Preview Subtitle for Jk


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,266 --> 00:00:09,266
Magija iznad re*i:
Pri*a o D. K. Rouling

2
00:00:09,267 --> 00:00:14,267
Preveo: Aljoa (Homer99)

3
00:00:15,267 --> 00:00:19,267
Ljudi se okupljaju za svetsku premijeru
"Harija Potera i Kamena Mudrosti".

4
00:00:20,068 --> 00:00:22,468
Sve zvezde su pozvane ovog poslepodneva,

5
00:00:22,969 --> 00:00:27,969
a tu su i pravi Hari Poter fanovi.

6
00:00:27,970 --> 00:00:31,970
Koga najvie elite da vidite danas?

7
00:00:31,971 --> 00:00:32,971
D. K. Rouling.

8
00:00:32,972 --> 00:00:37,972
Kao to moete da vidite, tu je
gomila fanova, i to je ogroman uspeh.

9
00:00:37,973 --> 00:00:42,973
Roulingova «e biti ovde
i razgovara«e sa fanovima.

10
00:00:43,000 --> 00:00:46,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

11
00:00:52,974 --> 00:00:53,974
4. novembar 2001

12
00:00:53,975 --> 00:00:54,975
Boe, ne mogu ovo, ovo nisam ja.

13
00:00:54,976 --> 00:00:57,976
Jesi li video listu gostiju?

14
00:00:57,977 --> 00:01:00,977
O *emu da razgovaram
sa sa groficom od Jorka?

15
00:01:00,978 --> 00:01:01,978
O onome o *emu poznati razgovaraju.

16
00:01:01,979 --> 00:01:05,979
SviÙŽalo ti se ili ne,
sada si jedna od njih.

17
00:01:05,980 --> 00:01:08,080
Hvala ti to si doao sa mnom.

18
00:01:08,081 --> 00:01:11,081
Kakav *ovek ne bi
podravao svoju verenicu?

19
00:01:13,082 --> 00:01:14,982
Volela bih da je i mama ovde.

20
00:01:14,983 --> 00:01:18,983
Do, ovo je moda njihov
film, ali je tvoja no«.

21
00:01:18,984 --> 00:01:19,984
Zasluila si pravo da bude ponosna.

22
00:01:19,985 --> 00:01:21,985
Uivaj u njoj.

23
00:01:24,200 --> 00:01:24,986
U redu.

24
00:01:24,987 --> 00:01:25,987
Idemo.

25
00:01:25,988 --> 00:01:26,988
Sa*ekaj.

26
00:01:30,000 --> 00:01:31,989
Treba mi trenutak, u redu?

27
00:01:35,990 --> 00:01:37,990
Doan! Doan!

28
00:01:37,991 --> 00:01:38,991
Tutil, Engleska 1973

29
00:01:38,992 --> 00:01:39,992
Nemoj tako brzo!

30
00:01:47,993 --> 00:01:50,993
Vidi sad ove bebe.

31
00:01:50,994 --> 00:01:51,994
Ø«uti Ijane.

32
00:01:51,995 --> 00:01:55,995
Ili ta? Baci«e kletvu? Slobodno.

33
00:01:55,996 --> 00:01:56,996
Ne sluaj ga, Di.

34
00:01:56,997 --> 00:01:58,200
Ne bi razumeo.

35
00:01:58,201 --> 00:02:01,201
Osim toga, ne bi proao test.

36
00:02:01,202 --> 00:02:02,202
Kakav test? Zato ne bih?

37
00:02:02,203 --> 00:02:04,203
Jer bi se uplaio.

38
00:02:04,204 --> 00:02:07,204
Ne plaim se!
- Zna*i ho«e test?

39
00:02:07,205 --> 00:02:09,005
U redu. Koji je?

40
00:02:09,006 --> 00:02:12,206
Lak je. Samo uÙŽi u umu.

41
00:02:12,207 --> 00:02:16,207
To je sve? Nema problema.

42
00:02:16,999 --> 00:02:19,750
Samo se *uvaj stare Elen.

43
00:02:19,751 --> 00:02:20,751
Koga? -Vetice.

44
00:02:20,752 --> 00:02:21,752
Ona pohodi umu.

45
00:02:24,753 --> 00:02:28,753
Ukrala je zlato goblinima
i pokuali su da je kazne,

46
00:02:28,754 --> 00:02:30,754
preselila se u Dinovu
umu pre 100 godina.

47
00:02:30,755 --> 00:02:34,755
Kau, da si siguran
ako si sa prijateljima.

48
00:02:34,756 --> 00:02:38,756
Ali ako uÙŽe sam, baci«e kletvu na tebe.

49
00:02:38,757 --> 00:02:41,757
Napisa«e tvoje ime unazad
na dijamantskom kamenu.

50
00:02:41,758 --> 00:02:46,300
I kada napie poslednje
slovo, nesta«e zauvek.

51

[...]
Everything OK? Download subtitles