Preview Subtitle for Leslie


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:26,000 --> 00:01:30,500
Gospodine sve je svjee.
-Ja bih kupio luka.

2
00:01:32,000 --> 00:01:35,900
Jutros je stigao! Pripremit «u
prena jaja. Breskve su slasne.

3
00:01:37,300 --> 00:01:40,300
Jutros sam kuala. Nikad nisam
jela obrok tako slasno. -Hvala.

4
00:01:41,100 --> 00:01:44,800
Ne tako sa breskvama.
Imam izvrsne ljive.

5
00:01:50,000 --> 00:01:54,900
Kilogram! -Kilogram i pol.
Sami stavite na vagu.

6
00:01:56,200 --> 00:02:00,200
Mahune i svjea mrkvica.
Jo maslac. Mljekara je ondje.

7
00:02:01,600 --> 00:02:03,700
Platite! Ti plati!

8
00:02:04,300 --> 00:02:05,800
Traim pekarnicu G. Godeta.

9
00:02:08,000 --> 00:02:14,000
Tek smo stigli u grad. Pitajte
gospoَu! Broj 26. -Tre«a vrata!

10
00:02:16,400 --> 00:02:18,500
Kisele su!

11
00:03:16,800 --> 00:03:20,400
Traim G. Godeta, pekara.

12
00:03:20,500 --> 00:03:22,500
Umro je prije mjesec dana.

13
00:03:25,300 --> 00:03:27,400
Uas! -Zar ste ga poznavali?!

14
00:03:27,500 --> 00:03:28,800
Moj ga je otac poznavao.

15
00:03:29,500 --> 00:03:33,000
A ena g. Godeta? -S djecom
se preselila u Marseille.

16
00:03:33,900 --> 00:03:37,300
Svom bratu! Ocu recite da joj se
brat preziva Pastin, u Marseilleu!

17
00:03:37,600 --> 00:03:38,800
Tata mi je umro.

18
00:03:43,900 --> 00:03:47,000
Rekao mi je da «e mi pomo«i
njegov prijatelj g. Godet!

19
00:03:47,700 --> 00:03:52,200
Tata je umro pa sam
pisala g. Godetu.

20
00:03:55,000 --> 00:03:59,800
Uzela sam svoje stvari i otila
misle«i da me *eka g. Godet.

21
00:04:04,000 --> 00:04:07,200
Nemate rodbine?

22
00:04:08,600 --> 00:04:11,900
Kamo «e te? Imate li novaca?

23
00:04:12,800 --> 00:04:17,200
Nadala sam se da «e me g. Godet
zaposliti u svojoj pekarnici...

24
00:04:20,200 --> 00:04:22,500
Snana sam i radina.

25
00:04:23,300 --> 00:04:25,800
Nimalo se ne umorim kad radim.

26
00:04:28,300 --> 00:04:30,400
UÙŽite.

27
00:04:33,600 --> 00:04:35,858
Jeste li jeli?

28
00:04:35,900 --> 00:04:40,100
Danas nisam! -Moda malo kruha?!

29
00:04:43,700 --> 00:04:45,200
Ili sira? -Hvala!

30
00:04:47,600 --> 00:04:50,600
Malo vina! -Hvala lijepa!

31
00:04:53,200 --> 00:04:55,000
Biste li radili za mene?

32
00:04:56,200 --> 00:05:02,400
Platiti ne mogu, ali imat «ete
posteljicu i pe« za ve«ericu.

33
00:05:03,700 --> 00:05:08,600
Ujutro «ete otvoriti trgovinu,
prodavati puceta i igle.

34
00:05:10,000 --> 00:05:13,500
Bit «ete moja mala pomo«nica!

35
00:05:17,400 --> 00:05:20,400
Idem! Paule, kupi mi Pinard!

36
00:05:24,900 --> 00:05:27,600
Idem ja...

37
00:05:28,900 --> 00:05:32,100
Nita ti ne«e biti, mislio sam
da si fina djevoj*ica...

38
00:05:33,900 --> 00:05:35,900
Nisam gladna, idem, ne«u jesti!

39
00:05:37,100 --> 00:05:40,600
Izvolite pomo«nica gnjavi.

40
00:05:41,900 --> 00:05:44,500
Danas je teko na«i vrijedne
pomo«nice, lijene su, glupe...

41
00:05:44,700 --> 00:05:47,000
Ne suraÙŽuju! Koliko?
-Devedeset franaka! -Sedamdeset!

42
00:05:48,200 --> 00:05:50,900
Uzet «u pola tuceta. -Osamdeset
pet!
to *eka? Izvoli iza«i!

43
00:05:51,400 --> 00:05:53,900
Pokupio sam je sa ulice, bez
preporuka, bez rodbine i novca.

44
00:05:55,700 --> 00:05:59,900
Dao sam joj posteljicu, hranu i
priliku da izu*i za trgovkinjicu.

45
00:06:00,300 --> 00:06:02,200
Valjda se nita nije dogodilo.

46
00:06:03,20
[...]
Everything OK? Download subtitles