Preview Subtitle for Big Mommas Like Father Like Son


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:29,542 --> 00:01:30,770
FBI! Zaustavi vozilo, odmah!

3
00:01:33,262 --> 00:01:34,536
Hoćeš da me zaustaviš?

4
00:01:35,862 --> 00:01:39,138
Ne! Nećeš dobiti poštu
pre nego što stignem do tvoje kuće.

5
00:01:40,502 --> 00:01:41,981
Ne teraj me da ti blokiram put.

6
00:01:42,102 --> 00:01:44,457
Stići ću do tvoje kuće
kad stignem do tvoje kuće!

7
00:01:52,822 --> 00:01:53,777
lzađi iz kamiona.

8
00:01:55,102 --> 00:01:56,057
Ruke uvis.

9
00:01:56,782 --> 00:01:59,250
Šta je s tobom? Mogao si da staneš.

10
00:01:59,382 --> 00:02:00,974
Naterao si me da te jurim, čoveče.

11
00:02:01,102 --> 00:02:03,457
Molim te, bože,
samo da ovo neko snima iz žbunja.

12
00:02:03,822 --> 00:02:05,016
- Daj mi to što želim.
- Polako.

13
00:02:05,142 --> 00:02:08,100
To je prekršaj, zar ne?
Samo poštar sme da pipne poštu.

14
00:02:08,222 --> 00:02:09,974
Shvataš da sam naoružan, zar ne?

15
00:02:10,102 --> 00:02:11,251
Da.

16
00:02:11,382 --> 00:02:12,940
Mogao bih da te upucam u dupe!

17
00:02:13,342 --> 00:02:15,014
Dobro. U redu. Samo se opusti.

18
00:02:15,142 --> 00:02:17,940
- Treba li da pucam?
- Opušteno. Važi?

19
00:02:18,062 --> 00:02:20,371
lmam ovde tvoju poštu.

20
00:02:21,782 --> 00:02:25,138
Dobro. Kreditna kartica
bez početne kamate.

21
00:02:25,582 --> 00:02:27,652
- Ne. Ne.
- Dobro. U redu.

22
00:02:28,582 --> 00:02:30,618
Servis za čišćenje tepiha "Paročistač".

23
00:02:31,022 --> 00:02:32,853
- Ne.
- Dobro, u pravu si.

24
00:02:33,782 --> 00:02:35,773
Univerzitet "Duk"! Uja!

25
00:02:37,782 --> 00:02:39,534
Dolazi ovamo! Dolazi ovamo!

26
00:02:39,662 --> 00:02:41,380
Dolazi ovamo!

27
00:02:42,942 --> 00:02:45,934
Dolazi ovamo! Dolazi ovamo! Upozoravam te.

28
00:02:54,342 --> 00:02:55,934
Znam da danas stižu rezultati prijemnog,

29
00:02:56,062 --> 00:02:57,893
ali ti si pobedio kao najluđi roditelj!

30
00:02:58,022 --> 00:02:59,614
Debelo je. Debelo, debelo.

31
00:03:00,462 --> 00:03:03,659
Moj sin je primljen. Moj sin je primljen!

32
00:03:04,342 --> 00:03:05,695
Hvala ti.

33
00:03:06,302 --> 00:03:07,257
Hej!

34
00:03:07,702 --> 00:03:10,011
Ne iznenađuj se
kad izgubim tvoj povraćaj od poreske!

35
00:03:12,462 --> 00:03:13,781
Hej! Trente!

36
00:03:17,702 --> 00:03:18,771
Trente!

37
00:03:23,982 --> 00:03:25,256
Jesi li gore?

38
00:03:27,702 --> 00:03:28,976
Trente, dobro ti je krenulo.

39
00:03:33,022 --> 00:03:34,933
- "Pustinjska oaza".
- Zdravo.

40
00:03:35,062 --> 00:03:37,530
Moram da razgovaram
s mojom suprugom, Å eri.

41
00:03:37,662 --> 00:03:39,573
Žao mi je, pozivi nisu dozvoljeni.

42
00:03:39,702 --> 00:03:42,614
Da, znam da pozivi nisu dozvoljeni,

43
00:03:43,382 --> 00:03:46,055
ali hitan je slučaj.
Naš sin je upravo primljen...

44
00:03:46,182 --> 00:03:49,174
Gospodine, vaša supruga je
u potpunoj izolaciji naredna 72 sata.

45
00:03:49,302 --> 00:03:52,339
Daj. To je odmor uma i tela.

46
00:03:52,462 --> 00:03:53,781
Nije na tajnoj vojnoj misiji.

47
00:03:53,902 --> 00:03:55,699
Molim vas opustite se
sa mnom uz jedan udah.

48
00:03:55,822 --> 00:03:59,098
Ne, neću da se opuštam
s tobom uz udah.

49
00:03:59,222 --> 00:04:00,894
- Prijatno.
- Ali mogu da ti dođem tamo

50
00:04:01,
[...]
Everything OK? Download subtitles