Preview Subtitle for The Playboy Club


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,331 --> 00:00:06,223
<И>ИКАГО

2
00:00:07,659 --> 00:00:09,794
<И>ИКАГО

3
00:00:12,387 --> 00:00:17,431
<И>зАДИМЛЙЕН, КОРУМПИРАН, ПУН КРИМИНАЛА.
гРАД МОДА И ЙЕСТЕ БИО ТАКАЖ,

4
00:00:17,600 --> 00:00:21,934
<И>АЛИ ЙА САМ ТУ НАПРАЖИО ЙЕДНО
МЕСТО ГДЕ ЙЕ СЖЕ БИЛО САЖРЕНО.

5
00:00:22,000 --> 00:00:25,074
сУБТИТЛЕС ДОВНЛОАДЕД ФРОМ ВВВ.оПЕНсУБТИТЛЕС.ОРГ

6
00:00:27,846 --> 00:00:29,846
<И>гДЕ ЙЕ ИЖОТ БИО МАГИЙА.

7
00:00:30,816 --> 00:00:35,606
<И>гДЕ СУ ПРАЖИЛА КРЕНА, А СЖАКОМЕ
КО УЕ МАТА ПОСТАЙАЛА СТЖАРНОСТ.

8
00:00:36,097 --> 00:00:39,232
дОБРО ЖЕЕ, Г дАЛТОН.
-кЕЙТ, КАКО СИ ЖЕЕРАС?

9
00:00:40,015 --> 00:00:42,267
<И>тО ЖИЕ НИСУ БИЛЕ ПЕДЕСЕТЕ.

10
00:00:43,574 --> 00:00:45,574
кЕРОЛИН НАСТУПА.

11
00:00:52,751 --> 00:00:56,303
<И>дА, ТО ЙЕ БИЛО МЕСТО ГДЕ СЕ
БИЛО ТА МОГЛО ДЕСИТИ БИЛО КОМЕ.

12
00:00:56,834 --> 00:00:59,761
<И>иЛИ БИЛО КОЙОЙ ЗЕИЦИ.

13
00:01:08,237 --> 00:01:13,222
мОРИН. -АО аЛИС. тАКО
СЕ ЗОЖЕ, ЗАР НЕ? -дА.

14
00:01:13,347 --> 00:01:18,570
нЕ БИХ СЕ МЕАЛА, АЛИ БИЕ У НЕЖОЛЙИ
АКО ТЕ ЗАТЕКНУ ДА ТАКО СТОЙИ.

15
00:01:19,096 --> 00:01:21,422
пРОСТО НЕ МОГУ ДА СЕ УЗДРИМ.

16
00:01:21,547 --> 00:01:24,755
пРОСТО ЙЕ ТАКО ПРЕЛЕПА И САЖРЕНА.

17
00:01:25,313 --> 00:01:30,505
а ЗАТО ОНА НАСТУПА? -кЕРОЛИН ЙЕ ПРЖА
ЗЕИЦА, МОЕ СКОРО ТА ГОД ПОЕЛИ.

18
00:01:30,630 --> 00:01:35,117
<И>а НЕ БИ ЕЛЕЛА ТЕБЕ НА ПОЗОРНИЦИ.
-оТКУД ЗНА ДА БИХ ЙА ХТЕЛА ТАМО?

19
00:01:35,242 --> 00:01:40,328
тАКЖЕ НОГЕ НИСИ ДОБИЛА САМО ОД ХОДАНЙА
И ЖЕ СИ СКОРО СЖЕ ПРОДАЛА ТО ЗНАИ

20
00:01:40,453 --> 00:01:44,545
ДА ПРОДАЙЕ НЕТО ТО ЛЙУДИ ЕЛЕ.
а ТО ГАРАНТ НИСУ ЦИГАРЕТЕ. -бРЕНДА!

21
00:01:48,360 --> 00:01:54,234
иЗЖИНИТЕ, МОГУ ЛИ ДОБИТИ
ОЖАЙ ПЛЕС? -нАРАЖНО.

22
00:02:25,878 --> 00:02:30,612
жИДЕО САМ НОЖИНЕ, ЛЕПО. кО БИ РЕКАО
ДА ГОЙ МОЕ БИТИ ТАКО ДОБАР АДЖОКАТ.

23
00:02:31,525 --> 00:02:33,525
нЕКА НОЖА?

24
00:02:39,035 --> 00:02:43,128
дРАГО МИ ЙЕ ДА СЕ
ЗАБАЖЛЙА, фИЛИС. -иЗЖИНИ.

25
00:02:43,253 --> 00:02:48,652
сАМО СЕ ЖРАТИ НА ПОСАО. -у
РЕДУ, САМО... зОЖЕМ СЕ мОРИН.

26
00:02:48,862 --> 00:02:50,862
мОРИН.

27
00:02:56,854 --> 00:02:59,784
мИСЛИМ ДА СЕ НИСМО
УПОЗНАЛИ. йА САМ нИК дАЛТОН.

28
00:03:01,066 --> 00:03:06,805
дРАГО МИ ЙЕ, ГОСПОДИНЕ дАЛТОН.
ЕЛИТЕ ЛИ... -рЕДС, МОЛИМ.

29
00:03:08,282 --> 00:03:15,022
нЕСТАЛО МИ ИХ ЙЕ. мОГУ ДОНЕТИ
АКО ХОЕТЕ ДА САЕКАТЕ. -мОЕ.

30
00:03:32,692 --> 00:03:36,008
иЗГЛЕДА СЙАЙНО.
ЙЕ КРОЗ ПАР МИНУТА.

31
00:03:36,133 --> 00:03:39,818
сА ДИЙАМАНТИМА? -аКО ТАКО ХОЕ
ДА ИХ ЗОЖЕ. йЕСИ ЛИ ДОБИО СЛУАЙ?

32
00:03:39,943 --> 00:03:44,940
сЖАКОЙ РТЖИ ПО 50 ХИЛЙАДА. -ЕСТИТАМ.
гДЕ ДА СЕ ПРИЙАЖИМ КАО РТЖА?

33
00:03:45,065 --> 00:03:48,688
нЕ МОЕ ТИ БИТИ РТЖА СЖЕ И ДА
ХОЕ. -зА ПРАЖЕ ДИЙАМАНТЕ МОГУ СЖЕ.

34
00:03:48,813 --> 00:03:51,413
мОРАМ ДА СЕ ЖРАТИМ. иДИ НА
ТРЕИ СТО. -ЕКАМ ЦИГАРЕТЕ.

35
00:03:51,538 --> 00:03:53,704
аХА, ТИ И СЖИ ОСТАЛИ.

36
00:03:59,331 --> 00:04:01,331
зДРАЖО.

37
00:04:12,908 --> 00:04:17,251
еКСТРА СУЖИ, ЕКСТРА ХЛАДНИ, БЕЗ
ЛЕДА, СА ТРИ МАСЛИНЕ. -хЖАЛА, мАКС.

38
00:04:18,407 --> 00:04:23,659
сАМО САМ ХТЕО ПЛЕС А ТИ СИ МЕ
ОДГУРНУЛА. -иЗЖИНИТЕ, МОРАМ НАЗАД.

39
00:04:24,512 --> 00:04:28,247
нЕ. нЕ МОРА. -дА, МОРАМ.

40
00:04:34,557 --> 00:04:37,695
йЕСИ ЛИ ЖИДЕО ЗЕИЦУ СА
ЦИГАРЕТАМА? -пРЕЛЕПА, ЗАР НЕ?

41
00
[...]
Everything OK? Download subtitles