Preview Subtitle for Dolls


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,251 --> 00Ψ00Ψ05,505
Imamo mogueg serijskog
ubicu. -Obema je sekao kosu.

2
00Ψ00Ψ07,173 --> 00Ψ00Ψ11,136
Izvukla je dek-pot sa njim. Daj joj
moju vizit kartu i bocu ampanjca.

3
00Ψ00Ψ11,261 --> 00Ψ00Ψ16,391
Rekoh, jebi se. -Moda ga je povredila
olovkom i naemo neto koe na njoj.

4
00Ψ00Ψ16,474 --> 00Ψ00Ψ19,602
Bila mi je dobra prijateljica,
Tome. -PrijateljicaΠ

5
00Ψ00Ψ20,311 --> 00Ψ00Ψ22,772
Ubica je uzeo suvenir. Imamo profil.

6
00Ψ00Ψ24,107 --> 00Ψ00Ψ28,194
Duo, izvini. Dobro siΠ -Mike me je
udario poto sam mu maznuo devojku.

7
00Ψ00Ψ28,278 --> 00Ψ00Ψ31,031
ClaireΠ -Claire Bisset.
-Hou razvod.

8
00Ψ00Ψ31,114 --> 00Ψ00Ψ34,075
Traci, kako e se snaiΠ
Gde misli da iviΠ

9
00Ψ00Ψ37,537 --> 00Ψ00Ψ39,789
HaloΠ -TraciΠ

10
00Ψ00Ψ40,000 --> 00Ψ00Ψ43,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

11
00Ψ01Ψ23,979 --> 00Ψ01Ψ27,149
Jo jedan enski le u blizini
gde su pronaene Travisove.

12
00Ψ01Ψ27,483 --> 00Ψ01Ψ30,110
To je ve etvrta rtva.
-Znam da brojim.

13
00Ψ01Ψ31,237 --> 00Ψ01Ψ35,032
IzviniΠ -ao mi je,
premoren sam.

14
00Ψ01Ψ35,199 --> 00Ψ01Ψ37,576
Uzeemo kafu negde.

15
00Ψ02Ψ31,172 --> 00Ψ02Ψ37,011
KasniΞ -Bio sam...
-ZauzetΠ Pokriva svoje dupeΠ

16
00Ψ02Ψ37,678 --> 00Ψ02Ψ39,305
Ko je onaΠ

17
00Ψ02Ψ40,014 --> 00Ψ02Ψ42,120
Mleko i eerΠ

18
00Ψ02Ψ43,559 --> 00Ψ02Ψ46,437
MikeΠ
MikeΠ

19
00Ψ02Ψ47,479 --> 00Ψ02Ψ50,232
Mleko i eerΠ -Moe.

20
00Ψ02Ψ54,153 --> 00Ψ02Ψ57,156
Broj Claire Bisset.

21
00Ψ02Ψ57,239 --> 00Ψ03Ψ00,117
To je lokalni brojΠ

22
00Ψ03Ψ03,078 --> 00Ψ03Ψ05,456
U redu. Hvala.

23
00Ψ03Ψ07,416 --> 00Ψ03Ψ11,462
Ne moe da
spavaΠ -Ne. -Ni ja.

24
00Ψ03Ψ12,296 --> 00Ψ03Ψ14,882
Gde je tataΠ
Jo neko je ubijenΠ

25
00Ψ03Ψ15,674 --> 00Ψ03Ψ19,178
Znala si da je tata nekada
igrao hokej sa Ray PrageromΠ

26
00Ψ03Ψ20,054 --> 00Ψ03Ψ24,141
Ne. -U srednjoj koli,
pre selidbe u Toronto.

27
00Ψ03Ψ24,308 --> 00Ψ03Ψ27,645
Rayu se smeila profi karijera.

28
00Ψ03Ψ29,939 --> 00Ψ03Ψ34,193
PaΠ -Mislila sam da
ti je neto pomenuo.

29
00Ψ03Ψ35,986 --> 00Ψ03Ψ41,659
Ako je to pravi serijski ubica, tata
bi bio na elu operativne grupe...

30
00Ψ03Ψ41,742 --> 00Ψ03Ψ46,580
Ne bi ni dolazio kui, radio bi 18
sati, ne bi zavrili renoviranje.

31
00Ψ03Ψ46,956 --> 00Ψ03Ψ52,711
To mu je posao. Meni je
to ba kul. Serijski ubica.

32
00Ψ03Ψ52,753 --> 00Ψ03Ψ59,552
Nikada to ne oekuje u svom
komiluku a onda se desi. Kao na TV-u.

33
00Ψ04Ψ00,177 --> 00Ψ04Ψ04,390
Mama. -Duo, ta se
desiloΠ to si ustalaΠ Doi.

34
00Ψ04Ψ05,808 --> 00Ψ04Ψ10,145
Jo uvek ujem
g. Stephensa. -KogaΠ

35
00Ψ04Ψ10,521 --> 00Ψ04Ψ16,360
Obeala sam tati da ti neu
rei... -Da mi nee rei, taΠ

36
00Ψ04Ψ16,443 --> 00Ψ04Ψ20,114
G. Stephens je pokojnik
iju smo kuu kupili.

37
00Ψ04Ψ20,281 --> 00Ψ04Ψ22,783
Ubio se kada mu je ena
preterala sa renoviranjem,

38
00Ψ04Ψ22,867 --> 00Ψ04Ψ26,203
i obeali smo tati
da ti neemo rei.

39
00Ψ04Ψ33,669 --> 00Ψ04Ψ37,840
Da se kladimo da je to ona koju su
deca videla u korvetiΠ -Odgovara opisu.

40
00Ψ04Ψ37,882 --> 00Ψ04Ψ43,637
Isti modus operandi. Udarena u glavu.
I Travisove su ubijene tu, preko polja.

41
00Ψ04Ψ50,644 --> 00Ψ04Ψ54,023
Bio si u pravu.
Gradi gnezdo.

42
00Ψ04Ψ54,064 --> 00Ψ04Ψ58360
Moramo da razgovaramo sa tom decom
ponovo. To e Jake i Rox. -Da pogledamo.

43
00Ψ05Ψ03
[...]
Everything OK? Download subtitles