:00,308 --> 00:02:05,073
 акво прави толкова на —евер?
—игурно ловува нещо.

24
00:02:05,113 --> 00:02:07,814
ќпределено не е тук
за нощни¤т живот!

25
00:02:07,815 --> 00:02:09,815
“а, както казвах...

26
00:02:11,119 --> 00:02:17,119
“ова са јй и јм,
позорните близнаци.

27
00:02:18,026 --> 00:02:23,830
“ехниките им са толкова лукави,
а умени¤та им толкова синхронизирани,

28
00:02:23,831 --> 00:02:28,165
че се носи слух,
че имат един мозък.

29
00:02:29,170 --> 00:02:35,170
 оето ми напомн¤, как навремето
сто¤х в бръснарницата с клиентите.

30
00:02:36,044 --> 00:02:40,447
Ќ¤кои б¤ха с хубава,
черна коса, като...

31
00:02:40,481 --> 00:02:45,341
ћайчице!
“ова е ƒжентълменът.

32
00:02:45,386 --> 00:02:48,488
“ой е изискан човек, но смъртоносен.

33
00:02:48,489 --> 00:02:54,361
“ози наемник се е дуелирал с много,
но никой не му е изб¤гал.

34
00:02:54,362 --> 00:02:57,058
Ќеговото оръжие са ножовете.

35
00:02:57,098 --> 00:03:01,797
¬иж го колко е изискан и моден!

36
00:03:01,836 --> 00:03:03,836
„удесна коса!

37
00:03:04,639 --> 00:03:06,639
 акво е това?

38
00:03:06,674 --> 00:03:11,037
“ози не съм го виждал.
»нтересно.

39
00:03:15,917 --> 00:03:19,318
—транен човек. „уд¤ се...

40
00:03:29,564 --> 00:03:31,564
Ѕоже!

41
00:03:33,201 --> 00:03:35,669
“и... ти... ти си...

42
00:03:35,703 --> 00:03:41,232
Ѕорис, най-големи¤
и най-лоши¤ ловец на глави!

43
00:05:15,803 --> 00:05:21,573
 акво става тук?
- »зглежда имаме проблем.

44
00:05:22,710 --> 00:05:26,407
ƒошли сме за един и същи самурай.

45
00:05:26,447 --> 00:05:30,417
Ќаистина е така, но не виждам
смисъл да обсъждаме това

46
00:05:30,418 --> 00:05:33,285
в тези нис
[...]
Everything OK? Download subtitles