Preview Subtitle for Morena


If preview looks OK then Download subtitles


2
00:00:26,359 --> 00:00:29,624
<И>оЖО ЙЕ ПОСЛЕДНЙИ ПОЗИЖ

3
00:00:29,729 --> 00:00:35,629
<И>ЗА сас ЛЕТ 505 ЗА кОПЕНХАГЕН.

4
00:00:36,369 --> 00:00:40,237
<И>мОЛИМО НАСТАЖИТЕ ДО КАПИЙЕ БРОЙ 15.

5
00:00:43,710 --> 00:00:46,497
<И>оЖО ЙЕ ПОСЛЕДНЙИ ПОЗИЖ

6
00:00:46,532 --> 00:00:50,955
<И>ЗА сас ЛЕТ 505 ЗА кОПЕНХАГЕН.

7
00:00:50,990 --> 00:00:54,378
<И>мОЛИМО НАСТАЖИТЕ ДО КАПИЙЕ БРОЙ 15.

8
00:02:09,663 --> 00:02:11,363
кУПИТЕ БОМБОНЕ, МОЛИМ ЖАС.

9
00:02:11,398 --> 00:02:13,263
дЖЕ ЗА ЙЕДАН.
- тРЕНУТАК.

10
00:03:34,714 --> 00:03:38,514
дРАГО МИ ЙЕ ДА ТЕ ЖИДИМ.
- дУГО СЕ НИСМО ЖИДЕЛИ.

11
00:03:38,818 --> 00:03:41,548
дРАГО МИ ЙЕ ДА ТЕ ЖИДИМ.
- и ДОБРОДОАО! пОЙАЖИО СИ СЕ!

12
00:03:41,721 --> 00:03:45,885
лУДАЕ... сАЕКАЙ ДА ПОЗОЖЕМ...
тЕРЕЗА! тЕРАЗА, ДОИ!

13
00:03:46,726 --> 00:03:48,455
оЖО ЙЕ ТЖОЙЕ?
- йЕСТЕ.

14
00:03:48,561 --> 00:03:50,330
аУТЕНТИНО.
- зАР НИЙЕ?

15
00:03:50,365 --> 00:03:51,563
йАКО ПРИСТОЙНО.

16
00:03:51,564 --> 00:03:53,600
сЛУАЙ, ХОЕ ЛИ... хОЕ ЛИ
ПИЖО ИЛИ НЕТО ДРУГО?

17
00:03:53,635 --> 00:03:55,295
пИЖО.
дЕФИНИТИЖНО ПИЖО.

18
00:03:56,970 --> 00:03:59,970
йЕБО ТЕ. пОЙАЖИО СИ СЕ! мИСЛИО САМ...
дОБРО... пИСАО СИ ДА Е ДОИ,

19
00:04:00,006 --> 00:04:01,908
АЛИ САМ МИСЛИО ДА СЕ ТО НИКАД
НЕЕ ДЕСИТИ. ТА ПЛАНИРА?

20
00:04:01,943 --> 00:04:03,410
йЕСИ ЛИ ОЖДЕ ЗБОГ САСТАНКА
ИЛИ НЕЕГ СЛИНОГ?

21
00:04:03,445 --> 00:04:04,968
кОНФЕРЕНЦИЙА?
- нЕ, ЕХ...

22
00:04:05,478 --> 00:04:06,745
оДМОР ЙЕ У ПИТАНЙУ.

23
00:04:06,780 --> 00:04:08,481
тИ СИ НА ОДМОРУ?
- нА ОДМОРУ САМ.

24
00:04:08,516 --> 00:04:10,116
у РЕДУ. тХОМАС ЙЕ НА ОДМОРУ?

25
00:04:10,151 --> 00:04:11,717
мА ДАЙ ОЖЕЕ!
- дА, ЙЕСАМ...

26
00:04:11,718 --> 00:04:12,785
тРЕБАЛО МИ ЙЕ ДА МАЛО ПОБЕГНЕМ.

27
00:04:12,786 --> 00:04:16,790
и МИСЛИО САМ ДА БИ бРАЗИЛ... йАКОБ
Е МИ ПОКАЗАТИ НЕКА СУПЕР МЕСТА.

28
00:04:16,825 --> 00:04:17,790
нАРАЖНО ОЖЕК!

29
00:04:17,791 --> 00:04:19,782
- ИЖЕЛИ И ДОБРОДОАО!
- ТА ИМА йАКОБ?

30
00:04:19,859 --> 00:04:22,807
жИДИ КО ЙЕ ОЖДЕ!

31
00:04:22,842 --> 00:04:25,755
зДРАЖО!
- тХОМАС!

32
00:04:28,401 --> 00:04:30,503
вОВ. ТА РАДИ ОЖДЕ?
- нА ОДМОРУ САМ.

33
00:04:30,538 --> 00:04:32,437
кАКО СИ ТИ?
- дОБРО.

34
00:04:33,006 --> 00:04:35,736
лЕПО ИЗГЛЕДА!
- нИ ТИ НЕ ИЗГЛЕДА ЛОЕ.

35
00:04:35,975 --> 00:04:38,773
ТА РАДИ ОЖДЕ?
- нА ОДМОРУ САМ.

36
00:04:42,816 --> 00:04:45,979
мОГАО БИ... лАГАНО БИ МОГАО
ДА СРЕДИ ОЖО МЕСТО ДА СИЙА.

37
00:04:46,553 --> 00:04:48,721
дА, АЛИ ЗНА ТА, И НЕ ЕЛИМ БА.

38
00:04:48,7561
зБОГ ЕГА?

39
00:04:50,490 --> 00:04:51,858
зАТО ТО ТРАИМО КУУ НА
СЕЖЕРОИСТОКУ бРАЗИЛА

40
00:04:51,893 --> 00:04:52,991
У бАХИЙИ. зНА...

41
00:04:52,992 --> 00:04:54,759
йАКО ЛЕПЕ ПЛАЕ, ПРЕЛЕПО ОКРУЕНЙЕ,

42
00:04:54,794 --> 00:04:56,819
ТРЕБАЛО БИ ГА ПРЕТЖОРИТИ
У ХОСТЕЛ ИЛИ НЕТО СЛИНО.

43
00:04:56,896 --> 00:04:59,666
нЕМА ПУНО ТУРИСТА, АЛИ ДОЖОЛЙНО
ДА СЕ ОКРЕЕ ПАРА.

44
00:04:59,701 --> 00:05:01,600
мОГАО БИ ДА ПОСТАЖИМ БАР НА ПРИЗЕМЛЙУ.

45
00:05:04,037 --> 00:05:05,437
зАМИСЛИ И САМ, ОЖЕК.

46
00:05:05,472 --> 00:05:07,553
дА СЕ БУДИ УЗ ЗЖУКЕ ТАЛАСА

47
00:05:07,588 --> 00:05:09,634
УМЕСТО УЗ ЗЖУКЕ СИРЕНА НА
АУТОМОБИЛИМА И СЛИНИХ СРАНЙА.

48
00:05:11,444 --> 00:05:13,810
тО МЕСТО, КОЛИКО ГОДИНА
ЖЕ ПРИА О НЙЕМУ?
[...]
Everything OK? Download subtitles