Preview Subtitle for Detained


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:14,800 --> 00:00:19,491
 апитане?
—ър?

3
00:03:00,776 --> 00:03:03,750
 олко са?
- ¬ид¤х поне 30.

4
00:03:03,892 --> 00:03:07,880
“ова м¤сто е доста гол¤мо.
ћоже да има повече.

5
00:03:08,069 --> 00:03:14,032
Ќ¤каква иде¤ кой атакува совалката?
- Ќ¤мах време да огледам.

6
00:03:17,091 --> 00:03:23,042
≈нергийните сигнали, които зас¤кохме
може да са дошли от ’еликс.

7
00:03:37,454 --> 00:03:43,238
»ма стена, висока около пет метра.
»зглежда обикал¤ ц¤лата сграда.

8
00:03:43,513 --> 00:03:48,072
¬иждам нещо като вишка,
но не мога да съм сигурен.

9
00:03:48,289 --> 00:03:52,029
’ора?

10
00:03:52,208 --> 00:03:55,948
Ќе, сър.

11
00:03:58,470 --> 00:04:01,843
Ќастроен ли си за още една разходка?

12
00:04:07,491 --> 00:04:12,243
¬ие сте нови.

13
00:04:14,013 --> 00:04:18,791
«ащо сме тук?
- «ащо всички ние сме тук?

14
00:05:03,115 --> 00:05:05,241
ѕоследвайте ме.

15
00:05:25,283 --> 00:05:28,285
Ѕлагодар¤, майоре.

16
00:05:28,728 --> 00:05:31,730
ћол¤, седнете.

17
00:05:34,860 --> 00:05:38,794
ћога да разбера, защо сте ¤досани.
Ѕез съмнение сте имали труден ден.

18
00:05:38,981 --> 00:05:40,520
Ќай-малкото.

19
00:05:40,581 --> 00:05:44,941
ў¤х да ви потърс¤ по-рано, но имах
спешен случай. —ъжал¤вам.

20
00:05:45,163 --> 00:05:48,478
Ќ¤маме много капитани наоколо.

21
00:05:48,636 --> 00:05:51,949
ƒжонатан јрчър.
- “очно така.

22
00:05:52,107 --> 00:05:56,293
ј вие сте “равис ћейуедър.
- ј вие?

23
00:05:56,493 --> 00:05:58,096
јз съм полковник √рат.

24
00:05:58,197 --> 00:06:00,497
ѕредполагам, че сме
под ваша юрисдикци¤.

25
00:06:00,687 --> 00:06:04,726
ѕозволих си да изследвам
базата данни във совалката ви.

26
00:06:04,918 --> 00:06:07,596
–азбрах, че идвате от планета
наречена «ем¤,

27
00:06:07,697 --> 00:06:10,397
и служите на кораба "≈нтърпрайз".

28
00:06:10,658 --> 00:06:16,197
Ќо не разбрах, какво
правихте във военна зона.

29
00:06:16,459 --> 00:06:18,852
¬оенна зона?

30
00:06:18,967 --> 00:06:23,583
¬л¤зохте в орбита около втората луна.
“р¤бва да сте ¤ засекли.

31
00:06:23,803 --> 00:06:29,717
«ас¤кохме странни енергийни сигнали,
но не знаехме от къде идват.

32
00:06:30,013 --> 00:06:35,972
ѕросто б¤хме любопитни.
- Ћюбопитството ви почти ви уби.

33
00:06:37,307 --> 00:06:41,025
«а щастие патрулни¤т ни кораб
не изпепели совалката ви.

34
00:06:41,201 --> 00:06:44,687
«ащо не обмислите слагането на
знак "забранено преминаването".

35
00:06:44,854 --> 00:06:48,640
ўе пропусна това.
-  ъде сте сега?

36
00:06:48,821 --> 00:06:50,822
“ова е затворнически комплекс.

37
00:06:50,918 --> 00:06:53,355
Ќа н¤колко светлинни години
от където ви намерихме.

38
00:06:53,471 --> 00:06:57,410
¬ такива места ли вкарвате всеки,
който престъпи територи¤та ви?

39
00:06:57,598 --> 00:07:01,536
¬оюваме с вид, който може да имитира
външността на почти всеки хуманоид.

40
00:07:01,724 --> 00:07:05,181
“р¤бваше да проверим
дали не сте шпиони.

41
00:07:05,346 --> 00:07:08,802
јко мислите, че сме сулибани,
пов¤рвайте ми не сме.

42
00:07:08,967 --> 00:07:13,412
«нам.
“ествахме ƒЌ  то ви.

43
00:07:13,624 --> 00:07:19,586
«апознати ли сте с "кабал"?
- «а съжаление.

44
00:07:19,654 --> 00:07:21,863
“огава знаете за генетичните
им подобрени¤


[...]
Everything OK? Download subtitles