Preview Subtitle for Double Shot


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:10,209 --> 00:00:12,503
Idemo!

3
00:00:13,504 --> 00:00:18,550
Ovo je tako kul. -Napolje!

4
00:00:21,887 --> 00:00:27,893
Vratiću vozilo. -Kaži Kukiju da mu
dugujem. -A meni? -Vozio si se.

5
00:00:34,232 --> 00:00:37,778
Moram da im nađem hranitelje.
Baka ima 85 godina.

6
00:00:37,861 --> 00:00:43,116
Ne bih mogla da budem socijalni
radnik i radim sa decom.

7
00:00:44,951 --> 00:00:49,748
Zdravo, Buče! -Zdravo, Mišel.
-Gde si se krio?

8
00:00:50,457 --> 00:00:53,293
Policija zakon je.
-Policija zakon je
.

9
00:00:53,376 --> 00:00:57,339
Hrabra, jaka ona je.
-Hrabra, jaka ona je
.

10
00:00:57,422 --> 00:01:01,593
Oklahoma je najbolja, znamo.
-Oklahoma je najbolja, znamo
.

11
00:01:01,718 --> 00:01:05,639
Zato u grudi se busamo.
-Zato u grudi se busamo
.

12
00:01:06,431 --> 00:01:09,517
OKPD! -OKPD!

13
00:01:11,728 --> 00:01:15,523
Isključi ton. -Je'n, dva.
-Isključi ton. -Tri, četiri
.

14
00:01:16,191 --> 00:01:18,818
Zaigrajmo!

15
00:01:20,195 --> 00:01:23,865
Tako su slatki!

16
00:01:26,826 --> 00:01:29,245
Pozor!

17
00:01:31,122 --> 00:01:37,879
Policijski istraživači Oklahoma
Sitija, generacija 2008., kapetane.

18
00:01:41,633 --> 00:01:47,263
Odabrani ste za ovaj program
jer ste najbolji i najpametniji.

19
00:01:48,014 --> 00:01:53,394
Ovde ste jer želite da učite.
Imaš žvaku? -Da, gospodine.

20
00:01:54,187 --> 00:01:57,857
Hoću reći, gospođo. Kapetane.

21
00:02:01,277 --> 00:02:06,491
Ovo je nepredvidiva okolina i zato
će sa vama uvek da bude policajac.

22
00:02:06,783 --> 00:02:12,163
Pazite na sve oko sebe, dođite
na vreme, imajte poštovanja.

23
00:02:12,371 --> 00:02:17,293
Učinite šta vam kažu i kada
vam kažu. Zaveži cipele.

24
00:02:19,128 --> 00:02:22,924
Imate pet minuta
za presvlačenje. Krenite!

25
00:02:31,057 --> 00:02:35,561
Gde je Buč? -Sad je bio ovde.
-Muškarci su takve kukavice.

26
00:02:36,395 --> 00:02:42,193
Izgleda da je Buči u nevolji.
Zašto Mej nije sa lstraživačima?

27
00:02:42,526 --> 00:02:48,282
Htela je dok nije saznala da posle
Å¡kole rade u hemijskoj laboratoriji.

28
00:02:48,491 --> 00:02:53,245
Večeras ćemo da odaberemo
mikroskop. Tako sam uzbuđena.

29
00:02:56,332 --> 00:03:01,670
Detektive, znam za vas i tetku
Grejs. Znam i da ste oženjeni.

30
00:03:03,547 --> 00:03:06,050
To nije kul.

31
00:03:12,598 --> 00:03:15,517
MlLOSRDNA GREJS

32
00:03:45,505 --> 00:03:50,761
Uplašio me je. -Pazi da te
ne upuca. -Da te vidim, Kleje!

33
00:03:52,179 --> 00:03:56,767
Gotovo! -Jedan minut, 13 sekundi.
Dobro, ali nije dovoljno dobro.

34
00:03:56,850 --> 00:04:02,814
U redu. Spremna?
-Da. -Sad! Sranje!

35
00:04:03,523 --> 00:04:07,903
Mrzim ptice. -Gde mi je sat?

36
00:04:15,201 --> 00:04:17,537
Tomi, moraš da se smiriš.

37
00:04:19,539 --> 00:04:24,502
Divan dan! -Ti si bacio govno
na Hema? -Ne, nekad imaš sreće.

38
00:04:28,548 --> 00:04:34,679
Dag i ti ste dobro odgajili Kleja.
-Poznaješ ga? -Sve koji su ti važni.

39
00:04:34,846 --> 00:04:39,767
Sa kim sam prvim otišla u krevet?
A nije bio sveštenik. -Luk Maloun.

40
00:04:40,810 --> 00:04:47,609
Svakome treba hobi. Lepo je to Å¡to
činiš za decu. -Moja si navijačica?

41
00:04:48,026 --> 00:04:51
[...]
Everything OK? Download subtitles