Preview Subtitle for Rules Of Engagement


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:42,751 --> 00:00:44,837
Vychladni.

3
00:00:47,214 --> 00:00:48,882
Sama jsi p靕n 瀐av.

4
00:00:51,677 --> 00:00:54,596
Mysl須, 瀍 by si n靕do v歩ml, kdybych
se vyzvracela do Aidenova bazé–šu?

5
00:01:01,436 --> 00:01:05,148
Panebo瀍, vlasy 鑕rn
holky jsou svat, Glene.

6
00:01:05,440 --> 00:01:08,527
- To byla par醖a!
- Tv koleno!

7
00:01:08,527 --> 00:01:10,737
Nekomanduj.
Na to u m醡 m醡u.

8
00:01:26,795 --> 00:01:28,755
Ruce nech na sv齧 leh醫ku, jo?

9
00:01:28,797 --> 00:01:30,591
Tohle je rodinn p醨ty,
ne homosexu醠n show.

10
00:01:30,924 --> 00:01:31,884
Sklapni.

11
00:01:32,426 --> 00:01:34,553
- Co je?
- Je to debil.

12
00:01:35,220 --> 00:01:36,471
Nenech si od n靔 zni鑙t den.

13
00:01:36,555 --> 00:01:39,725
Aidene, d韐y za pozv醤.
Tv rodi鑕 jsou skv靗.

14
00:01:39,725 --> 00:01:42,853
Jo, jsem r醖, kdy m鶠u rodi棂m
dopt pocit, 瀍 maj ptele, v韙e?

15
00:01:43,228 --> 00:01:44,271
Bezva.

16
00:01:44,688 --> 00:01:47,524
Glene, nechce pomoct Aidenovu
t醫ovi zap醠it grilotci?

17
00:01:47,566 --> 00:01:48,859
Ne, to je dobr.

18
00:01:49,526 --> 00:01:51,862
No tak, n靕dy se mus須
naué‘™t grilovat.

19
00:01:51,987 --> 00:01:55,407
Hlavn mus韒 d醰at pozor, aby
to tu nezaé‘‘lo bé½® nepstupn.

20
00:01:55,866 --> 00:01:56,742
Co to znamen?

21
00:01:56,909 --> 00:01:59,411
- Ty holky jsou...
- J v醡 pom鶠u, pane C.

22
00:01:59,536 --> 00:02:02,998
Hlavn grilov pou鑛a je, 瀍 si mus韙e
pamatovat, 瀍 lev strana je nebezpe鑞.

23
00:02:59,137 --> 00:03:01,765
Aiden鵹 d鵰 je par醖n,
byla to suprov p醨ty.

24
00:03:01,807 --> 00:03:04,935
Jo, to byla. My samozé´ˆjm
doma baz閚 nem醡e,

25
00:03:05,102 --> 00:03:06,645
ale m醡e Arthura u grilu.

26
00:03:06,645 --> 00:03:09,064
A i j mus韒 p鴌znat, 瀍 je g閚ius.

27
00:03:09,606 --> 00:03:11,733
Neé´ˆkl bych pmo gé–šius, ale...

28
00:03:11,859 --> 00:03:13,986
Nemusé ˆ.
P須e se to na tv z醩t禅e.

29
00:03:14,862 --> 00:03:17,114
Hod韒 Chelsea dom.
Zat韒 se m靔te.

30
00:03:17,823 --> 00:03:18,949
M靔te se.

31
00:03:19,491 --> 00:03:21,493
Moc jim to spolu sluæ°».

32
00:03:21,577 --> 00:03:23,912
To je skuteé‘ž vztah.

33
00:03:30,085 --> 00:03:31,587
Jo, jasn.

34
00:03:33,297 --> 00:03:36,758
- Necht靗a bych b齮 v k鶠i
Ashley a Spencer. - Co t韒 mysl須?

35
00:03:37,217 --> 00:03:40,345
Mus sv鵭 vztah tajit, zat韒co Clay
a Chelsea spolu m鶠ou prost b齮.

36
00:03:40,971 --> 00:03:42,890
Nev靌靗 jsem, 瀍 ti
na sest鴈 tak z醠e烅.

37
00:03:42,890 --> 00:03:44,766
Ml ty jeden. 仨k醡 jen,

38
00:03:44,766 --> 00:03:49,146
瀍 l醩ka je obt頌n i v dokonal閙 sv靦,
v tom jejich mus bé½® straæ­¯ bolestiv.

39
00:03:49,313 --> 00:03:52,816
豦kla p鴌 pohledu na kluka, pro
kter閔o m 桧m d醠 t韒 v靦氻 slabost.

40
00:03:52,983 --> 00:03:54,568
Co s tebou provedu?

41
00:03:55,194 --> 00:03:56,403
Neopova se.

42
00:03:58,322 --> 00:04:00,157
Jestli se na m bude
tvoje m醡a takhle d醠 koukat,

43
00:04:00,157 --> 00:04:02,117
za鑞u si myslet, 瀍
se mnou chce chodit i ona.

44
00:04:03,744 --> 00:04:05,996
Promi, ale na tohle m醡a nen.

45
00:04:06,872 --> 00:04:09,458
P鵭du. Zavol釟 mi?

46
00:04:10,876 --> 00:04:12,794
"Zavol醡 ti."

47
00:04:13,128 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles