Preview Subtitle for Maison Close


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:58,355 --> 00:01:00,364
Toliko sam umorna da bih mogla
da spavam hiljadu godina.

3
00:01:00,404 --> 00:01:03,155
Ne brini, ve*eras
«e ivnuti.

4
00:01:48,021 --> 00:01:51,885
Ovde se skoro
nita nije promenilo.

5
00:01:51,927 --> 00:01:53,619
Promenilo se.

6
00:01:53,656 --> 00:01:56,506
Samo se sporo menja.

7
00:01:56,539 --> 00:01:58,394
Kako to?

8
00:01:58,427 --> 00:02:01,299
Sporo se menja, to je sve.

9
00:02:17,865 --> 00:02:19,393
Ú†ekaj.

10
00:02:19,434 --> 00:02:23,146
Hteo bih da razgovaramo.

11
00:02:23,181 --> 00:02:25,255
Sluam.

12
00:02:51,808 --> 00:02:54,527
Prosite me?

13
00:03:00,487 --> 00:03:03,205
Je li nakit za prosidbu?

14
00:03:48,711 --> 00:03:50,917
Zurite u mene

15
00:03:52,266 --> 00:03:54,951
i izgleda kao da
elite da me povredite.

16
00:03:54,988 --> 00:03:57,640
Onda vam lice opet
postane normalno.

17
00:03:59,343 --> 00:04:03,087
Opet ste kao pre.

18
00:04:03,121 --> 00:04:05,840
I dalje zurite u mene.

19
00:04:05,875 --> 00:04:07,218
A onda

20
00:04:07,253 --> 00:04:08,944
osetim da svravate.

21
00:04:10,678 --> 00:04:13,431
I svrite mi meÙŽu butine,

22
00:04:13,465 --> 00:04:16,816
ose«am vau spermu
kako se uzdie kroz mene,

23
00:04:16,859 --> 00:04:21,750
ispunjava me i
isti*e kroz moje o*i.

24
00:04:21,790 --> 00:04:26,365
Niz moje obraze teku
bele i guste suze.

25
00:04:26,401 --> 00:04:27,963
Usne su mi crvene

26
00:04:28,002 --> 00:04:31,136
i bele suze kaplju preko njih.

27
00:04:31,172 --> 00:04:32,929
Ne elim da ih obriem.

28
00:04:32,965 --> 00:04:35,105
Mnogo pla*em.

29
00:04:35,144 --> 00:04:37,698
Ne mogu da
prestanem da pla*em.

30
00:04:42,348 --> 00:04:44,007
Da moda nemate smaragd?

31
00:04:45,294 --> 00:04:48,744
Ne, nemam smaragd.

32
00:04:48,784 --> 00:04:50,695
Moda slede«i put.

33
00:04:50,737 --> 00:04:52,560
Moda.

34
00:04:54,644 --> 00:04:57,996
Uvek pamti svoje snove?

35
00:04:58,039 --> 00:05:00,375
Ne.

36
00:05:02,266 --> 00:05:08,794
Ku«a otvorenog srca

37
00:06:44,032 --> 00:06:48,824
Ku«a otvorenog srca

38
00:06:50,019 --> 00:06:53,250
Novembar 1899. godine

39
00:06:53,286 --> 00:06:56,190
Sumrak XIX veka

40
00:06:58,473 --> 00:07:00,864
Kod ogledala.

41
00:07:02,092 --> 00:07:04,363
Kod ogledala, Klotilda.

42
00:07:04,397 --> 00:07:06,636
Pokaza«u ti.

43
00:07:10,641 --> 00:07:14,189
Ho«e da mi doda ukosnicu?

44
00:07:14,228 --> 00:07:15,373
Ostavi mi malo.

45
00:07:15,413 --> 00:07:17,487
- Ne brini.

46
00:07:37,348 --> 00:07:39,488
Dobar je, ali je teak.

47
00:07:39,526 --> 00:07:41,567
I fizi*ki je teak.

48
00:07:41,607 --> 00:07:44,478
Kao da sam smrvljena
kad je na meni.

49
00:07:50,189 --> 00:07:52,841
Valjda mi nije
preneo gonoreju.

50
00:07:52,879 --> 00:07:54,702
Gluposti.

51
00:07:54,736 --> 00:07:56,974
Nadam se da Viktor ve*eras ne«e
dolaziti.

52
00:07:57,009 --> 00:07:58,440
Muka mi je od njega.

53
00:07:58,483 --> 00:08:01,550
Tri puta za redom.
Kakav dave!

54
00:08:01,589 --> 00:08:04,624
Uvek me pita ta mislim o
njegovom krivom kurcu,

55
00:08:04,662 --> 00:08:07,415
pre nego to po*nem
da ga Ijubim po dupetu.

56
00:08:07,449 --> 00:08:08,464
[...]
Everything OK? Download subtitles