Preview Subtitle for An Eye For An Eye


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,699 --> 00:00:05,377
Zovem se Michael Westen.
Bio sam å—”ijun, sve do...


2
00:00:06,013 --> 00:00:08,514
Dobili smo obavijest o tvom
otpisu. Na crnoj si listi.

3
00:00:08,582 --> 00:00:13,614
Kad ste otpisani, nemate niå—¾a;
novca, kredita, istoriju zaposlenosti.

4
00:00:13,681 --> 00:00:18,025
Zaglavite u onom gradu u koji vas
odlu鐺 baciti.
- Gdje sam? - Miami.

5
00:00:18,093 --> 00:00:21,261
Radite bilo kakav
posao koji vam nai.

6
00:00:21,329 --> 00:00:23,527
Pouzdate se u svakoga
ko jo uvijek pri鐶 sa vama.

7
00:00:24,724 --> 00:00:26,879
Biv嗽 djevojku laku na obara鑾.
- Ho詁mo li ih upucati?

8
00:00:27,357 --> 00:00:29,697
Starog prijatelja koji
vas je odavao FBI-u.

9
00:00:29,764 --> 00:00:32,096
Zna kakvi su å—”ijuni,
gomila cmizdravih curica.

10
00:00:32,164 --> 00:00:34,633
Porodicu, tako...
- Hej, je li to opet tvoja mama?

11
00:00:34,701 --> 00:00:36,804
Ako ste o鐶jni.
- Neko treba tvoju pomo, Michael.

12
00:00:36,872 --> 00:00:40,982
Zaklju鐶k svega, dokle god
ste otpisani, ne idete nigdje.

13
00:00:41,000 --> 00:00:44,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

14
00:00:47,390 --> 00:00:51,101
U svakoj istrazi, tragovi se brzo ohlade.

15
00:00:51,563 --> 00:00:54,632
To vaæž´ za policajce,
ali 鐶k i vi啼 za 嗔ijune,

16
00:00:54,700 --> 00:00:57,768
koji proganjaju
sofisticiraniju klasu negativaca.

17
00:00:57,836 --> 00:01:00,570
Ako dobijete informaciju
da je osoba koju proganjate

18
00:01:00,638 --> 00:01:03,106
unajmila bomba啾 koji 枴vi udaljen
nekoliko sati vo柤je autoputem,

19
00:01:03,174 --> 00:01:06,676
ne mo枡te sebi priu嗾iti da 鐺kate.

20
00:01:06,743 --> 00:01:09,112
Morate smjesta krenuti.

21
00:01:11,914 --> 00:01:14,582
Same, ho詁 li pomo詈?
- Ho誦, samo...

22
00:01:14,650 --> 00:01:17,020
Stvarno misli da je ovaj
starkelja napravio ovu bombu?

23
00:01:17,761 --> 00:01:22,560
Posjeduje urarsku radnju 20 godina.
- Pod drugim prezimenom.

24
00:01:22,628 --> 00:01:27,200
On je ratni zloé‘›nac koji se krije.
- Fiona je namué‘›la da bi dobija taj dosje.

25
00:01:27,268 --> 00:01:30,737
Ako u njemu pi啼 da bomba 枴vi
u Tallahasseeju, onda tamo idemo.

26
00:01:30,805 --> 00:01:33,742
Samo æž¡lim biti siguran da é‘›nimo pravi
potez. - To je jedini potez, Same.

27
00:01:33,809 --> 00:01:37,112
Fi, Sam i ja se ne詁mo
vratiti do sutra kasno nave鐺.

28
00:01:37,179 --> 00:01:41,749
閣o zna鑛 da ne詁mo ve鐺rati
u The Forgeu. - Izvini.

29
00:01:41,817 --> 00:01:45,386
U redu, ovo je va柤o. Ho詁
li da otkaæž¡m rezervaciju?

30
00:01:47,822 --> 00:01:51,024
Nema rezervacije.
- Izvini.

31
00:01:51,092 --> 00:01:54,360
Ovaj tip... - Ti mo枡 pomo詈
da otkrije ko je ubio Maxa. Znam.

32
00:01:54,428 --> 00:01:56,428
Uzmi ovo.

33
00:01:57,231 --> 00:01:59,632
ネuvaj se.

34
00:02:23,040 --> 00:02:28,501
Tri krofne, Same? - Moram jesti sme詁 dok
Else nema. Ako se pribliæž´, moæž¡ je osjetiti.

35
00:02:28,569 --> 00:02:30,670
Zna å—¾a? Ako ostanemo poslije 11 h,

36
00:02:30,737 --> 00:02:32,805
naru鑛t 誦 pohovanog sira
iz onoga dinera.

37
00:02:36,377 --> 00:02:39,913
Tvoj pohovani sir 詁 mo枦a
sa鐺kati. Mislim da je ono na tip.

38
00:02:41,349 --> 00:02:44,918
Da vidimo 嗾a ima za re詈.
- Ili sa鐺kamo da za
[...]
Everything OK? Download subtitles