Preview Subtitle for Christoph


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,120 --> 00:00:05,795
Je to 40 let, co jsem poprv้
psal o sv้ prvnํ nแvt์v์ Berlํna.

2
00:00:06,760 --> 00:00:11,515
A tato kniha, ji prแv์ pํi,
je pokusem, uv้st tu zแleitost sprแvn์.

3
00:00:12,240 --> 00:00:14,629
Tedy, tak heterosexuแln์, jak je to mon้
(pozn. straigt = sprแvn์ i heterosexuแl)

4
00:00:15,920 --> 00:00:18,115
Zni่il jsem sv้ berlํnsk้ denํky,

5
00:00:18,160 --> 00:00:20,833
take jsem se musel
spolehnout na svou pam์.

6
00:00:22,080 --> 00:00:24,310
Hlavnํ d๙vod,
pro่ jsem tam jel, byl,

7
00:00:24,360 --> 00:00:27,830
e zde pobval m๙j p๘ํtel, Wystan Auden,
a pozval m์, abych se k n์mu p๘ipojil.

8
00:00:28,880 --> 00:00:32,589
Tak้ bych mohl ๘ํci, e jsem sem jel,
kv๙li zdejํ politick้ situaci.

9
00:00:33,040 --> 00:00:35,156
Ale ve skute่nosti jsem tam jel
kv๙li mu๙m.

10
00:00:35,960 --> 00:00:39,396
Pro m์ Berlํn znamenal mue.

11
00:00:40,000 --> 00:00:43,074
Subtitles downloaded from Podnapisi.NET

12
00:00:50,520 --> 00:00:52,511
Danke sch๖n, mein Liebling.

13
00:00:58,880 --> 00:01:02,839
Jeden mu mแ ruce jemn้.

14
00:01:04,480 --> 00:01:07,517
Jeden mu mแ ruce siln้.

15
00:01:09,680 --> 00:01:12,717
Kdybych si m์la vybrat,
komu se odevzdแm,

16
00:01:14,120 --> 00:01:17,669
moje volby jsou p๘edur่en้
k tomu bt patn้.

17
00:01:19,840 --> 00:01:23,355
Mohla bych najํt sv้ho
vysn์n้ho mue

18
00:01:24,800 --> 00:01:27,553
Kdybych prohledala oba
iroko daleko...

19
00:01:28,880 --> 00:01:30,871
Drah, to nem๙e.

20
00:01:30,920 --> 00:01:33,718
Ty jsi ten poslednํ,
kdo by tam m์l jet.

21
00:01:34,440 --> 00:01:36,590
Berlํn pro tebe nenํ to prav้.

22
00:01:36,640 --> 00:01:38,392
Co tํm prob๙h myslํ?

23
00:01:38,440 --> 00:01:40,431
Je to v N์mecku, drahouku.

24
00:01:41,440 --> 00:01:44,273
Wystan Auden si myslํ,
e je to to nej๚asn์jํ mํsto.

25
00:01:44,320 --> 00:01:47,198
Auden! Takov ne๘แd.

26
00:01:48,400 --> 00:01:50,311
Krom์ toho, co medicํna?

27
00:01:50,960 --> 00:01:54,555
Ale mami, s medicํnou nekon่ํm.

28
00:01:54,600 --> 00:01:57,239
To sam้ jsi ๘ํkal i o Cambridgi.

29
00:01:57,280 --> 00:02:01,751
Christophere, nem๙e ivotem jen
tak proplouvat. Je na ่ase se usadit.

30
00:02:01,800 --> 00:02:04,872
- Jsem vydแvan spisovatel.
- Jist์, e jsi, drahouku.

31
00:02:04,920 --> 00:02:08,833
Ale nebylo by mnohem lepํ
bt zแrove๒ i l้ka๘em?

32
00:02:08,880 --> 00:02:12,509
To nenํ jen konํ่ek, vํ.
Kadแ normแlnํ matka by byla hrdแ.

33
00:02:12,560 --> 00:02:14,551
A jแ tak้ jsem hrdแ, zlatํ่ko.

34
00:02:14,600 --> 00:02:17,239
Shledala jsem tvou novelu
velice zajํmavou.

35
00:02:17,280 --> 00:02:22,195
Myslํm, e pouitํ tv้ antipatie v๙่i mn์
tak tvo๘ivm zp๙sobem, bylo vynal้zav้.

36
00:02:23,560 --> 00:02:26,358
Ale nem๙e brแt ivot
jako jedny dlouh้ prแzdniny.

37
00:02:26,400 --> 00:02:29,870
Nejedu tam na prแzdniny.
Utํkแm p๘ed tebou.

38
00:02:29,920 --> 00:02:33,629
Nemohl bys jet n์kam blํ -
t๘eba na Ostrov Wright?

39
00:02:33,680 --> 00:02:39,789
Nevํm, komu pat๘ํm.

40
00:02:40,240 --> 00:02:45,553
Byla by to takovแ ostuda
skon่it sama.

4
[...]
Everything OK? Download subtitles